(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, chiều ngày 10/7, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng và bế mạc. Báo VH&ĐS xin đăng toàn văn Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 17 của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 17

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, chiều ngày 10/7, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng và bế mạc. Báo VH&ĐS xin đăng toàn văn Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 17 của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, và thống nhất đánh giá:

Sáu tháng đầu năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt, có hiệu quả của chính quyền các cấp, sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao so với cùng kỳ và đạt trên 50% so với kế hoạch, đặc biệt một số lĩnh vực có sự tăng trưởng đột biến, tạo tiền đề quan trọng để các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu của năm 2019.

Một số kết quả nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 22,18%, là mức tăng trưởng đột phá, cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá. Các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững được thành tích thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 68 ngày 12/7/2017 và Nghị quyết số 112 ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh khóa 17 về năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa và ngày kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, tỉnh ta đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và chuỗi các hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại này. Qua đó, để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá vào năm 2020, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và thuộc nhóm các tỉnh mạnh của cả nước.

HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong công tác quản lý, điều hành, triển khai sớm, đồng bộ và chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND tỉnh đã quyết nghị tại Nghị quyết số 116 ngày 13/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa chúng ta đang có nhiều thời cơ thuận lợi để bứt phá đi lên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới. Để không bỏ lỡ “thời cơ vàng” mà nhiều thế hệ lãnh đạo và các tầng lớp Nhân dân tỉnh ta đã nỗ lực, cố gắng tạo dựng trong chặng đường vừa qua; HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vịphải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo trình kỳ họp và đã được HĐND tỉnh phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 17 diễn ra trong bối cảnh các cấp, các ngành đang tập trung chỉ đạo, điều hành để hoàn thành ở mức cao nhất tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời xây dựng đường hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với tỉnh ta trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; từ đó thống nhất cao với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực đạt kết quả còn thấp trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm đạt 18,36% trở lên. Cụ thể là:

- Đối với sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ thu - mùa; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đồng thời đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để đạt giá trị sản xuất cả năm theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tích tụ, tập trung đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 13 ngày 11/01/2019 của Tỉnh ủy, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị.

Tập trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư để nhanh chóng triển khai thực hiện các công trình nông thôn mới đảm bảo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời tập trung chỉ đạo để duy trì ổn định chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở những địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Đối với sản xuất công nghiệp:Phải thường xuyên theo dõi sát xao tình hình hoạt động của cơ sở sản xuất công nghiệp; chủ động làm việc để hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiệngiúp doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực hiện có, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm.

Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án công nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và có sản phẩm trong năm 2019, trọng tâm là Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn, các nhà máy may mặc, dày da. Đẩy mạnh kêu gọi và tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng và thủ tục hành chính để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống kho xăng dầu trong Khu kinh tế Nghi Sơn và thành lập các doanh nghiệp đầu mối cung ứng sản phẩm lọc hóa dầu trên địa bàn tỉnh.

- Đối với lĩnh vực dịch vụ: Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tuyến Công-ten-nơ quốc tế tại Cảng Nghi Sơn hoạt động hiệu quả; đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ lo-gis-tics trên địa bàn tỉnh, nhằm xây dựng hệ thống cảng biển của tỉnh thành trung tâm chung chuyển hàng hóa mạnh của cả nước và khu vực. Vận động, hỗ trợ các hãng hàng không mở thêm các đường bay mới, nhất là đường bay quốc tế từ Cảng hàng không Thọ Xuân để đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Hai là, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành 100% kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2019, trước mắt là phải khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, TP. Thanh Hóa và TP. Sầm Sơn.

Tập trung rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư từ tất cả nguồn vốn. Những dự án chậm tiến độ theo kế hoạch thì phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, trách nhiệm của nhà đầu tư để tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Những dự án vi phạm quy định của nhà nước thì kiên quyết thu hồi để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực. Những dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch thì chủ động theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành 100% kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất năm 2019 để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu, nhất là các khoản thu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm. Kiên quyết thu đúng, thu đủ các khoản thuế theo quy định để hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Ba là, khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040; và quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn để làm cơ sở vận động, thu hút đầu tư và xây dựng chiến lược phát triển của tỉnh trong những giai đoạn tới.

Khẩn trương xây dựng danh mục các dự án lớn ở tất cả các lĩnh vực để tổ chức vận động, kêu gọi đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục đấu mối, phối hợp với nhà đầu tư và các bộ, ngành Trung ương có liên quan để nhanh chóng hoàn chỉnh thủ tục đầu tư một số dự án FDI lớn trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Cùng với việc tập trung huy động nguồn lực đầu tư trực tiếp trong nước từ các tập đoàn kinh tế, từ nguồn vốn ngân sách và vốn có tính chất ngân sách, phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại và xúc tiến đầu tư nước ngoài, coi đây là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.

Bốn là,tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;... Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết: số 04 và số 05 ngày 18/8/2016 của Tỉnh ủy về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo; quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Năm là, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn và sát đúng với tình hình thực tế hơn; giảm bớt các hội nghị, hội thảo, các cuộc trao đổi kinh nghiệm không thực sự cần thiết để dành thời gian cho chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tập trung chỉ đạo sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy hành chính ở các xã, thị trấn sau sắp xếp theo tinh thần Chỉ thị số 20 ngày 15/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, gắn với nhanh chóng triển khai chương trình xây dựng chính quyền điện tử, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri; cùng với việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định, phải đẩy mạnh việc tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri thông qua các thiết bị công nghệ hiện đại để đa dạng hóa các nguồn thông tin. Đồng thời, tiếp tục đổi mới cách thức giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng rõ ràng, cụ thể đến từng việc, từng kiến nghị, đề xuất; việc của cấp nào, địa phương nào, thì cấp ấy, địa phương ấy phải chủ động giải quyết có kết quả theo đúng quy định, không được đùn đẩy, né tránh.

Sáu là,trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2015 - 2020 đã được HĐND tỉnh khoá 16, nhiệm kỳ 2011 - 2016 quyết nghị tại Nghị quyết số 145 ngày 11/12/2015; các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộcác cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thưa các vị đại biểu!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình, kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển đi lên của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để nhanh chóng đưa các quyết nghị của HĐND tỉnh vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội. Đồng thời, đề nghị các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

Thưa các vị đại biểu!

Thực hiện quyền hạn theo luật định, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã chất vấn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và một số đồng chí Giám đốc sở; đồng thời nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh thời gian qua và định hướng thời gian tới.

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh ngay sau kỳ họp này, chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn thực hiện nghiêm túc cam kết đã hứa tại buổi trả lời chất vấn, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho hoạt động của HĐND tỉnh và kiến nghị những vấn đề rất xác đáng gửi đến kỳ họp. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh nghiêm túc xem xét, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh và đóng góp của các sở, ban, ngành; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Nhân dân và cử tri trong tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình; các đơn vị phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với nước trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá 17.

Xin trân trọng cảm ơn! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]