(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 16/6, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Ngày 16/6, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Đồng chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Theo gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến, các đại biểu tập trung thảo luận 4 vấn đề lớn, gồm: Phân tích rõ nguyên nhân những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, trước ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, những hạn chế yếu kém và nêu lên những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; thảo luận vào các nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết của UBND tỉnh đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp lần thứ 11; thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh; thảo luận và cho ý kiến vào hoạt động của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu cho rằng: 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, nên kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng; các hoạt động văn hóa – xã hội cơ bản được duy trì.

Cũng tại buổi thảo luận, nhiều ý kiến của đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác quản lý văn hóa, du lịch; tác động của dịch Covid-19, học sinh, sinh viên phải nghỉ học dài ngày, ảnh hưởng đến chương trình, kế hoạch dạy và học của các trường; Đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung vào các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, nguồn vốn, nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ, lao động, cấp điện, cấp nước...

Các đại biểu đánh giá cao UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm một cách có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Các đại biểu cũng đánh giá cao nội dung chất lượng của các tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh có luận cứ và luận điểm cụ thể giúp cho đại biểu HĐND tỉnh có căn cứ xem xét quyết nghị tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm thảo luận và các báo cáo tờ trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Xứng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu, tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm thảo luận và các báo cáo tờ trình tại kỳ họp. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã phân tích, giải trình các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ du nhập và liên kết đối với các loại cây ăn quả mới; thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; việc xử lý trong công tác xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách hỗ trợ các hộ dân di dời khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng đã phân tích những khó khăn nội tại liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2020, các cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan thứ phát ra cộng đồng. Tăng cường bảo vệ thành quả phát triển nông nghiệp và bảo vệ gia súc, gia cầm không để tái phát dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm A/H5N6. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ ruộng đất. Tăng cường rà soát phương án phòng chống lụt bão; đẩy nhanh tiến độ các công trình hồ đập, đê điều phục vụ phòng chống lụt bão. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý về đầu tư xây dựng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong việc khởi công, khánh thành các dự án chào mừng đại hội Đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm về thủ tục đầu tư. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về xử lý công việc trên môi trường điện tử. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 - 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao quyết nghị 39 nghị quyết, trong đó, có 32 nghị quyết về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh và 7 nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu bế mặc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; từ đó thống nhất: Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 đã được quyết nghị tại Nghị quyết 224/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung cao nhất, với tinh thần quyết liệt; biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thích hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020. HĐND cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải coi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 6 tháng cuối năm 2020. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 15,7% trở lên. Đây không phải là mục tiêu, chỉ tiêu mới, mà là mức thấp nhất phải phấn đấu đạt được; còn mục tiêu, chỉ tiêu vẫn là Nghị quyết 224/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; nghiên cứu có cơ chế phù hợp và các giải pháp hữu hiệu để huy động tối đa và sử dụng thực sự có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; quyết tâm từ nay đến hết năm 2020 huy động được 94.200 tỷ đồng trở lên để bảo đảm hoàn thành mục tiêu huy động được 157 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển năm 2020; tiếp tục phát huy các kết quả trên lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến sinh hoạt và đời sống của người dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020; cùng với nguồn lực đầu tư, chỉ đạo, điều hành là giải pháp quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2020; trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, 2025 - 2030 và định hướng đến năm 2045 nêu tại dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đề án phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, với tinh thần cách mạng tiến công và quyết tâm cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực ngay từ năm 2021, từ đó tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, 2025 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Đồng chí Bí thư Ttỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn tại các kỳ họp trước, tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về từng nội dung chất vấn và thực hiện đúng những điều đã cam kết trước HĐND và cử tri trong tỉnh, để những vấn đề đã chất vấn được tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để.Nhân dịp này, HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho hoạt động của HĐND tỉnh và kiến nghị những vấn đề rất xác đáng gửi đến kỳ họp.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]