(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở ngày thi đấu thứ năm Giải bơi Vô địch quốc gia năm 2021, Phạm Thị Vân đã thi đấu xuất sắc, giành HCV ở nội dung 50 m bơi bướm.
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7ZP4bqrfcOqJeG7juG6q8SRJeG7oDThur8lw6Hhu5k8JeG7juG6qzzhur/huqsl4bqq4buHPCXhu49i4bqzbyXhu4/hu5PDoSXhu4/huqtiJeG6oTXDtSVxw7U14buPJeG7jSDDoSXhu499YiXhuqhiW2IlYcSpYiXhu6FoJeG6ocSRw6Hhuqslw7PDtWnDoSXhuqliPCXhur8iw6olPyo/JuG7tC/huqsm4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bqq4bqjPMOgJOG7tk0l4bq/4bqpe3Il4buP4bqrYiXhuqE1w7Ul4buP4bqrxqEl4bq/IsOqJeG6qGJbYiVhxKliJeG7oGgl4bqhxJHDoeG6qyXDs8O1acOhJeG6qWI8JeG6vyLDqiU/Kj8mVyVP4bqrfcOqJeG7juG6q8SRJeG7oDThur8l4bqhXSXhu4/huqtiJeG6oTXDtSVxw7U14buPJeG7jSDDoVcl4bqpYnvhur/huqsl4bqqw4Hhu6AlbSXhur/DrGIlw6DDteG6v+G6qSUsKiXDqiVhxKliJWHhu5dqw6pY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lISkob3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lLDomb3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz8mLD8vJikhw6A6Jio/Ljo/4buPPyguJijhur0qWOG6uW/huqnhu6zDssWoJjo6JCU84bq94buPxagkT+G6q33DqiXhu47huqvEkSXhu6A04bq/JcOh4buZPCXhu47huqs84bq/4bqrJeG6quG7hzwl4buPYuG6s28l4buP4buTw6El4buP4bqrYiXhuqE1w7UlccO1NeG7jyXhu40gw6El4buPfWIl4bqoYltiJWHEqWIl4buhaCXhuqHEkcOh4bqrJcOzw7Vpw6El4bqpYjwl4bq/IsOqJT8qPyYkJXBiw6Dhu4/huqvFqCQhKSgkJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/FqCQsOiYkJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb8OBPG/hu49i4buB4bq/JOG7tk/huqt9w6ol4buO4bqrxJEl4bugNOG6vyXDneG6qWLhu5884buyJeG7j2LhurNvJeG7j+G7k8OhJeG7j+G6q2Il4bqhNcO1JXHDtTXhu48l4buNIMOhJeG7oXsl4bqpYnvhur/huqsl4bqqw4Hhu6Al4bq/w6xiJcOgw7Xhur/huqklLCrDqiVhxKliJWHhu5dqw6pY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7jDzDtSU7JeG6v+G6qXtyJeG7j+G6q2Il4bqhNcO1JeG7oXsl4bqpYnvhur/huqsl4bqh4buXbMOhJSYl4bqqw4Hhu6BXJT8l4bqqw4FBVyUmJeG6qsOB4bqgVyVP4bqrfcOqJeG7juG6q8SRJeG7oDThur8lw6Hhu5k8JeG7juG6qzzhur/huqsl4bqq4buHPCXhu49i4bqzbyXhu4/hu5PDoSVh4buXasOhJeG7oXvhu4El4bq/w6xiJcOgw7Xhur/huqklLColw6olYcSpYiVh4buXasOqJeG7jW0l4buPw7Lhu5dr4bq/4bqpJW0l4bq/4bqpe3Il4buP4bqrYiXhuqE1w7Ul4buP4bqrxqEl4bq/IsOqWCXhuqA0ciXhur17JeG6v8OsYiXDoMO14bq/4bqpJeG7j31iJeG6qWJbYiXhuqE1w7Ul4bq/IsOqJT8qPypXJeG6u2Thur/huqsl4bq/4bqp4buXJSYuJeG7j8O14buLYiXDoeG7mTwl4buO4bqrPOG6v+G6qyXhuqrhu4c8JeG6oV0l4bq9e8OqJeG6v+G6t+G6vyXhurt0JeG7j2PDoeG6qyXhurvhuqtiJeG7oeG7l2zhu48lw7PDtTwlw6E+w6El4bqhe+G6vyXDoeG6q8SRJXHDtTXhu48l4buNIMOhJeG6v+G6q+G7lyXhu6fhur/huqsl4bugYuG6t+G6v1clw4rDuSXhu47huqtb4buBJeG6oeG6pSXhuqlie+G6v+G6qyXhuqrDgeG7oFjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bq+IsOqJeG6vzxyVyXhu4/DtXIl4bq74bqraOG6v+G6qSVv4bqrW2Il4bqh4buT4bq/4bqpJeG6ocOsJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhuqFpYiXhu4/huqvhu5kl4oCc4buN4bub4bq/4bqpJeG7jWbigJ1XJeG6v+G6q+G7l+G6v+G6qSVP4bqrfcOqJeG7juG6q8SRJeG7oDThur8l4buhOeG6vyXDoeG6q+G7gSXhu4/huqs1ciXhur/hu4kl4bq94budw6El4buPaWIl4bqhPCXhurvhuqtiJcOhPuG6vyXhuqFjw6Hhuqsl4buP4bqra2Il4bqpYjzhur8lbSXDqsahw6ElPyEl4bqpYjRyJSgmVyVj4buPJeG6q8Sp4bq/JeG7jeG7gSXhu6FqYiXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7j2PDoeG6qyXhur8iw6olPyo/KiXDneG6vXslPyEl4bqpYjRyJSkh4buyWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bulw7Xhu4/huqvhu4HDsiThu7bhuqrhu4F74bq/4bqpJeG7jMSp4bq/4bu0L2/hu7Y=

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]