(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 14-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Định vị lại vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc hỗ trợ huyện Mường Lát phát triển

Ngày 14-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Định vị lại vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc hỗ trợ huyện Mường Lát phát triển

Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hướng đến mục tiêu: Khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Mường Lát, bên cạnh sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh.

Tập trung tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với một số sản phẩm VietGap và sản phẩm đặc sản; khôi phục, bảo vệ và đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh… Từ đó, xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030 thoát khỏi diện huyện nghèo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá rất cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban chỉ đạo 901 trong việc xây dựng Nghị quyết và Đề án. Đồng chí nhấn mạnh: trong suốt 25 năm thành lập và phát triển, huyện Mường Lát luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ và các ngành, địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Do đó, việc ban hành Nghị quyết và Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa đối với huyện miền núi cao biên giới xa xôi nhất của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh quan điểm: Xây dựng và phát triển huyện Mường Lát trước hết là nhiệm vụ của huyện Mường Lát; đồng thời là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí đề nghị: Cần định vị lại vai trò của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc hỗ trợ Mường Lát phát triển; việc hỗ trợ, giúp đỡ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm; không chỉ bằng vật chất mà cả tinh thần. Cùng với đó, để huyện Mường Lát phát triển cần chú trọng khơi dậy và phát huy nguồn lực nội sinh là tiềm năng, lợi thế và yếu tố con người; đồng thời, thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhằm hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng lòng dân vững chắc làm cơ sở cho sự phát triển bền vững của huyện.

Đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong sự phát triển của huyện Mường Lát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với kiến nghị của Ban chỉ đạo 901 là thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển huyện Mường Lát. Đồng thời, để các mục tiêu có cơ sở để hiện thực hóa hay tăng tính khả thi khi triển khai thực hiện Đề án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần đánh giá đúng thực trạng để xác định đúng các mục tiêu và tầm nhìn phát triển, để Mường Lát tiệm cận các mục tiêu phát triển của tỉnh, cũng như tránh không để Mường Lát lại bị tụt hậu so với các địa phương trong tỉnh. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]