(vhds.baothanhhoa.vn) - Những kết quả đạt được của Sở TT&TT Thanh Hóa trong năm 2017 đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa: Nỗ lực lớn, thành tựu cao

Những kết quả đạt được của Sở TT&TT Thanh Hóa trong năm 2017 đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Với nhiều thành tích xuất sắc, năm 2017 Sở TT&TT Thanh Hóa đã được nhận Cờ thi đua của Bộ TT&TT. (Ảnh: Văn Bắc)

Thành tựu lớn

Năm 2017, Sở TT&TT tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ TT&TT, tập trung cao, nỗ lực, năng động, sáng tạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Sở đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và triển khai hướng dẫn, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TT&TT, các bộ ngành liên quan và UBND tỉnh đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thời gian. Đồng thời tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật để từng bước nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý và phát triển ngành TT&TT Thanh Hóa.

Ngoài hoàn thành 100% các chương trình, đề án, mục tiêu đặt ra, trong năm 2017, Sở TT&TT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ mới, như: Xây dựng Đề án Kiến trúc chính quyền điện tử Thanh Hóa (phiên bản 1.0); Đề án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020; Xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0...

Sở TT&TT Thanh Hóa tham gia Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế ngành TT&TT Việt Nam năm 2017. (Ảnh: Văn Bắc)

Hoạt động của Sở TT&TT trong năm 2017 đã có nhiều cải tiến, đảm bảo hiệu quả công tác. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giữ gìn kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ. Trong năm lãnh đạo sở đã bố trí trên 30 lượt công tác, đến làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác thông tin và truyền thông. Qua đó xem xét, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, bất cập ở cơ sở, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình. Trong năm, Sở đã tăng cường công tác đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong phạm vi quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Cùng với đó, các chỉ tiêu bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh truyền hình cùng các dịch vụ điện tử - CNTT được duy trì và có tốc độ tăng trưởng nhanh. Tổng số báo, tạp chí xuất bản trong tỉnh đạt trên 5.000.000 tờ, cuốn, đạt gần 2.900.000 thuê bao điện thoại trên mạng, mật độ thuê bao điện thoại đạt 80,24 thuê bao/100 dân; 960 nghìn thuê bao internet... Hạ tầng mạng lưới bưu chính tiếp tục được duy trì phát triển. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được các doanh nghiệp đầu tư mở rộng vùng phục vụ, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng và dịch vụ truyền hình trả tiền qua mạng viễn thông. Qua đó tạo điều kiện, đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Công tác quản lý báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình được quan tâm chú trọng, vai trò định hướng thông tin của cơ quan quản lý báo chí được đề cao. Sở TT&TT đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban hoạt động báo chí xuất bản định kỳ hàng tháng; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức họp báo định kỳ và theo nhiệm vụ; tổ chức giao ban báo chí với các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, kết hợp định hướng thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương.

Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại Việt Nam do Sở TT&TT Thanh Hóa tổ chức thực hiện thu hút đông đảo người dân đến xem. (Ảnh: Đỗ Đức)

Cũng trong năm 2017, Sở TT&TT đã phối hợp với UBND cấp huyện hoàn thành việc triển khai và bàn giao thiết bị chứng thư số chuyên dùng cho 142 UBND cấp xã, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho gần 1.000 lượt cán bộ cấp xã về kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT. Ngoài ra, Sở cũng đã cấp hỗ trợ phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp mới được thành lập trên địa bàn, góp phần phát triển phong trào khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời hướng dẫn Viễn thông Thanh Hóa, UBND cấp huyện triển khai thí điểm phần mềm ứng dụng quản lý văn bản; thí điểm trang thông tin điện tử, hội nghị truyền hình cho UBND các xã, thị trấn thuộc 4 huyện Đông Sơn, Thường Xuân, Nông Cống, Như Xuân. Qua đó, giúp việc cải cách thủ tục hành chính tại các xã, huyện được đẩy nhanh, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu lực hiệu quả hành chính công. Đến nay, việc ứng dụng CNTT đã được triển khai mạnh mẽ từ cấp tỉnh, cấp huyện đến xã, 27 huyện thị, thành phố đã triển khai lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc, phát triển kinh tế địa phương.

Ngoài ra, Sở TT&TT đã tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều hoạt động thông tin đối ngoại với nội dung và hình thức phong phú như: Đăng tải cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Na Mèo; ký kết với truyền hình NetViet sản xuất các phóng sự về Thanh Hóa trên kênh nước ngoài Đài Truyền hình Việt Nam...góp phần quảng bá, nâng cao vị thế hình ảnh đất và người xứ Thanh với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tập trung cao nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mới

Phải khẳng định rằng, năm 2017 Sở TT&TT Thanh Hóa đã triển khai hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về bưu chính, viễn thông, công nghệ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Hạ tầng thông tin và truyền thông của tỉnh tiếp tục được phát triển, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và nhu cầu của người dân ở tất cả các vùng miền trong tỉnh. Vai trò của Sở TT&TT và các phòng VHTT ở địa phương ngày càng được khẳng định, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành thông tin và truyền thông rất nặng nề, đòi hỏi tập thể cán bộ, nhân viên của ngành phải quyết tâm, nỗ lực, bám sát chiến lược phát triển thông tin truyền thông, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin giữa các vùng miền, “giảm nghèo” thông tin cho mọi tầng lớp nhân dân và hướng tới phục vụ mục tiêu phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước.

Theo đó, mục tiêu của ngành trong năm 2018 là phấn đấu phát triển lên 200.000 thuê bao điện thoại, phát triển 200.000 thuê bao internet băng thông rộng; số lượng báo chí ước đạt trên 18,3 triệu tờ, cuốn. Đưa doanh thu toàn ngành đạt 3.550 tỷ đồng. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện 100% Trung tâm hành chính công cấp huyện; xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh; triển khai thực hiện dự án đầu tư công trung hạn “Ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020”...

Hoàn thành các mục tiêu trên, trong thời gian tới ngành thông tin và truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông, tập trung vào một số vấn đề được xã hội quan tâm như tin nhắn rác, đảm bảo an toàn an ninh mạng, chấn chỉnh quản lý hoạt động báo chí... Đẩy mạnh hoạt động kêu gọi thu hút đầu tư thực hiện các dự án về CNTT của tỉnh, thu hút nguồn lao động chất lượng cao nhất là nguồn lao động trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là ứng dụng CNTT vào hiện đại hóa phần mềm hành chính, giảm thời gian làm việc và tăng năng suất lao động. Song song với đó, ngành sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra chuyên ngành, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý vi phạm về thông tin truyền thông, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]