(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 21/4, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh bàn về biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến giao ban quý I/2020: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công

Sáng 21/4, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh bàn về biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Mai Xuân Liêm; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tưbáo cáo khái quát về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 4 tháng đầu năm 2020trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 4 tháng qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến KT-XH của tỉnh, trong đó có lĩnh vực đầu tư công. Song, với sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, các chủ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình đầu tư công cũng có những kết quả tích cực. Việc quản lý sử dụng vốn được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB được các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các chương trình, dự án cao hơn so với cùng kỳ, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố về giải ngân của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, kế hoạch đầu tư công năm 2020 còn những khó khăn, vướng mắc như: Phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; ViệcGPMB; Năng lực của nhà thầu và chủ đầu tư; Thủ tục đầu tư…

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong thời gian tới, đó là: Các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan quán triệt và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã đề ra. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết khác để tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, từng đơn vị, từng chương trình, dự án cụ thể, bảo đảm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trước ngày 31/10/2020. Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các chương trình, dự án; kịp thời rà soát, điều chuyển vốn giữa các chương trình, dự án trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm giải ngân vốn theo đúng mốc thời gian chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; kiên quyết không để dồn vốn giải ngân vào những tháng cuối năm. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của các chương trình, dự án; huy động có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước để bổ sung cho các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức và đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm và có hiệu quả trong công tác phối hợp, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu rõ khó khăn nhất hiện nay về thực hiện đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh là GPMB các dự án chậm và quỹ đất, đầu tư xây dựng các khu tái định cư còn nhiều khó khăn. Nhiều dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa hoàn thành quyết toán. Giải ngân vốn GPMB dựa án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn dẫn đến giải ngân nguồn vốn chậm. Dự án đường giao thông ven biển qua TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương hiện thi công chậm tiến độ. Nhà thầu tư vấn của các dự án chưa đáp ứng được yêu cầu. Các thủ tục liên quan đến dự án, các sở, ngành có liên quan của tỉnh chưa tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Việc thẩm định các dự án, chủ trương đầu tư, thiết kế… cần phải được thực hiện nhanh, đúng các quy định của Nhà nước.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều phát biểu tại điểm cầu thành phố.

Trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành và của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, nêu rõ: Thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, có tác động đến tăng trưởng kinh tế và đời sống của người dân. Những tháng đầu năm, việc thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, như: Sở Công thương 4,2%, Sở Y tế 4,7%, Sở VH,TT&DL 5%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình NN&PTNT 6%, UBND huyện Tĩnh Gia 1,4 %, UBND huyện Vĩnh Lộc 12,3%... Đồng thời, việc triển khai các dự án đầu tư công còn nhiều yếu kém. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư chưa cao; GPMB của nhiều địa phương chậm.

Chủ tịch UBND yêu cầu cần tập trung nỗ lực, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 theo kế hoạch đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đưa ra một số giải pháp như khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các chương trình, dự án, kịp thời rà soát, điều chuyển vốn giữa các chương trình dự án trong quá trình thực hiện. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm giải ngân vốn theo đúng mốc thời gian chỉ đạo của UBND tỉnh, kiên quyết không để dồn vốn giải ngân vào những tháng cuối năm. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của các công trình, dự án, huy động có hiệu quả các nguồn lực tự ngân sách nhà nước để bổ sung cho các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức và đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm và có hiệu quả trong công tác phối hợp, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng cần khẩn trương rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 68 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đề xuất biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc báo cáo Chủ tịch trước ngày 25/4. SởTài chính phối hợp với Sở TN&MT rà soát toàn bộ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, giao đất cho thuê đầu tư sản xuất kinh doanh và cấp quyền khai thác các mỏ khoáng sản để dự báo khả năng và xây dựng phương án thu từ nguồn thu trên trước ngày 30/4. Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án ứng trước kế hoạch năm 2021 cho các dự án trọng điểm, các dự án cấp bách báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 31/7/2020. Đồng thời tích cực đấu mối với Bộ KH& ĐT, Bộ Tài chính để tranh thủ tối đa nguồn vốn Trung ương bổ sung cho các dự án, nhất là các gói hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về đầu tư công do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!