(vhds.baothanhhoa.vn) - Quá trình lịch sử từ ngàn xưa đã chứng minh rằng nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, có tinh thần đoàn kết sâu rộng, có ý chí kiên cường, anh dũng, bất khuất trong đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

90 năm vẻ vang có Đảng quang vinh

Quá trình lịch sử từ ngàn xưa đã chứng minh rằng nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, có tinh thần đoàn kết sâu rộng, có ý chí kiên cường, anh dũng, bất khuất trong đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước.

Từ năm 1858 thực dân Pháp bắt đầu đem quân xâm lược nước ta, phong trào yêu nước đã dấy lên hết sức mạnh mẽ. Các cuộc nổi dậy liên tiếp nổ ra trên khắp mọi miền đất nước thu hút đông đảo nhân dân, các bậc sỹ phu kể cả một số người trong tầng lớp phong kiến tham gia, nhưng rồi đều thất bại. Điều đó chứng tỏ nhân dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, luôn sẵn sàng ủng hộ và tham gia các phong trào chống giặc ngoại xâm. Đáng tiếc là các bậc sỹ phu, các vị lãnh tụ chỉ đạo các phong trào đấu tranh thuở ấy tuy đều có trí dũng, có lòng quyết tâm nhưng tất cả những vị ấy kể cả những người đại diện cho giai cấp phong kiến và thế lực tư sản đều không thể giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc. Sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ như còn ở trong tình trạng đen tối, không có đường ra. Tất cả dân tộc đều nung nấu một khát vọng, một nhu cầu cấp bách là tìm thấy con đường sáng nào và ai sẽ là người gánh vác sứ mệnh trọng đại đó?

May thay lịch sử đã có lời giải đáp. Đó chính là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Ngày 5/6/1911 với tên là Văn Ba, Bác đã rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Bác đã đến nhiều nước như Pháp, Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, An giê ri, Tuy ni di, Công gô, Bê nanh, Rê uy ni ông... thuộc các châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ “để xem các nước ấy làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp đỡ đồng bào đánh đuổi thực dân Pháp”.

Trong quá trình bôn ba đi tìm đường cứu nước, Bác đã gia nhập đảng Xã hội rồi đảng Cộng sản Pháp, đã tiếp cận với học thuyết của Quốc tế Cộng sản và đã chứng kiến được sự thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga do Lê nin và Đảng Cộng sản Nga lãnh đạo. Từ đó Người đã khẳng định: “Chỉ có Chủ nghĩa Cộng sản mới chỉ ra con đường giải phóng” và “Chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể lãnh đạo được cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và đưa cuộc đấu tranh ấy đến thắng lợi hoàn toàn”.

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 57 làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Tổ quốc trong lần về thăm Thanh Hóa. (Ảnh: Tư liệu)

Ngày 3/2/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) Bác đã chủ trì cuộc họp với 3 tổ chức Cộng sản trong nước là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn để thống nhất thành một Đảng. Dưới sự lãnh đạo và giải thích của Bác về sự cần thiết phải có một Đảng thống nhất để tập trung tăng cường sức mạnh đoàn kết, hội nghị đã thảo luận và tán thành hợp nhất cả 3 tổ chức thành một Đảng với tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí thân tình, đoàn kết, Bác đã tuyên bố rằng: “Thế là Đảng ta chân chính thành lập”.

Tuy chỉ có tổng số 211 đảng viên lúc đầu mới thành lập, thế mà sau 15 năm với khoảng trên 5.000 đảng viên Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân vùng lên tổng khởi nghĩa đưa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 9 năm sau dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác quân dân ta đã chiến đấu kiên cường, mưu trí làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ oai hùng đập tan đội quân xâm lược của đế quốc Pháp, giải phóng miền Bắc, rung hồi chuông báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, với chế độ thực dân mới, đế quốc Mỹ lại nhảy vào thay chân Pháp thống trị miền Nam. Trước tình hình đó Đảng ta đã khẳng định: “Dân tộc Việt Nam phải đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”. Với lời kêu gọi của Bác: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhân dân ta, quân đội ta lại tiếp tục đi vào cuộc trường chinh mới trải dài 20 năm (1955 - 1975) chống đế quốc Mỹ và bè lũ bù nhìn tay sai.

Trong bài nói chuyện tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (1930 - 1960), Bác đã 5 lần nhắc đi nhắc lại cụm từ “Đảng ta vĩ đại thật” và khi kết thúc bài nói Bác đã đọc mấy vần thơ bất hủ:

“Đảng ta vĩ đại như biển rộng núi cao

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình

Đảng ta là đạo đức là văn minh

Là thống nhất độc lập hòa bình ấm no

Công ơn Đảng thật là to

Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng"

Nghiêm túc tuân theo sự lãnh đạo của Đảng và lời kêu gọi thiêng liêng của Bác, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975, toàn quân, toàn dân ta đã Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, thực hiện hoàn tất nhiệm vụ giải phóng miền Nam, hòa bình thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bước vào trận chiến mới trong hoàn cảnh đất nước phải dồn sức để khắc phục hậu quả chiến tranh, bắt đầu vào công cuộc xây dựng và phát triển, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta nghiêm túc học tập và thực hiện Di chúc của Bác để tiếp tục huy động sức mạnh nội lực kết hợp với ngoại lực, vượt qua mọi khó khăn trở ngại, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh. Trước tình hình của thời kỳ xảy ra khủng hoảng kinh tế trầm trọng, cùng với các cuộc chiến tranh xâm lược ở Tây Nam và phía Bắc, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ và hăng hái thực hiện, tạo nên những thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta ra khỏi đói nghèo và trở thành nước đang phát triển. Tình hình chính trị ổn định, văn hóa, xã hội phát triển, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên, an ninh, quốc phòng được tăng cường, độc lập chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, vai trò, vị trí của đất nước tăng cao trên trường quốc tế.

Càng tự hào trước những thành tựu mới đạt được bao nhiêu lại thấy vui mừng phấn chấn nhiều hơn khi mà báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình bày trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là: “...Xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại với mục tiêu đến năm 2000 đạt từ 3.200 đến 3.500 đô la bình quân đầu người". Đó là điều mơ ước và chắc chắn sẽ thành hiện thực, vì Đảng ta là Đảng quang vinh, dân tộc ta là dân tộc anh hùng.

Nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội XII toàn dân, toàn quân ta đã dốc lòng dốc sức, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu tiến nhanh, mạnh, vững chắc. Theo số liệu từ thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thì 2019 là năm thứ 2 liên tiếp chúng ta đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch do Quốc hội giao. GDP đạt 7,15% thuộc hàng tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực.

Vừa qua khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Myanma, các nhà lãnh đạo nước này nói rằng đây là thành tựu đáng kinh ngạc của Việt Nam. Còn theo UNDP thì Việt Nam đã tạo ra một câu chuyện huyền thoại trong công cuộc giảm nghèo.

Ở tỉnh Thanh Hóa, theo sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc kỳ, ngày 29/7/1930 tại làng Yên Trường xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa được chính thức thành lập trên cơ sở tháp nhập 3 chi bộ Hàm Hạ(huyện Đông Sơn), chi bộ huyện Thọ Xuân, chi bộ huyện Thiệu Hóa gồm 11 đảng viên do đồng chí Lê Thế Long làm Bí thư. 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh đã từng bước được xây dựng, phát triển, trưởng thành. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã kế thừa, phát huy giá trị cao quý của lịch sử, lãnh đạo đồng bào các dân tộc trong tỉnh đấu tranh gìn giữ độc lập, tự do, xây dựng chế độ mới, cuộc sống mới, tạo dựng nên những thành tựu rất đáng tự hào, đóng góp xứng đáng vào thành quả cách mạng chung của cả nước và làm nghĩa vụ quốc tế đối với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào. Với những thành tích cống hiến lớn lao cho đất nước, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Bác Hồ đã có lời khen: "Bây giờ tiếng Điện Biên Phủ tới đâu tiếng Việt Nam tới đó, tiếng Việt Nam tới đâu đồng bào Thanh Hóa cũng có phần tới đó". Và sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Đảng bộ và quân dân Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Rồi vui mừng hơn nữa là trong năm 2019 này Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh gặt hái được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 17,5%, mức cao nhất từ trước tới nay và cao nhất cả nước. Sản xuất nông nghiệp mặc dù bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, nhưng vẫn phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đến năm 2019 có 6 huyện, thành phố, 350 xã, 799 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ước đạt 126.072 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,72 tỷ USD; hoạt động du lịch diễn ra sôi động; công tác phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh, thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, xếp thứ 7 cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được tăng cường; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ...

Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thử thách. Để vượt qua trở ngại và đạt tới mục tiêu phát triển cao hơn cần tiếp tục Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc... như tiêu đề của báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội XII. Thật đúng vậy, Đảng có trong sạch vững mạnh thì mới huy động được sức mạnh toàn dân chèo lái đưa cách mạng vững chắc tiến lên. Ngay từ lúc viết tác phẩm Đường Kách mệnh Bác Hồ đã nêu rõ: "Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy".

Lịch sử 90 năm qua của Đảng ta, dân tộc ta đã làm rạng rỡ, sáng ngời chân lý đó.

Văn Như Tước


Văn Như Tước

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]