Phát triền nghề trồng cói, làm chiếu cói ở Quảng Phúc
Đời sống xã hội - 2021-09-23 10:34:00

(vhds.baothanhhoa.vn) - Quảng Phúc là một trong những xã có diện tích trồng cói nhiều nhất huyện Quảng Xương. Với gần 400ha diện tích chuyên trồng cói, chiếm 64% diện tích đất nông nghiệp toàn xã, đây là điều kiện thuận lợi để Quảng Phúc phát triển nghề trồng cói và thâm canh khai thác các nguồn lợi thủy sản trên đất cói.

Tắt [X]