(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo Nghị định 100 và Bộ Luật Hình sự, thì việc không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG6rVDFqeG7o8aww4Phu5/huqDDg+G7gcOz4buhcMSC4bqpYi1iw5nhu6F2xanhu59iw7PhuqzhurBixanhu5/huqbhu7lwYuG7n8Os4bqgYuG6ruG7gXBixanhu4XFqWLhu59w4buBxrBi4bqu4buhdsWp4bufYsOz4bupYm9zYkVCYuG6oOG7oeG7heG6ruG6oeG6tS/hu6Fkw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oOG7oOG7j+G7gcOy4bqrw6I/4buh4buPxrBixajhu5/hu6FzYuG7jXPFqeG7oWJkY2NiROG7g2JPeWLhu6ThurBs4bquYuG7oHLFqeG7oWLEguG6qsSDYuG6ruG7oXJiRHDGocOzYsO54buhdsWp4bufYsOz4bqs4bqwYuG7n3DhurbhuqBixanhu5/huqbhu7lwYm9zYuG6ruG7gXBixanhu4XFqWLhu59w4buBxrBi4bqu4buhdsWp4bufYsO54buhcGLDs+G7qWLDieG7meG6sGLDs2vhurBiw7Phu6li4bqu4buh4bubYm9zYkVCYuG7peG6uGLhuq7hu6Hhu4/GsGLhuqLhurDDiWLhu41zxanhu6Fiw7PDguG7gWLhuqDhu6Hhu4fhuqBi4bul4bqwbOG6ruG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2LDs+G7peG7gcSCxII44bqrw7Lhuq7hu6HhurDhu6dvYsOy4buhcMOy4buPYnDDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNi4bq54bq/4bq54bqgRcOj4bqrYsSCw4PDszjhuqsvL8Ozw7LFqeG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL8SRxJHEkeG6vy9k4bq/4bq/w7LEkWTDqWXDqsSR4bq/4bquw6ljZOG7pWUtw7PGsC3huqLhurDDiS3DsnDFqeG7oS3huqDhu6Hhu4FwLcOz4bqw4bqw4bqvw7rhuqDhu5/huqti4buB4bul4bquOOG6q+G6rVDFqeG7o8aww4Phu5/huqDDg+G7gcOz4buhcMSC4bqpYi1iw5nhu6F2xanhu59iw7PhuqzhurBixanhu5/huqbhu7lwYuG7n8Os4bqgYuG6ruG7gXBixanhu4XFqWLhu59w4buBxrBi4bqu4buhdsWp4bufYsOz4bupYm9zYkVCYuG6oOG7oeG7heG6ruG6oeG6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvDqmNj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqr4bq54bq/4bq54bqrYi/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2LDs+G7peG7gcSCxII44bqrcMOT4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYsOqY2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2LEkcOpw6pk4bqgRcOj4bqrYsSCw4PDszjhuqsvL8Ozw7LFqeG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL8SRxJHEkeG6vy9k4bq/4bq/w7LEkWTDqWXDqsOpZOG6rsOpZOG7pWUtw7PGsC3huqLhurDDiS3DsnDFqeG7oS3huqDhu6Hhu4FwLcOz4bqw4bqw4bqvw7rhuqDhu5/huqti4buB4bul4bquOOG6q+G6rVDFqeG7o8aww4Phu5/huqDDg+G7gcOz4buhcMSC4bqpYi1iw5nhu6F2xanhu59iw7PhuqzhurBixanhu5/huqbhu7lwYuG7n8Os4bqgYuG6ruG7gXBixanhu4XFqWLhu59w4buBxrBi4bqu4buhdsWp4bufYsOz4bupYm9zYkVCYuG6oOG7oeG7heG6ruG6oeG6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvDqmNj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqrxJHDqcOqZOG6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oOG7gOG6sOG6ruG7ocaww4PhuqvDouG7puG7gXBi4bug4bqww4nhu5fFqeG6tS/huqDDog==

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]