(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là thực hiện phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò của mặt trận trong xây dựng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là thực hiện phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đề ra.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng đến cơ sở, địa bàn khu dân cư. Gắn các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (giai đoạn 2000 - 2010); cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015); cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2015 - 2020) và đã đạt được những kết quả đáng kể. Nhiều huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Huyện Quảng Xương là một trong những huyện điển hình của tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bà Nguyễn Thị Sơn - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương cho biết: Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, MTTQ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo, ký kết chương trình phối hợp với UBND, phối hợp với các tổ chức thành viên để quán triệt, triển khai đồng bộ ở các xã, thị trấn trong huyện. Tổ chức cho 100% khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động với mục tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Nhân dân đã đóng góp quan trọng làm mới 340 km đường giao thông liên huyện, liên xã; huy động được 4.786,2 tỷ đồng phục vụ nông thôn mới; 29/29 xã đạt danh hiệu xã chuẩn văn hóa nông thôn mới; 75,5% cơ quan, đơn vị, gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của MTTQ và các tổ chức thành viên. Từ kết quả trên, MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới của huyện ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Cũng thông qua thực hiện cuộc vận động này, đã nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc...

Những năm qua, MTTQ các cấp ở Thanh Hóa đã không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Điểm nổi bật trong nhiều năm là MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện các chính sách mới về phát triển kinh tế, dồn điền, đổi thửa xây dựng những cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nâng cao năng xuất lao động, thông tin chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu các điển hình tiên tiến có hiệu quả, trong sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp đỡ, tạo vốn cho hội viên, đoàn viên nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Mặt khác, công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm phối hợp thực hiện. Công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Từ nguồn quỹ làm mới và sửa chữa 64.986 nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ cho nhân dân sản xuất trên 32,2 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh trên 45 tỷ đồng và hỗ trợ khác trên 36 tỷ đồng; phối hợp trao tặng 10.393 thẻ Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo;... Đặc biệt năm 2020, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tham gia ủng hộ “Quỹ phòng, chống Covid-19” với tổng trị giá 76.897 triệu đồng, là nguồn vận động ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay và đứng thứ 4 trong cả nước.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh phối hợp với Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, các ngành có liên quan đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng tỉnh kiểu mẫu, phát huy truyền thống văn hoá dân tộc; thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn, tiêu chí và đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận về thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; ký chương trình phối hợp với ủy ban nhân dân các cấp về vận động và giám sát công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố đã tổ chức cho 97,69 % hộ ký cam kết; xây dựng 315 mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm”, 132 mô hình khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường. MTTQ các cấp không ngừng phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện dân chủ cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”,...

Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, đến nay phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh riêng của mỗi địa phương. Thông qua cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ giàu.

Tin rằng, với những kết quả đạt được từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", sẽ là động lực để MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]