(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ huyện Bá Thước. Từ việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đã góp phần quan trọng giúp Bá Thước tạo được điểm nhấn quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ghi dấu ấn về một Bá Thước đang vững bước trên con đường đổi mới phát triển đi lên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Bá Thước vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ huyện Bá Thước. Từ việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đã góp phần quan trọng giúp Bá Thước tạo được điểm nhấn quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ghi dấu ấn về một Bá Thước đang vững bước trên con đường đổi mới phát triển đi lên.

Sức bật từ 2 chương trình trọng tâm

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước đã tập trung trí tuệ, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế ở địa phương, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 16,1%gấp 1,25 lần so với bình quân giai đoạn 2011 - 2015. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) năm 2020 ước đạt 4.835 tỷ đồng, gấp 1,66 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 31,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 48,43% năm 2015 xuống còn 39%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 17,66% lên 25,5%, ngành dịch vụ tăng từ 33,91% lên 35,5% năm 2020...

KT-XH của huyện phát triển ổn định, kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao... Đây là kết quả của sự nỗ lực vượt khó của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Bá Thước, trong việc phát triển KT-XH, văn hóa, giáo dục, y tế. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện hai chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đã đề ra đó là chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới để giảm nghèo nhanh, bền vững và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Huyện Bá Thước chú trọng và hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới để giảm nghèo nhanh, bền vững được các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện một cách có hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Để triển khai thực hiện, huyện Bá Thước đã xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, thực hiện thí điểm thành công tại xã Lương Trung và triển khai kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Giai đoạn 2017 - 2020 toàn huyện chuyển đổi được 1.137,3 ha đất trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các cây trồng khác kết hợp nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển vật nuôi có lợi thế như: trồng mía đường xã Lương Trung, Lương Nội; mía tím xã Điền Lư, Điền Trung; trồng sắn xã Thiết Ống, Kỳ Tân; vùng rau sạch tập trung ở xã Điền Lư; trồng mướp đắng lấy hạt ở xã Lũng Cao, Cổ Lũng; nuôi vịt bản địa tại các xã cụm Quốc Thành, bò Úc ở xã Lương Trung...

Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện có bước chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ toàn huyện đã huy động 2.055 tỷ đồng, lồng ghép các chương trình dự án, nhân dân đóng góp tiền, công sức, tập trung xây dựng nông thôn mới, đến nay đã thu được nhiều kết quả tốt, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, mức hưởng thụ về vật chất và tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn được nâng lên. Đến nay, toàn huyện xây dựng thành công 4 xã và 67 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với chương trình phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn được tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Chương trình hành động phát triển du lịch huyện Bá Thước đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025; xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Bá Thước đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Sau khi triển khai thực hiện đề án, huyện đã đạt được những kết quả bước đầu về phát triển du lịch cộng đồng. Quy mô và chất lượng hoạt động du lịch không ngừng được tăng lên. Giai đoạn 2016 - 2020 tổng kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch trên 320,6 tỷ đồng (xây dựng cơ sở nghỉ dưỡng, bungalow, homestay: 250 tỷ đồng; đường giao thông đến các khu, điểm du lịch: 68 tỷ đồng; xây dựng nhà vệ sinh công cộng, hệ thống đèn chiếu sáng: 2,6 tỷ đồng). Khu Du lịch sinh thái Pù Luông đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Tổng số khách du lịch giai đoạn 2016 - 2020 ước đón trên 171.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế trên 47.000 lượt), doanh thu từ du lịch ước đạt 150 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú tăng nhanh tại Khu du lịch sinh thái Pù Luông. Năm 2015 có 26 hộ kinh doanh nhà nghỉ du lịch sinh thái cộng đồng, đến năm 2020 Khu du lịch sinh thái Pù Luông đã có 70 cơ sở nghỉ dưỡng, nhà nghỉ sinh thái cộng đồng. Huyện Bá Thước đã xuất hiện một số mô hình du lịch sinh thái cộng đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Khu nghỉ dưỡng Puluong Retreat, Puluong Eco Garden,... các mô hình homestay ở bản Hiêu (xã Cổ Lũng), bản Đôn (xã Thành Lâm), bản Kho Mường (xã Thành Sơn).

Ngành du lịch của huyện Bá Thước có bước phát triển mạnh mẽ.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng

Trong công tác xây dựng Đảng, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được huyện thực hiện nghiêm túc gắn với tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”. Đây là cách làm rất mới, đầy sáng tạo ở Bá Thước trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bởi việc “tự soi, tự sửa” đã làm cho mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cấp ủy Đảng nhận thức đầy đủ hơn, rõ ràng hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong việc giáo dục, quản lý, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh đối với tổ chức, cán bộ, đảng viên có biểu hiện sai phạm.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện Bá Thước triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có nhiều đổi mới và đã đạt kết quả khá toàn diện. Điều đó, thể hiện rõ nét trong nhất công tác cán bộ. Việc tuyển dụng, sử dụng,nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cấp ủy Đảng quan tâm, gắn công tác quy hoạch với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong nhiệm kỳ, huyện Bá Thước đã cử 20 cán bộ nguồn các chức danh chủ chốt cấp huyện đi đào đạo trình độ cao cấp lý luận chính trị; mở 4 lớp trung cấp lý luận chính trị tại chức ở huyện; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh được Đảng bộ huyện Bá Thước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng được tuân thủ nghiêm túc. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, số lượng đảng viên kết nạp mới trong nhiệm kỳ là 1.290 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn huyện lên 6.526 đảng viên.

Trong 5 năm tới, với những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, song còn không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là phấn đấu xây dựng huyện Bá Thước trở thành huyện khá trong khu vực các huyện miền núi, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở, đồng thời sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Bá Thước cần tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhanh, toàn diện và hiệu quả. Trong đó tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH; phát triển du lịch, dịch vụ; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá; xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, chính sự linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ huyện Bá Thướctrong việc vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng cùng với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân toàn huyện là yếu tố cơ bản làm nên những thành tựu đáng khích lệ, đồng thời tạo ra sức mạnh tổng hợp để Bá Thước tiến bước vững chắc trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]