(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, 604 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 589 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2022 tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) - quê hương của người anh hùng Lê Lợi.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7jMOi4bql4bq1MTAu4buO4buQw7owLDEu4bq1U+G6tyEo4buyw6Lhu5Lhu5Qt4buU4buRIeG6p8OgKOG7lMOiw6nhu5RdKD8wTeG7lCExw5rhuqXhu5Thu7ZhMC7hu5Thu7E74buUIWEo4buU4buxUyDhu5Thu6soMCHhu5Qw4bumIOG7lOG7muG7luG7muG7muG7jC/DouG6peG6tTEwLuG7juG7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buO4buvIeG7rDDhu5RdZuG7lDAoPyDhu5TGoOG7luG7lDDhu6Yg4buU4bu0KOG7lOG6pSnhu7Ih4buUIj7hu7Ih4buUw6Lhurnhu5Thu7FTIOG7lOG7qygwIeG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7sjcwLuG7lDAhVzDhu5QiVeG7lOG7kyjhu5ThuqUp4buyIeG7lOG6suG6pzjhu7Lhu5QuKFPhu5Thu7bhu6jhu7Lhu5TDnSg/4bqlTeG7lOG7oOG7luG7ouG7lDDhu6Yg4buU4burIeG6ryjhu5QwLiF9U+G7lOG7sVMg4buUw4LhuqEwTeG7lOG7nlLhu6Lhu5Qw4bumIOG7lOG6vOG6p1Phu5Thu7El4buU4bqkIVQo4buU4bqkw6Hhu5Thu7bhu6YwLuG7lOG6s+G6p1MwLk3hu5Thu55RUuG7lDDhu6Yg4buUMC5V4buB4buUIOG7ruG6peG7lOG7smJT4buUaDAh4buUIeG6qTAu4buU4bu04busMOG7lOG6pWHhu7Lhu5Thu7El4buU4buxxIMoTeG7lMOC4bqv4buU4bq84bumMOG7lCEyU03hu5ThuqQhOuG7lOG6pSFTMeG7lOG6vVXhu5Thu5Phuqfhu5QiPuG7siHhu5ThuqQhUzAh4buUdTJT4buUw6Ik4buU4bq3ITgo4buUIcSD4bq34buU4bq94bqjKOG7lOG6psO04buv4buT4buUIeG6p+G7gT8w4buU4bqkITThu5Thur7huqfhu6ww4buU4bqlw6Hhu5Thu7IhxJHhu7Lhu5Thu7E74buUIWEo4buU4buxUyDhu5Thu6soMCHhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu5ThuqXDmijhu5Thu6sh4bqn4buU4bu0KOG7lOG6pSnhu7Ih4buUIj7hu7Ih4buUw6Lhurnhu5Thu7FTIOG7lOG7qygwIeG7lMOT4bqlIT7hu5ThuqXhurXhu64w4buU4buxUyDhu5TDguG6oTBN4buUIeG6p+G7gT8w4buU4bqkITThu5Thur7huqfhu6www5Lhu5Qt4buU4bqz4bqnJeG7lCFk4bqhMC7hu5Thu7JiU+G7lDAuZMOjKOG7lFMwIeG7lCHhuqkwLuG7lOG7sSXhu5Thu7HEgyhO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhu7ThuqUh4bqnIMOd4buU4bu0ISjhu7Thu7jhu5Qo4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RR4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bueUFHhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4bua4bucUC/GoFJS4bu04buaxqDhu6DGoOG7luG7muG7luG6peG7oFLhu6Dhu5wi4bucLeG7siHhuqcxKC3DouG6py1dKOG7uDAtIlMgLV0oTlvhurcu4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG7kMO6MCwxLuG6tVPhurchKOG7ssOi4buS4buULeG7lOG7kSHhuqfDoCjhu5TDosOp4buUXSg/ME3hu5QhMcOa4bql4buU4bu2YTAu4buU4buxO+G7lCFhKOG7lOG7sVMg4buU4burKDAh4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bueUFHhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RR4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bucUOG7muG7oOG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5rhu5xQL8agUlLhu7Thu5rGoOG7oMag4bug4buaUeG6pVDhu5ZS4bugIlIt4buyIeG6pzEoLcOi4bqnLV0o4bu4MC0iUyAtXShOW+G6ty7hu5jhu5RTIuG6pcON4buY4buQw7owLDEu4bq1U+G6tyEo4buyw6Lhu5Lhu5Qt4buU4buRIeG6p8OgKOG7lMOiw6nhu5RdKD8wTeG7lCExw5rhuqXhu5Thu7ZhMC7hu5Thu7E74buUIWEo4buU4buxUyDhu5Thu6soMCHhu5Qw4bumIOG7lOG7muG7luG7muG7muG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu5xQ4bua4bug4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t2jhuqfhuqUhMeG6teG7mOG7juG7ry7huqfhu4E7MOG7lOG7mcOa4bql4buULeG7lOG7rVMo4buUdeG6p+G7gSYw4buML+G6t+G7jg==

Nguyễn Đạt - Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]