(vhds.baothanhhoa.vn) - Tình trạng rét đậm rét hại diễn ra thường xuyên là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ bị bỏng lạnh.
xanDjXh2xJBOw4BVVeG7o+G7r1LDrMOMw5pO4bq44buvxrAi4bqgxJDDjXZSw43hu47Dk0l2w5pU4bqgw5PDjXZEw5TDk0l2TsODw5PDjcWpL8ONeMawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69S4bqj4bq4w4BF4buvxrDDrOG7iMOTw412w5pUw4PDk0l2VOG6usOadsOJ4bqqT3ZU4bq6w5p2w43Dg8OMdkXDjEfDk3ZUw4B2w5rDjeG7quG7nsOTSXbDncOZ4buy4buAw5N2TuG6onZP4buWw5p2w5pUw5LDk0l2w5PDjVfDk0l2w5NJw5nhu7Lhu4DDk3bDk8ON4bqmw5N2TuG6ok92w5rhurDDk0l2w5NJw5nhu7J2xJDhu5x2RMSodkTDlMOTSXZOw4PDk8ONw7rFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Jdw5JF4buy4buvxrDFqcOMT0l2xJBOw4BVVeG7o+G7r0XDmsONw5lPRHZFw43DjEXhurh2w4wi4bq4w5PDmuG6uFThu692VcOa4buyTuG6uOG7o+G7r1nDjEXDmsONc3ZBd3dSw510dsON4bq4w4xJw43DmnN24buz4bu5w71Sw5104buvdlVUxJDhu6Phu68vL8OMWMO6RMOAw5LDmsONw4DDk8ONw43DksOAw7pYw5Mvw5PhurhZVS95eXdBL3jhu7Phu7dFeXjhu7V44bu3ecOBw5rhu7d44bu1TnktecO6UsOTSeG7r3bDgE7DmuG7o+G7ryLhuqDEkMONdlLDjeG7jsOTSXbDmlThuqDDk8ONdkTDlMOTSXZOw4PDk8ON4buvdlnDjEXDmsON4buj4buvQXd34buvdsON4bq4w4xJw43DmuG7o+G7r+G7s+G7ucO94buvdi/GsMWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsMWpw4xPSXbEkE7DgFVV4buj4buvw4wi4bq4w5PDmuG6uFThu692VcOa4buyTuG6uOG7o+G7r1nDjEXDmsONc3ZBd3dSw510dsON4bq4w4xJw43DmnN2eXd3d1LDnXThu692VVTEkOG7o+G7ry8vw4xYw7pEw4DDksOaw43DgMOTw43DjcOSw4DDuljDky/Dk+G6uFlVL3l5d0EveOG7s+G7t0V5eOG7tXjhu7XDveG7t8Oaw4F4w714Tnh3LXnDulLDk0nhu692w4BOw5rhu6Phu68i4bqgxJDDjXZSw43hu47Dk0l2w5pU4bqgw5PDjXZEw5TDk0l2TsODw5PDjeG7r3ZZw4xFw5rDjeG7o+G7r0F3d+G7r3bDjeG6uMOMScONw5rhu6Phu695d3d34buvdi/GsMWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUj3DmcOaw43DklThu6/GsGjDmcOAw5NJdsOsVMOZw5NJxakvUsaw

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]