(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 1-4-2020 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Từ đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại bước vào “cuộc chiến đấu trong thời bình” - cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 với tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động “Chống dịch như chống giặc”.

“Chống dịch như chống giặc” - Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong phòng, chống đại dịch COVID-19 của Đảng ta

Ngày 1-4-2020 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Từ đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại bước vào “cuộc chiến đấu trong thời bình” - cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 với tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động “Chống dịch như chống giặc”.

“Chống dịch như chống giặc” - Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong phòng, chống đại dịch COVID-19 của Đảng ta

“Chống dịch như chống giặc” không chỉ phản ánh sự nguy hiểm của dịch, bệnh tương đương với sự nguy hiểm của giặc ngoại xâm, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống, còn là tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động xuyên suốt của Đảng ta trong “cuộc chiến” phòng, chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam bảo đảm giành thắng lợi nhanh nhất.

Đặc biệt, tư tưởng này được nhấn mạnh trong Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lời kêu gọi thôi thúc, cổ vũ, động viên, hiệu triệu toàn dân ta dù có khó khăn, hiểm nguy, gian khổ bao nhiêu chăng nữa, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, toàn thể dân tộc Việt Nam luôn phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng quyết tâm chiến thắng đại đại dịch COVID-19.

Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động “Chống dịch như chống giặc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 từ Trung ương tới cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh; linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc hệ trọng này”.

Những yêu cầu trên, thể hiện rõ sự thống nhất toàn diện, xuyên suốt về phương thức, cách thức phòng, chống đại dịch COVID-19 (trong lãnh chỉ đạo; huy động nguồn lực; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tình hình; không lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ và linh hoạt, sáng tạo) mà các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Nhân dân ta phải thống nhất ý chí và hành động.

Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “tin tưởng sâu sắc rằng, cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng”, “cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của Đất nước ta, Dân tộc ta”.

“Chống dịch như chống giặc” - Nội dung được thể hiện trong Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng có ý nghĩa sâu sắc cổ vũ, khích lệ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và đồng bào tỉnh Thanh Hóa ở trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, ý chí kiên cường của người Thanh Hóa “lửa thử vàng, gian nan thử sức” trở thành sức mạnh tổng hợp, thành trì vững chắc theo tinh thần “mỗi huyện, xã, thôn, bản, mỗi cơ quan, đơn vị là một pháo đài, từng người dân là một chiến sỹ” cùng cả nước phòng, chống đại dịch COVID-19. Theo đó, thấu triệt những yêu cầu của Tổng Bí thư trong phòng, chống đại dịch; có biện pháp tốt nhất “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra “phấn đấu đến 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc”.

ThS. Phạm Bá Thịnh

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa


ThS. Phạm Bá Thịnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]