(vhds.baothanhhoa.vn) - Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 1 HCV, 1 HCB tại Giải vô địch cầu mây bãi biển quốc gia năm 2022, kết thúc chiều 14-6.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G6sjtQXTvhu5ByIFDhu5A6LFJdO+G7kOG7mOG7kHLhu4/DiUrhu5Dhu5jhu5By4buP4buN4buQ4bqzUyzhu5BxLFQs4buQw6k04buQw50oWDvhu5BY4buw4bq14buQW+G7qOG6veG7kFdVLOG7kFcsKl3hu5Dhuq/hurU1WOG7kDosUOG7kF3Dmlvhu5Dhu5Thu5Lhu5Thu5RPLzvhu5jDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSDcuG7slBZw5TDk+G7j1FY4buQw4nDtMOJ4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kMOdVeG7kOG6szss4buQw53hu6rhurXhu5DhurvhurXhu6rhurPhu5DhurfDmVjhu5DDqVLhu5A6LFJdO+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kOG7mOG7kHLhu4/DiUrhu5Dhu5jhu5By4buP4buN4buQ4bqzUyzhu5BxLFQs4buQw6k04buQw50oWDvhu5BY4buw4bq14buQW+G7qOG6veG7kFdVLOG7kFcsKl3hu5Dhuq/hurU1WOG7kDosUOG7kF3Dmlvhu5Dhu5Thu5Lhu5Thu5RK4buQez3hurPhu5DhurM7w6JY4buQWDssJOG6teG7kOG7mMagLeG7nEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5RZ4bqzO+G6tVtX4buQLOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7muG7luG7lsSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7lOG7lMagL+G7mOG7oOG7olnhu5Thu5jhu5zhu5rhu5rhu5Lhu5jhurPhu6Lhu6Dhu5Lhu5bGoH3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfGoOG7oOG7nsOU4buQUH3hurNHw5ThurI7UF074buQciBQ4buQOixSXTvhu5Dhu5jhu5By4buPw4lK4buQ4buY4buQcuG7j+G7jeG7kOG6s1Ms4buQcSxULOG7kMOpNOG7kMOdKFg74buQWOG7sOG6teG7kFvhu6jhur3hu5BXVSzhu5BXLCpd4buQ4bqv4bq1NVjhu5A6LFDhu5Bdw5pb4buQ4buU4buS4buU4buUw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5rhu5bhu5bDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk+G7j1FY4buQw4nDtMOJ4buQXVBb4buQw51V4buQw53hu7Jb4buQw6kk4buQ4buY4buQcuG7j8OJSuG7kOG7mOG7kHLhu4/hu43hu5BYOyLhu5DDnSJSXeG7kOG6sjtQXTvhu5ByIFBLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NxLFQs4buQWSwmXeG7kOG6sVDhu5DhurNj4buQXTpS4bq14buQ4buY4buS4buQw509XeG7kOG7mMagLeG7nOG7kFki4buQxrAsI13hu5DDnSJSXeG7kOG7j+G7sOG6teG7kFvhu6jhur3hu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFvhu5DEgzs1LOG7kDvhuqHEg+G7kMOpw6Es4buQ4bq24bqj4buQw4nDml3hu5A7IFBK4buQ4bqyOyrhu5DhurM7UCLhu5DhurMpXTvhu5DFqTtRXTvhu5ByMFDhu5DhurM44buQWDtiWEvhu5DhurI7UFvhu5BZZOG7kDosVCzhu5BYIOG7kDrhu7Bd4buQ4buU4buS4buS4buQw4nDtMOJ4buQWOG6rVDhu5Dhu5jhu5Thu5DDnTcs4buQw509XeG7kOG6s2Phu5Dhu5jhu5jhu5DhurMpXTtK4buQ4bqzO1JdO0rhu5BdOlJdO+G7kOG6s+G6sSNd4buQWFThu5Bd4bqrw6FYS+G7kOG7j1FY4buQw6nhu6xd4buQw503XTrhu5DDqSwjXeG7kOG6s+G6sVBdO+G7kOG6s1Is4buQ4bqj4buQ4buc4buQXTcs4buQWeG6tV064buQ4bqzOyzhu5DDneG7quG6teG7kDo2W+G7iOG7kMOdNyzhu5DhurPhurXhur0qXeG7kMag4buQXVBbSuG7kMOdNyzhu5DhurPhurXhur0qXeG7kMag4buQXWVK4buQw503LOG7kOG6s+G6teG6vSpd4buQ4buW4buQXVBbSuG7kMOdNyzhu5DhurPhurXhur0qXeG7kOG7luG7kF1lSuG7kMOdNl064buQw503LOG7kF1QW+G7kMOpUuG7kMOdNl064buQw503LOG7kF1lS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTw7Q3LOG7kOG6s+G6teG6vSpd4buQWOG7sOG6teG7kFvhu6jhur3hu5DhurI7UF074buQciBQ4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQOixULOG7kMOpw6Es4buQ4buY4buW4buQw4nDtMOJSuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kMOdIOG7kFgg4buQ4bug4buQw4nDtMOJ4buQXVBb4buQw6lS4buQxqDhu5DDicO0w4nhu5BdZUvhu5Dhu49RWOG7kMOJw7TDieG7kF1l4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQOixULOG7kH1S4buQXTtlXTrhu5A64bqrYV064buQW+G7puG6s+G7kOG6s+G6seG7uOG7kHs94buQWOG7rF3hu5DDqcOhLOG7kFvhuqdY4buQ4bqzLCPhurXhu5DhurM7LOG7kMOd4buq4bq1SuG7kFgx4buQ4bq7UeG6s0rhu5DhurMuWDvhu5B94bqp4bq94buQeyxdO+G7kF06OywlW0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O04buo4bq94buQfVLhu5A6LFQs4buQw53hu6rhurXhu5Dhuq/hurVQXeG7kOG6s+G6sTFdOuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kF3Dmlvhu5DhuqPhu5BdNyzhu5BZ4bq1XTrhu5BY4buw4bq14buQW+G7qOG6veG7kFdVLOG7kFcsKl1K4buQWSLhu5DDqeG7rOG6veG7kFhRWOG7kMOdYV3hu5DDqSjhu5DDnSThurXhu5BYxJHhu5B9ZFjhu5B94bqr4bqhXTrhu5BbU1074buQXTvhu6rhurPhu5DhurM7UFvhu5A6LFDhu5A6LFQsS+G7kOG7j+G6tTdY4buQw53hurVQ4buQ4bqz4bqxUF074buQO+G6teG6veG7kFg74bqrYV064buQ4bqj4buQWFFY4buQXTcs4buQWeG6tV064buQWOG6rVDhu5A6LFQs4buQw51V4buQWSwmXeG7kOG6sVDhu5B7O1Hhu5Dhuq/hurXhur094bqz4buQfSwl4bqzS+G7kOG7j1FY4buQw4nDtMOJ4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kMOdVeG7kOG6szss4buQw53hu6rhurXhu5DhurHhu6rhurPhu5BdOeG7kH1kWOG7kMOpUuG7kOG6u+G6teG7quG6s+G7kOG6t8OZWOG7kMOpUuG7kDosUl074buQw53huqvhuqFY4buQ4buY4buQcuG7j8OJSuG7kOG7mOG7kHLhu4/hu41LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Ny4buPw4nhu5DhurM74bq1N1jhu5DDqSThu5BdNyzhu5BZ4bq1XTrhu5DDnTcs4buQ4bqz4bq14bq9Kl3hu5DGoOG7kF1QW+G7kMOpUuG7kHLhu4/hu43hu5DhurM74bq1N1jhu5DDqSThu5BdNyzhu5BZ4bq1XTrhu5DDnTZdOuG7kMOdNyzhu5DGoOG7kF1QW0vhu5DDtOG7qOG6veG7kMOdJOG6teG7kH1S4buQXTtlXTrhu5BdNyzhu5BZ4bq1XTrhu5DhurM7PeG7kFtTXTvhu5BY4bqtUOG7kFjhu7DhurXhu5Bb4buo4bq94buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUEvhu5Dhu6k34bqz4buQXTcs4buQWeG6tV064buQeztRWOG7kFjhuqldOuG7kH1S4buQ4bqzOz3hu5BbU1074buQWOG6rVDhu5DhurI7UF074buQciBQ4buQfVLhu5DDnTcs4buQ4bqz4bq14bq9Kl3hu5Dhu5bhu5BdUFtK4buQWeG6peG7kMOp4bus4bq9SuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kFfhurU4LOG7kOG6szss4buQw53hu6rhurXhu5DhurdRXTrhu5Dhu5jGoC3hu5xK4buQ4buY4buQw4nDtMOJ4buQWS5dO+G7kFg74buqXeG7kOG6szvhuqthXTrhu5BdI13hu5DDnVXhu5BXMuG7kH3Do+G7kFhh4buQOzcs4buQOixSXTvhu5A74bq14bq94buQWDvhuqthXTrhu5DhuqPhu5BdNyzhu5BZ4bq1XTrhu5BdUuG6vUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk+G7qVNdO+G7kOG7j+G6q8OgXTpPL8SDw5M=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]