(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đánh dấu một sự phát triển lớn của huyện Nông Cống với việc hoàn thành 30/31 chỉ tiêu, trong đó có 25 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII. Có được điều đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Nông Cống: Một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đánh dấu một sự phát triển lớn của huyện Nông Cống với việc hoàn thành 30/31 chỉ tiêu, trong đó có 25 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII. Có được điều đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu.

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Nông Cống đã triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 14,02% (mục tiêu đại hội 14%). Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2020 ước đạt 10.930 tỷ đồng (vượt 5,8); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,6 triệu đồng/năm (vượt 6,23%); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với việc đẩy mạnh ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ thương mại. Đặc biệt, trong 5 năm, toàn huyện đã thành lập mới 318 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 463 góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Trên địa bàn huyện, ngoài 49 HTX, còn có 4.640 cơ sở sản xuất cá thể và 7.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Một góc thị trấn Nông Cống.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới và Chương trình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực. Đảng bộ huyện đã ban hành Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề huyện giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng sau năm 2020; xây dựng thành công nhãn hiệu Nón lá Trường Giang, Miến gạo Thăng Long, thương hiệu Gạo sạch Hương quê, thịt lợn an toàn Xuân Hiếu - Nông Cống; thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công nghiệp thị trấn với diện tích 41,6ha; bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp đến năm 2025 tại các xã Tượng Lĩnh, Vạn Thiện, Công Liêm, Trung Chính, Vạn Thắng tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp và kêu gọi đầu tư. Thu hút 7 doanh nghiệp may mặc, dày da xuất khẩu đầu tư vào huyện; 7 làng nghề và 11 nghề, bước đầu tạo việc làm mới cho 6.000 lao động. Chấp thuận cho 4 dự án thương mại dịch vụ tại thị trấn, các xưởng sản xuất tại Hoàng Giang, Trung Thành, Tân Phúc, Thăng Long...

Ngoài ra, Đảng bộ huyện Nông Cống luôn chú trọng công tác quy hoạch, môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, KT-XH đạt kết quả khá. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 12.367 tỷ đồng, vượt 63,9% mục tiêu đại hội, gấp 1,95 lần so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; văn hóa - an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh. Bảo tồn di tích, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa được quan tâm với 8 di tích lịch sử văn hóa được trùng tu, tôn tạo; 3 di tích lịch sử văn hóa được đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh; đặc biệt, lễ hội Đền Mưng, xã Trung Thành được Bộ VH,TT&DL công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Giáo dục - đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; sức khỏe nhân dân được quan tâm; vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; giải quyết việc làm mới cho 15.300 lao động.

Thu hoạch vụ chiêm xuân ở xã Thăng Long (Nông Cống).

Từ những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nông Cống hiểu rõ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện có một số thuận lợi về tình hình chính trị - xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh, nhiều chương trình dự án lớn, trọng điểm được triển khai và phát huy hiệu quả như: tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn, tuyến đường Minh Khôi - Quảng Xương, các tuyến giao thông kết nối được đầu tư xây dựng, nâng cấp... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện có truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong lao động, có ý chí, khát vọng vươn lên. Nông Cống đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh. Vì thế Đảng bộ huyện đã đặt ra 4 chương trình trọng tâm: Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển đô thị; Xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH theo hướng đồng bộ; Phát triển du lịch. Trong đó, chương trình phát triển du lịch được quan tâm rất lớn qua mục tiêu từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: giao thông kết nối, hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí. Đấu mối thu hút đầu tư dự án Quần thể khu du lịch như văn hóa, tâm linh đền Bà Triệu - Chùa Linh Sơn gắn với di tích Am Tiên, du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ gắn với lễ hội hoa hướng dương của Tập đoàn TH True Milk, di tích văn hóa cách mạng chùa Vĩnh Thái, chùa Khánh Long hay loại hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao, du lịch làng nghề truyền thống.

Công ty may Trường Thắng góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở Nông Cống.

Để những mục tiêu, chương trình trọng điểm thành công, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới chính là 1 trong 2 khâu đột phá (bên cạnh việc đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển KT-XH). Cụ thể là: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy các cấp. Đổi mới hoạt động của hội đồng nhân dân; nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Với truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cùng với khát vọng đổi mới và phát triển, chắc chắn nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ và nhân dân huyện Nông Cống sẽ thực hiện tốt 27 chỉ tiêu đề ra, phấn đấu bình quân đầu người là 76 triệu đồng/ năm, đặc biệt đến năm 2025, huyện có 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 20% xã đạt NTM kiểu mẫu.

Văn Xuân


Văn Xuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]