• Phía sau câu chuyện bỏ đại học để học nghề
    2021-08-21 10:21:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Chọn học đại học hay học nghề là trăn trở lớn của nhiều học sinh và phụ huynh hiện nay. Nhiều người cho rằng tấm bằng đại học rất danh giá, giúp nâng cao giá trị bản thân và là cánh cửa bước vào tương lai với mong muốn việc nhẹ, lương cao.

Tắt [X]