(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 20-8, các VĐV cầu lông Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc trong các trận chung kết Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc 2022 và giành được 2 HCV. Cùng với 3 HCV trước đó, Thanh Hóa đã giành ngôi Nhất toàn đoàn tại giải đấu này.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6teG7tOG6veG6tS1RWy47IsSo4buSe8Oi4bqz4bq1LjrDqkrhu5DDkuG6tCxRIizhu5JzIFLhu5I7LlMiLOG7kiI7NS7hu5IiLOG7sOG6teG7kuG6tSBTIuG7kuG7siBTIuG7kuG6tVQu4buSci5VLuG7klnhu6zDouG7kls1IjtL4buSWDAiO+G7klhTIuG7kjsuUeG7kuG7sigiLOG7kuG6tSBTIuG7kuG6scOiNlnhu5Lhu5bhu5jhu5bhu5bDky8s4buUw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9z4bu0UcOd4buQw5LhurQ2LuG7kuG7luG7mC3hu6BL4buSWVJZ4buS4bq44buR4bq44buSWeG7rMOi4buSWzUiO+G7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5Lhu7LDmuG7kuG6tSwu4buS4buy4buww6Lhu5Lhur3DouG7sOG6teG7kuG6s+G7pFnhu5LhurXhurcgIjvhu5JZUlnhu5LhurXhurfhu64i4buSWSzDoiI74buSfSThurXhu5JyLlUu4buSWeG7rMOi4buSWzUiO0vhu5JYMCI74buSWFMi4buSOy5R4buS4buyKCIs4buS4bq1IFMi4buS4bqxw6I2WeG7kuG7luG7mOG7luG7luG7kuG6uVPhu5I7LlMiLOG7kuG7smLhuqNZ4buS4buW4buSc8O14bq4TOG7ksO14bqnIjvhu5LhurnDoC7hu5LGoOG7knPDteG6uOG7kuG6teG6t2LDoFnhu5Lhu7IwS+G7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5Lhu7LDmuG7kjsuUyIs4buSIjs1LuG7kuG7sSzhu7DhurXhu5LhurUgUyLhu5Lhu7IgUyLhu5LhurVULuG7kjsuVS7hu5Lhu7Lhu7DDouG7kiJTw6pMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bucxqDGoOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7lsagxqAv4buW4buW4buiw53hu6Lhu5bhu5bGoOG7luG7nOG7nuG6teG7ouG7ouG7nOG7nFBb4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7msagxqDhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurQsUSIs4buScyBS4buSOy5TIizhu5IiOzUu4buSIizhu7DhurXhu5LhurUgUyLhu5Lhu7IgUyLhu5LhurVULuG7knIuVS7hu5JZ4busw6Lhu5JbNSI7S+G7klgwIjvhu5JYUyLhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5LhurUgUyLhu5LhurHDojZZ4buS4buW4buY4buW4buW4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nMagxqDhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7kjsuUyIs4buSc8O14bq44buSWDjhu5JdNSLhu5JZ4busw6Lhu5JbNSI74buSw6Phu5IiOC7hu5LDncOiIjvhu5Lhu7I1LuG7kuG6ueG6o+G7klksNyI74buSIiwwXeG7kuG7muG7kuG6ucOgLuG7klnFqOG6r+G7kuG6uOG7keG6uOG7knMgUyI74buS4bq4w5ki4buS4bq0LFMiLOG7ki3hu5Lhu7E7w6LDqj8i4buS4bq0LCnhu5Lhu7E7w6LDqirhurVMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5DhurXhu7Thur3hurUtUVsuOyLEqOG7knvDouG6s+G6tS46w6pK4buQw5JyLlUu4buSWeG7rMOi4buSWzUiO0vhu5JYMCI74buSWFMi4buSOy5R4buS4buyKCIs4buS4bq1IFMi4buS4bqxw6I2WeG7kuG7luG7mOG7luG7luG7kuG7smLhuqNZ4buS4bq1OeG7klksY1nhu5LhurVULuG7kuG6tOG6t8OiIjvhu5LhurXhu6pd4buSc8Oi4buwIuG7klvDosOqKiLhu5LhurlT4buS4bq0LC7hu5Lhu7Lhu7DDouG7kuG6tCwm4buSw53huq1Z4buS4bq1LCbhu5LhurUsUSDhu5LhurU8Iizhu5LhurQsUSIs4buSczBRTOG7ksO1Ulnhu5JZxajhuq/hu5Lhu7Lhu7DDouG7kuG7sjUu4buS4bq54bqj4buSWSw3IjtL4buS4buyNS7hu5Jd4bu44buSWSAi4buSO1IuS+G7kuG7sjUu4buSWDbhu5JZICLhu5LhurXhurdRLuG7kuG7ssOa4buSXVEiO+G7kuG6tcOgLuG7kiIsw6kiO+G7kuG6teG6t+G7riLhu5Lhu7Lhu7DDouG7kizhu7Dhuq/hu5LDnVci4buS4bq5U+G7kn0pWSzhu5LhurUhIixMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5DhurXhu7Thur3hurUtUVsuOyLEqOG7knvDouG6s+G6tS46w6pK4buQw5LhurThurdVLuG7kuG6scOiUeG7kllSWeG7kiI7U8Oq4buS4bq1LC7hu5Lhu7Lhu7DDokvhu5J9JOG6teG7kuG6scOiVeG7klksw6IiO+G7klnDojhZ4buSWeG6qVHhu5JYOOG7kl01IuG7klnhu6zDouG7kls1Ijvhu5LDo+G7kiI4LuG7ksOdw6IiO+G7kuG7sjUu4buS4bq54bqj4buSWSw3Ijvhu5IiLDBd4buS4buUS+G7klnFqOG6r+G7kuG6uOG7keG6uOG7kuG7kVMg4buS4bq0w6Lhu7Ai4buSZiIs4buSLeG7kuG7sTvDosOqPyLhu5LhurQsKeG7kuG6rixiw6EiO+G7kuG6tCxVIOG7kuG6vcOi4buw4bq14buS4bqz4bukWeG7kjsuUyIs4buS4buyYuG6o1nhu5Jzw7XhurhM4buSw4Phu5IiLDBd4buS4bua4buSWcWo4bqv4buS4bq44buR4bq44buScyBTIjvhu5LhurjDmSLhu5LhurQsUyIs4buSLeG7kuG7sTvDosOqPyLhu5LhurQsKeG7kuG7sTvDosOqKuG6teG7klnhuqciO+G7kjsuUyIs4buS4buyYuG6o1nhu5Jzw7XhurhM4buSc8O14buR4buS4bq1LMOiOFnhu5Lhurkl4buSIiwwXeG7kuG7nOG7kuG6uVPhu5IiLDBd4buS4bui4buS4bq5w6Au4buSWcWo4bqv4buS4bq44buR4bq44buS4bquLFEi4buS4bq4w5ki4buS4bquLOG6peG7ki3hu5LDtVEg4buS4bq0LCnhu5JzNyI74buS4bqww6LDqj0i4buS4bq5U+G7kuG7sTvDosOqPyLhu5LhurjDmSLhu5LGsCw1LuG7ki3hu5Lhuq4sVF3hu5LhurQsKeG7kuG7kVMgTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq14bu04bq94bq1LVFbLjsixKjhu5J7w6LhurPhurUuOsOqSuG7kMOSw4Phu5IiOC7hu5LDncOiIjvhu5Lhu7I1LuG7klg24buSWSAi4buS4bq14bq3US7hu5IiLDBd4buSxqDhu5JZxajhuq/hu5Lhurjhu5Hhurjhu5Lhu6k94buS4bquLCAiO+G7kuG7j1Hhu5It4buS4bupPeG7kuG6uC4q4bq14buSc+G6pyI74buS4bq5U+G7kiIsMF3hu5Lhu5zhu5LhurnDoC7hu5JZxajhuq/hu5Lhurjhu5Hhurjhu5Lhuq4sUSLhu5LhurjDmSLhu5Lhuq4s4bql4buSLeG7kuG6rixRIuG7kuG6tMOi4buwIuG7kmYiLOG7kuG7ssOa4buSXVEiO+G7kuG6uSXhu5Lhu5bhu5Jzw7Xhu5Hhu5JZLCDhu5LhurUgUyLhu5Lhu7IgUyLhu5LhurQsUSIs4buSczBRTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq14bu04bq94bq1LVFbLjsixKjhu5JZ4bu0IuG6teG7tOG6t0rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nMagxqDhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bGoMagL+G7luG7luG7osOd4bui4buW4buWxqDhu5rGoOG7nOG6teG7lMag4buaxqDhu5Zb4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7nlDhu6Dhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurQsUSIs4buScyBS4buSOy5TIizhu5IiOzUu4buSIizhu7DhurXhu5LhurUgUyLhu5Lhu7IgUyLhu5LhurVULuG7knIuVS7hu5JZ4busw6Lhu5JbNSI7S+G7klgwIjvhu5JYUyLhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5LhurUgUyLhu5LhurHDojZZ4buS4buW4buY4buW4buW4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nMagxqDhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5DhurXhu7Thur3hurUtUVsuOyLEqOG7klnhu7Qi4bq14bu04bq3SuG7kMOSw7Xhu6zDouG7kls1Ijvhu5LhurQsUSIs4buSczBR4buSOy5TIizhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG7luG7knPDteG6uEvhu5Lhu5bhu5Jzw7Xhu49L4buS4bue4buSc8O14buR4buS4bq1VC7hu5I7LlUu4buS4buy4buww6Lhu5Iiw5ld4buSIlHDqkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6teG7tOG6veG6tS1RWy47IsSo4buSe8Oi4bqz4bq1LjrDqkrhu5DDkuG6tOG6t2LDoFnhu5Lhu7IwS+G7ksOj4buSWDjhu5JdNSLhu5JYMCI74buSWFMiS+G7kuG7siBTIuG7klks4bqp4buSIixT4buS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7kuG7ssOa4buSXVEiO+G7kuG6uSXhu5LGoOG7knPDteG6uEvhu5Lhu57hu5Jzw7Xhu4/hu5LhurlT4buS4bue4buSc8O14buRTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq14bu04bq94bq1LVFbLjsixKjhu5J7w6LhurPhurUuOsOqSuG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bucxqDGoOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7lsagxqAv4buW4buW4buiw53hu5jhu5Thu5jhu5rhu6Lhu5TGoOG6tVDhu5jhu6Dhu5zhu5hb4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7mlDhu5Thu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurQsUSIs4buScyBS4buSOy5TIizhu5IiOzUu4buSIizhu7DhurXhu5LhurUgUyLhu5Lhu7IgUyLhu5LhurVULuG7knIuVS7hu5JZ4busw6Lhu5JbNSI7S+G7klgwIjvhu5JYUyLhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5LhurUgUyLhu5LhurHDojZZ4buS4buW4buY4buW4buW4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nMagxqDhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5DhurXhu7Thur3hurUtUVsuOyLEqOG7klnhu7Qi4bq14bu04bq3SuG7kMOS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7kjsuUyIs4buSIjs1LuG7kuG7sSzhu7DhurXhu5LhurUgUyLhu5Lhu7IgUyLhu5LhurVULuG7kjsuVS7hu5JZ4busw6Lhu5JbNSI7S+G7klgwIjvhu5JYUyLhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5LhurUgUyLhu5LhurHDojZZ4buSIsOZXeG7kiJRw6pMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5DhurXhu7Thur3hurUtUVsuOyLEqOG7knvDouG6s+G6tS46w6pK4buQw5LGsCThurXhu5LhurUs4bqlWeG7kjsuVS7hu5Lhu7Lhu7DDouG7klnhu6zDouG7kls1IjtL4buSWDAiO+G7klhTIuG7kjsuUeG7kuG7sigiLOG7kuG6tSBTIuG7kuG6scOiNlnhu5Lhu5bhu5jhu5bhu5ZL4buS4buyIFMi4buSWSzhuqnhu5IiLFPhu5LhurQsUSIs4buSczBR4buSXVEiO+G7kuG6uSXhu5LhurU5Ijvhu5JZOCI74buS4buc4buSc8O14bq4S+G7klDhu5Jzw7Xhu4/hu5LhurlT4buS4buU4bua4buSc8O14buR4buSw6Phu5JZVeG7kixRLuG7kiI4LuG7ksOdw6IiO+G7kuG6tSwu4buS4buy4buww6Lhu5JZ4busw6Lhu5JbNSI74buS4bq5U+G7klgwIjvhu5JYUyLhu5LhurHDolHhu5Lhu7Iw4buSOy5TIizhu5IiOzUu4buS4buxLOG7sOG6teG7kuG6tSBTIuG7kuG7siBTIkzhu5Lhurwk4bqv4buS4bq1LGPhu5Lhu7EsKOG7kltT4buS4buyIFMi4buS4bq0LFIu4buS4buxO8Oiw6o9IuG7kuG6ucOgLuG7kuG6tTkiO+G7kuG6szbhu5Lhu5zhu5Jzw7XhurhL4buS4buW4buSc8O14buP4buS4bq5U+G7kuG7oOG7knPDteG7kUzhu5LDg+G7kuG6uSnhu5LhurXhurch4buS4bq1LGPhu5Lhu49RS+G7kuG7siBTIuG7kuG7j+G7pFnhu5JyLlEiO+G7kjsuUyIs4buS4buyYuG6o1nhu5Lhu5rhu5Jzw7XhurhL4buSxqDhu5Jzw7Xhu4/hu5LhurlT4buSxqDhu5Jzw7Xhu5FMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9mw6LhurUsIOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5DhurXhu7Thur3hurUtUVsuOyLEqOG7kuG6ty47LOG6tUrhu5DDkuG6sMOi4buBIizhu5LhurThurdRIjvhu5It4buScyBTIjvhu5Lhu7FRXcOTL+G6r8OS

Quỳnh Trang - Hoàng Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]