(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ các gia đình có bệnh nhân điều trị F0 tại nhà, Hội LHPN huyện Lang Chánh phối hợp với Hội Đông y huyện đã đến tận nhà trao tặng túi thuốc điều trị cho 18 bệnh nhân F0.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupxrDDmsOZVeG7jMOSw43hu6nhuqfhuqDDksONdyDDjOG6osOSw4x0d+G7i8OCw5LDjXfDmeG7puG7infDmcOM4buk4buURXfhurjhu4rhu4Thu6R3w5lVSnfDmcSC4buKd8OSw4zDg3dFw4zhu4x3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J34bqheMawL8Oaw5lV4buMw5LDjeG7qcawL8OMeeG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bupxrDhurrDk+G7qeG6qcOM4bq0w5N3RcOM4bukw5LDjXfDmeG6oOG7tHfhurhD4bu0d0/FqOG7infDiUpFw4x3xJBGw5LDjHcg4bqrw7XEgzAtecOAw7p3w4zhu5x3w5lVUHdF4bqiRXfDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4x3ReG7jnfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfhurjhu4rhu4Thu6R3w5lVSnfhuqF4d8OZxILhu4p3w5LDjMODw7p3w6PGoOG7infhuqfDo2jhuql3w4zhu6Thu7RGw5J34bqn4bqgw5LDjXcgw4zhuqLDksOMd1PDjOG7lOG7infDjFBTd1nhu57hu4p3w6PGoOG7incx4buYw5LDjXfhu7R3w4zhu6Thu7RGw5J34bq44bqwd+G6uOG7gsOSd8OZQsOSd8OSw4zDg3fDmVXhuqDhu4x3w5nDgsOSw413w5nhu6bhu4p3w5nDjOG7pOG7lEV34bq44buK4buE4bukd8OZVUp3RcOM4buMd3nDgXfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfhuqF4w7nGsC/hurrDk+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhurrDk+G7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu592w4nDmcOM4bukw5PEkHfhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh5U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7t3nhu7dT4buydXZ3w5pVReG7n3YvL0XDicOSw7nEkOG6oOG7jMOZw4zhuqDDksOMw4zhu4zhuqDDuVnDki/DieG6usOaTsOZ4buMUy/DkuG6usOdw5ovw73DvXjDgS/DvXh4w4nDvXnhu7fhu7V5eeG7tcOZw4DDgeG7s8OA4bu1T3jDuU1Tw41zVeG7n8O9eUF2d+G6oE/DmeG7n3bhuqfhuqDDksONdyDDjOG6osOSw4x0d+G7i8OCw5LDjXfDmeG7puG7infDmcOM4buk4buURXfhurjhu4rhu4Thu6R3w5lVSnfDmcSC4buKd8OSw4zDg3dFw4zhu4x3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J34bqheHZ3w53hu4rDicOZw4zhu592w4F4eXZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu3eeG7t3Z3L+G7qcawL+G6usOT4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6kg4bqiRXfDmeG7mndFw4zhu6xFd+G6uOG7jMODw5J3w5nDjEd3RcOM4bukQ8OSd8SQSnfDmeG7puG7infDmcOM4buk4buURXdFw4zhu4x3ReG6okV3w43hu4rhuqB34bq4xKjDksOMd0Xhu453xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J34bq44buK4buE4bukd8OZVUp34bqheMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6kiw4N34bqpw43hu6Thu7RIw5J34buLw4xKdyXDksOMd+G6qcONw5RFw7p3IMOM4buod8OZSkXDjHfDo8ag4buKd+G6p8OjaOG6qXfDjOG7pOG7tEbDknfhuqfhuqDDksONdyDDjOG6osOSw4x3RcOM4buMd8SQ4buK4buCw5l0d3nDgXfDmeG7puG7infDmcOM4buk4buURXfDieG7jHfDo8ag4buKdzHhu5jDksONd+G7tHdZw4N3w6PGoOG7infhuqfDo2jhuql3w4zhu6Thu7RGw5J3RcOM4bukQ8OSd8SQSndF4buOd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3w5nDjOG6ruG7jHfDieG7sFBFd8OM4bucd8OZVVB3w43hu4rhuq7hu4p3ReG6rsOTd+G7p8ON4buuw5LDjcO6d0/huqJ3RcOM4bqgw5LDjMO6d0/huqJ3xJDhu7BR4buKw7p3w5rhuq7DunfDjOG7sOG7osOSw413w5LDjOG7pMO6d1nDg3fDk8agw5l3w5rhu5R3ReG6rOG7tHfDmcOM4buk4buURXdOw4zhuqJF4oCmxal34bq44buwUEV3RcOM4buK4bqgd8OZw4zDg8OSw4x3w5nhu6bhu4rDunfDmcOCw5LDjXfEkMODd0Xhu4zDknfhurjhuqDDksONd+G6uOG7iuG7hOG7pHfDmVVKd+G6oXh3w5nEguG7infDksOMw4N3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3w4zhu6Thu7RGw5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buLxILhu4p3ReG6okV3w5Lhu6Lhu4p34bq44buCw5LDunfhurjEguG7infDieG7ikbDknfDo8ag4buKd+G6p8OjaOG6qcO6d8OjxqDhu4p3MeG7mMOSw4134bu0d8OM4buk4bu0RsOSd+G6uOG6sHdFw4zhu4rhuqB3w5rhur7DunfhurjGoMOSw413WeG7iuG7hsOSd0XhuqJFd8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSdyDhuqvDtcSDMC15w4B3ReG7lHfDjeG6ssOSw4134bq44buK4buE4bukd8OZVUp3xJBGw5LDjMO6d0XDjOG6qFN3w4zDg8OSw4x3w5LDjcOM4buK4buGw5N3ReG6okV3VOG7pOG7tHfhurhKw5LDjHdZ4buEd1PDjMOVw5LDjcO6d0XDjOG7lMOSw413w4lKRcOMd+G6uEd3w4lKRcOMd8SQRsOSw4x3w5rhu57Dk3fhurjhu7BQRXfhurhD4bu0d0/FqOG7indZw4N3w5lVUXdPxILhu4p3ReG7pMagRXfDmuG7lMOSw413xJDEqMOSw4x3w5nDjOG7sOG7oMOSw413w5Phu57hu4rDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupw6PGoOG7infhuqfDo2jhuql3w4zhu6Thu7RGw5J3w5Phu4zDksONd1XhurTDksONd8OT4buOw5J3VOG7pMODd8OSw4zhu5B3w5LDg+G7tHfDmuG7gHfDjeG7jlN3U8OM4bqqw5J3w5rhuqDDknfDmuG6vnfhu7Thu4bhu6R3w5nDjOG7sOG7osOSw43DunfhurjGoMOSw413WeG7iuG7hsOSd8OZ4buKw5LDjHfDmcOM4bqqw5LDunfDjeG7iuG6rsOTd0XhuqJFd8OZVeG7ikbhu6R3RcOM4busw5LDjXcg4bqrw7XEgzAtecOAd07hurzhu4x3w4nDg+G7isO6d8OM4bucd8OZVVB3ReG6okV34bqheHfDmVZ3RcOM4bq2w5N3w5rhu45Fd1nDg3fDmcOM4bq64buMd8OJ4buS4buKd8Oa4busRXdOw4zhu5Dhurp3w5nEguG7infDksOMw4N3w7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTJOG7pMOZw4zhu4xVduG7qeG7i8Ot4buJ4bqp4bqjd+G6pzfGsC9T4bup

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]