(vhds.baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ tại khu dân cư, vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa chát và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư phố 1 và 2, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa.
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4bufw6nhu610R+G7s+G7lnRHSnThurjDikjhurh04oCc4bq7TnRG4bq64bqoSHTDieG6uuG7rXThu61IdOG7lkl2SHTEkTo6OuKAnXTDmnZ04oCcLOG6ukRHdOG6sOG6uFXhu6104bqw4bq44buv4bumdOG6sEpIw4l04bqwTUjDieKAneG7oy/hurjDuuG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQMeG6tOG7reG6tnPhu58sRHThurJ4R3Thuq54SXThu61IdOG7lkl2SHThurBKSMOJdOG7luG7r+G6sHThu5DhurjDjEjDiXThurDhurhLSMOJdOG6sOG6uOG7r+G7pnRITnThu5Z34bq6dOG7hOG6uMagdOG6tsOBSHThurBQ4buVdMOaUuG7rXThu5LGoOG7reG7lXTEkeG6uMOMSMOJdDp4SOG6uHThu5Thu6/hu5Z0xJHhurjDjEjDiXThurDhurjhu6/hu6Z04bqw4bq4VeG7rXThurDhurjhu6/hu5Z0w5p2dDpRxqB0SHdIdOG6sFHGoHThurhNdOG7m8SROjo6w7Q6w6A6MeG7neG7lXQ6SkjDiXThu61IdOG7luG7gEjhurh04bq74bq44butSOG6uHQxw43hu6104bqyeXThu5jhu610R+G7s+G7lnRHSnThurjDikjhurh04oCc4bq7TnRG4bq64bqoSHTDieG6uuG7rXThu61IdOG7lkl2SHTEkTo6OuKAnXTDmnZ04oCcLOG6ukRHdOG6sOG6uFXhu6104bqw4bq44buv4bumdOG6sEpIw4l04bqwTUjDieKAnXThu5Z34bq6dOG7hOG6uMagdOG6tsOBSHThurBQdOG7kOG6uEt0w7p0w5p2dMO54buVdOG7kOG6uFDhu4xIw4l0ZcageEjDiXQxUEjDieG7lXThurvEkXThurvhurjhu61I4bq4dDHDjeG7reG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G7o+G6ukfDiXThurBG4but4buU4buUw7Jz4bq6OuG6tEjhu5bhurThu5h04bq24buW4bq4xqBH4bquc3Thu5Thu5bhu6ZG4bq0w7Jzw5nhurrhurbhu5bhurjhu5N04bup4burdeG7kOG7pOG7mXThurjhurThurrDieG6uOG7luG7k3TFqcO5deG7kOG7pOG7mXN04buU4buY4bqww7JzLy/hurDhurZI4buX4bqu4butSeG7luG6uOG7rUjhurjhurhJ4but4buXw5pIL+G6tuG6tOG7lOG7hOG7lknhu5AvSOG6tMOZ4buUL8O5w7nhu6XDuS/DuXXFqeG6tsO6deG7seG7pXXFqcaw4buW4bup4bul4burxanDuUZ14buX4buC4buQw4nhu5Hhu5jDsuG7p+G7pcO5c3Thu61G4buWw7Jzw6nhu610R+G7s+G7lnRHSnThurjDikjhurh04oCc4bq7TnRG4bq64bqoSHTDieG6uuG7rXThu61IdOG7lkl2SHTEkTo6OuKAnXTDmnZ04oCcLOG6ukRHdOG6sOG6uFXhu6104bqw4bq44buv4bumdOG6sEpIw4l04bqwTUjDieKAnXN0w5nhurrhurbhu5bhurjDsnPhu6nhu6t1c3ThurjhurThurrDieG6uOG7lsOyc8Wpw7l1c3Qv4buf4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQOuG7reG7kOG7luG6uklIc+G7n8Op4butdEfhu7Phu5Z0R0p04bq4w4pI4bq4dOKAnOG6u050RuG6uuG6qEh0w4nhurrhu6104butSHThu5ZJdkh0xJE6OjrigJ10w5p2dOKAnCzhurpER3ThurDhurhV4butdOG6sOG6uOG7r+G7pnThurBKSMOJdOG6sE1Iw4nigJ104buWd+G6unThu5DhurhQ4buMSMOJdGXGoHhIw4l0MVBIw4nhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/DoUp04bq4w4pI4bq4dOKAnOG6u050RuG6uuG6qEh0w4nhurrhu6104butSHThu5ZJdkh0xJE6OjrigJ10w5rDkuG6unThu5RTdOG7luG6uOG7rUd0w4nhurrhu6104bqw4bue4butdMO64bundOG6uE10w4nhurrhu6104bqyw4pI4bq4L+G7lk7hu5d0OuG7r+G6sHThu5bhurh2SOG6uHTDmuG6uuG6qEh04bqww410SOG6uOG6ukNHdMOa4buidOG7luG7mOG6ukRIdOG7hOG6uOG7reG6unThu5bhurhT4bqwdOG6uOG6ukNIdOG7lkvhu5Z04bqw4buv4bqwdOG7ksag4bumdOG6suG6vkjhurh0w5pCdMSROjo6dMOadnQ6w6A6MXThu5Z34bq6dOG6suG6vuG7rXThuq52SOG7mXThu5bGoOG7puG6qEh04buW4buYxqDhu6ZCSOG7lXTDmuG6okh04bqyTUjDieG7lXTDieG6uuG7r0l04bq24bui4bqwdOG7luG6uHZI4bq4dMOa4bq64bqoSOG7lXTDieG6uuG7rXThurLDikjhurh04buW4bq4U+G6sHThurjhurpDSHThu5ZL4buWdOG6sOG7r+G6sHThu5LGoOG7pnThurLhur5I4bq4dMOaQnRG4buGSOG6uHTDmlPhurB0xJE6Ojrhu5l04buW4bq44butR3TDieG6uuG7rXThurDhu6/hurB04bquxqBO4bq6dOG7luG6ouG7kHThurjGoMOASOG7lXThurbhurrEkEh04buW4bqi4buQdOG7kOG6uFDDk0jDiXThu69IdMSROjo6dMOadnQ6w6A6MXThurZJdOG6sMOA4buQdOG6sMONdOG7luG6uMODR3Thu5LGoOG7pkJIdOG7lk504bqw4bq4UeG6sOG7l3Qsw4Hhu6Z04bqyTEjDiXThu5bhurjhu4zhurp0RnZ0RlPhurB0RlDhu45Iw4l0xJE6Ojp04buWd+G6unThurDhurhP4buVdOG6slDhu47hurB04buW4buY4butSMOJdOG6ruG6vnThu4Thu7B0SMO9SMOJdOG6sOG6uFXhu6104bqw4bq44buv4bum4buVdOG6snhHdOG6rnhJdOG7rUh04buWSXZIdOG6sOG6uEl04buE4bq4xqB04bq2w4FIdOG6sFB04buW4buYSUjDiXThu5TGoEvhu5Z04buSxqDhu6904buW4buYw4pI4bq4dOG6uEl34buWdOG6sk1Iw4l04buUeEh04bukxqDDgOG7luG7lXThu4ThurpI4bq4dOG6tknhu61I4bq44buVdOG6sMONdOG7luG7mOG7r+G6sOG6uHRI4bq44bq6Q0d04buQ4bq4S+G6unThurjhu47hu5B0w5rDkuG6unThurDDk3Thu5LGoOG7rUh04bqw4bq4UeG6sHRIw71Iw4l04buE4bq+4buQdOG7luG6uOG7jOG6unThurDhurhV4butdOG6sOG6uOG7r+G7pnThu4Thurjhurp04bqww4104bqw4bq44buv4bumdEhOdOG7pHjhu6Z04buY4butdOG7lnfhurp04bqy4bq+4butdOG6rnZI4buVdOG6uHdIdOG6sOG6uOG6qnThu5ZL4bq6dOG6suG7rXThu5bhurjhurpD4buWdOG6uHfhurp04bq2SXThurDhurjhu6/hu6Z0SE50w4nDgeG7pnThu5jhu63hu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/DoUp04bq4w4pI4bq4dOKAnCzhurpER3ThurDhurhV4butdOG6sOG6uOG7r+G7pnThurBKSMOJdOG6sE1Iw4nigJ104buW4bq4dkjhurh0RuG6ouG7kHThu5Z34bq6dOG6sOG7r+G6sHRIw4nEqOG7lXThurjhuqZHdOG7lMOBxqB0R3Z04buk4bq0dOG6sOG6uFXhu6104bqw4bq44buv4bumdOG7hOG6uMONdOG7luG6uuG6quG7kHThurDhuqJI4buXdCzhurpER3ThurJQ4buO4bqwdOG6rkt04buW4buY4bq8dOG7kOG6uFDDk0jDiXThu5bhurpDSHThurDhurhV4butdOG6sOG6uOG7r+G7puG7lXThu5bhurjGoOG6okh0RuG7juG6unThurDhurhJdMOa4bq6Q+G6sHThu5RUdOG6tuG7okjDieG7lXThu4ThurhKSMOJdMOJw4Hhu6Z04bqweEh04buW4buYw5V04bqyUOG7jEjDiXThurLhurp0Rnfhurp04bqw4bue4butdEjDiVDhu4zhurp04bq2w4FIdMOadnThurDDjXThuq7hurpESHThu5bhurhKSMOJdOG6ruG7r0nhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/EkeG6uFDhu4xIw4l0ZcageEjDiXQxUEjDiXThurJQ4buO4bqwdOG6u8SRdOG6u+G6uOG7rUjhurh0McON4butdOG6sOG6uOG7ikh0RnZHdOG6suG6ukRHdOG6skR04bukw4Hhu6Z04bq2U0jDiXRHSnThurjDikjhurh04oCc4bq7TnRG4bq64bqoSHTDieG6uuG7rXThu61IdOG7lkl2SHTEkTo6OuKAnXTDmnZ04oCcLOG6ukRHdOG6sOG6uFXhu6104bqw4bq44buv4bumdOG6sEpIw4l04bqwTUjDieKAneG7l3Q7U3Thu4ThurrhuqpI4buVdOG7luG7mElIw4l04buW4bq44buM4bq6dMOJ4bq64butSHThu5bDkuG6uuG7lXThu5Thuqx04buW4buY4bq6REh04buE4bq44but4bq64buVdEjhurjDgUh04buYTUjDiXThurDhu6/hurB0R0p04bq4w4pI4bq4dOG6suG6qkh0w7p1deG7j3Thu6R54buVdOG7kOG6uFDhu4xIw4l04buW4buY4bqoSHThurLhur7hu6104bqudkjhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5Dhu6zGoOG7luG6uEnhu5hz4bufw6zhu5fhu6zhu6Mv4buQ4buf

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]