(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn, mô hình “Thư viện xanh” tại Trường tiểu học Hoằng Phong (Hoằng Hóa) thực sự mang đến nhiều hiệu quả.
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7puKAnEnDoGvhu6zDsuG6oTfhuqXhu6zhu49A4bqlw6DigJ3hu6zhu4fhu6xpZ2vhur/huqXDoeG7rGnhuqE4w63hu6zDoOG6q1vhu6zDgOG6pzrhuqXDoeG7rOG7hMOg4bqn4bqlw6Hhu6Qvw6BW4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcOAIEBd4buw4bumw4Br4buH4bqlw6Hhu6xs4bqlw6Hhu6zhu4XDoOG6p+G6pcOh4busaWc94bqn4bus4oCcSWdr4bq/4bqlw6Hhu6zDoOG6q1vhu6xpw6Ah4bql4busacOg4bqhN+G6pVPhu6zDoOG6q1vhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6xp4bqjW8Og4busW25b4oCdU+G7rOG7jyHDteG7rF1u4bqlw6Hhu6zDomThuqHhu6xpZ2vhur/huqXDoeG7rGhr4bus4buFw6Akw6Lhu6zhu49A4bqlw6Dhu6wt4busaCRbw6Dhu6wt4busIjHhu4Xhu6wt4busQOG6peG7rGnhuqc94bqlU+G7rMOiZOG7rMOgw6PhuqXDoOG7rOKAnEnDoGvhu6zDsuG6oTfhuqXhu6zhu49A4bqlw6DigJ3hu6xpJOG6oeG7rElna+G6v+G6pcOh4busaeG6oTjDreG7rMOg4bqrW+G7rMOA4bqnOuG6pcOh4bus4buEw6DhuqfhuqXDoeG7rMOaw4Dhuqc64bqlw6Hhu6zDgOG6rUDDmeG7rGnDoG5b4busaG7hu6zDokDhuqXDoeG7rCI14bql4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6zDoOG6oTfDreG7rGbDrSVU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buwXWnDoMOtw6J94bus4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7Thu7TDneG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zDnVbhu7Thu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dXVlgvVuG7uOG7tF1WV1jhu67hu65Y4buuaVjhu67hu67hu7Lhu67hurXhu65U4bq34buFw6FQZ+G7mljDnVfhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOKAnEnDoGvhu6zDsuG6oTfhuqXhu6zhu49A4bqlw6DigJ3hu6zhu4fhu6xpZ2vhur/huqXDoeG7rGnhuqE4w63hu6zDoOG6q1vhu6zDgOG6pzrhuqXDoeG7rOG7hMOg4bqn4bqlw6Hhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu04bu0w53hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sMOdVuG7tOG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buOw60oaeG7rOG7hcOgI2nhu6xpbeG7rMO04busaWvhu4fhuqXDoeG7rGkk4bqn4busIuG6oTjDouG7rOG6pcOgKOG6peG7rMOyNuG7rFsl4bqlw6Dhu6xmw61A4bql4busaGvhu6zhu4XDoCTDolPhu6zDoeG6ocOs4buF4busWyNb4busIMOi4busw6Dhuqtb4busaOG6oeG6pcOg4busW+G6reG7rMOiw6lp4busaCHhuqXhu6xbw6Dhur3huqHhu6x94bq54bus4bqjW8Og4busaEDDreG7rMOh4bqh4bq/4busw6Dhuqtb4busWybhuqXDoeG7rGnDoCzhuqXDoVPhu6wiZeG6pcOh4busacOg4bq/4bqh4bus4buFw6AjaeG7rGln4bqhOOG6peG7rMOyJuG6peG7rMOg4bqtQOG7rCLhuqtb4busaWfhuqfhuqXDoeG7rOG6pcOgPeG7rGlna+G6veG6pcOhU+G7rGbDrUDhu6wi4bqt4busw6DDo+G6pcOg4busacOgPeG6pcOg4busacOg4bqt4bqh4busZsOtIOG6pVPhu6zhurPhu5Xhu6zhuqUm4bqlw6FT4bus4bqzw6DDrcO1NeG6peG7rOG6s8Og4bqjW8Og4busaEDDteG7rMOiNOG7rCLhuqtb4busaCNbw6Dhu6xbxKlA4busw6Dhuqtb4busaOG6oeG6pcOgUuG7rMOyw6rhuqHhu6xobuG7rMOga+G7h+G6pcOh4busbOG6pcOh4busW8SpQOG7rFsj4bql4busfcOpU+G7rMOh4bqhI+G6p+G7rMOy4bqhNOG6peG7rOG6pcOgPeG7rGlna+G6v+G6pcOhU+G7rGhu4busxKnhuqXDoeG7rMOgw6nhu6xbxKlA4busfTxb4bus4buFw6Dhu4nhu6zDoMOtw7XhuqXDoFPhu6xJZ2vhur/huqXDoeG7rGnhuqE4w63hu6zDoOG6q1vhu6zDgOG6pzrhuqXDoeG7rOG7hMOg4bqn4bqlw6Hhu6wiKuG7rOG7jyHDteG7rF1u4bqlw6Hhu6xpw6A94bqlw6Dhu6xbZOG6pcOh4busw6Jk4busw6DDo+G6pcOg4bus4oCcScOga+G7rMOy4bqhN+G6peG7rOG7j0DhuqXDoOKAnVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4bupZOG6pcOh4busaWfDo+G6pcOg4bus4oCcScOga+G7rMOy4bqhN+G6peG7rOG7j0DhuqXDoOKAneG7rCJr4buBW+G7rOG7jyHDteG7rF1u4bqlw6Hhu6zhuqUmw6Lhu6xX4buuV1bhu6xpZzThuqXhu6xp4bq54bqlw6Hhu6xd4bqhN+G6peG7rGnhuqNbw6Dhu6zhurPDoOG6pyXhuqXDoeG7rFbhu67hu67hu6zDoldT4busaWfhuqfhuqXDoeG7rCLhuq3hu6zhurPDoMOt4busw7Jr4bq/4bql4busw6DhuqdA4bus4bqzw6Dhuqcl4bqlw6Hhu6zhu7Lhu67hu6zDoldT4bus4bqlOsOi4bus4buH4busw7LEg+G7rGln4bqj4busaWfDreG6pcOh4busaSHDouG7rOG6tT3hu6zhurPDoMOt4busScOga+G7rMOy4bqhN+G6peG7rOG7j0DhuqXDoOG7rFvhuq3hu6xd4bqhN+G6peG7rGnhuqNbw6Dhu6xZ4buu4busw6JXU+G7rOG7j8Ot4bqlw6Hhu6xmw61A4bqlw6Dhu6zhurU94bus4bqzw6DDreG7rMOya+G6v+G6peG7rFshw7Xhu6zhu49A4bqlw6Dhu6zDssOq4bqh4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6zhurXhuqck4bqh4busWyHDteG7rGkk4bqn4busw6Jk4bqh4busaWdr4bq/4bqlw6Hhu6xpZ+G6p+G6pcOh4bus4bq1PeG6pcOgVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buu4buu4buF4buPUuG7rMOgIOG6ocOhw6BpUeG7rMOdVsOd4buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XV1ZYL1fhu67hu65d4buuV1fhu67hu7hYWWlZWVZZw53hurXhu65U4bq34buFw6FQZ+G7muG7suG7slfhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOKAnEnDoGvhu6zDsuG6oTfhuqXhu6zhu49A4bqlw6DigJ3hu6zhu4fhu6xpZ2vhur/huqXDoeG7rGnhuqE4w63hu6zDoOG6q1vhu6zDgOG6pzrhuqXDoeG7rOG7hMOg4bqn4bqlw6Hhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7DDnVbDneG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4bqyw6DDreG7rOG6pcOgPeG7rGnDoGvhu6zDsuG6oTfhuqXhu6zhu49A4bqlw6Dhu6wia+G7gVvhu6zhu48hw7Xhu6xdbuG6pcOh4busw6A94bqh4busw6DhuqlAU+G7rMOg4buB4buF4busw6Lhu5Xhu6xmw61A4bqlU+G7rMOhKeG6peG7rMOhauG6oVPhu6xpw6Ah4bql4busacOg4bqhN+G6peG7rMOyw6rhuqHhu6xpw6DhuqE04bql4bus4bqlw6DhuqE04bqlVOG7rMawNOG6peG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6xpw6DhuqE1aeG7rOG6szXhu6wi4bq94bql4busw6HhuqEl4bql4busw7LDquG6oeG7rMOgN+G7rGnDoMSR4bqlw6Hhu6zDoiPhuqHhu6xbw6AgU+G7rH094bql4busw6HDoDVT4busw6HhuqEj4busaCNbw6Dhu6zDssOq4bqh4busaWc04bql4bus4bu24buu4buu4busIinDreG7rGgjW8Og4bus4buH4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6xpw6A44bus4bq14bqnJOG6oVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bumw4LhurvhuqHhu6zDoeG6oeG6v+G7rGdA4busW8Og4bq94bqh4busWyNb4busIMOi4busW+G6reG7rGnDoDjhu6xbw6DhuqvhuqXhu6zhurVuQOG7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rFvDrcSR4bql4busaCNbw6Dhu6zhu4XDoOG7i+G7rMOg4buB4buF4bus4bq1bEDhu6xpw63hurnhuqHhu6wiOOG7rCLhuqtb4busaSThuqHhu6xbw6DhurtU4bus4buxOOG7rGlnI+G6pcOg4bus4bqlw6A9w6Lhu6xbw6Aj4bqlU+G7rMOi4bq74bqh4busacOtKeG6peG7rFsj4bql4busfcOp4busacOga+G7rMOy4bqhN+G6peG7rOG6tSThuqHhu6zhurXDrSHhuqXhu6zhu4XDoOG6oTThuqVT4busfT3huqHhu6xpZ+G6o+G7rOG6tSThuqHhu6xbI1vhu6zDoeG6rVvhu6xoI1vDoFPhu6xpZ0DhuqXDoFPhu6wl4bqlw6BT4busfSPhuqfhu6xbw6DhuqNU4bus4bupI1vhu6wgw6Lhu6zDsm1A4bus4bq1PeG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rGnDoOG7ieG7rMOga+G7h+G6pcOh4busW2rhuqXDoeG7rGlu4busZsOtJeG6peG7rOG6tcO0U+G7rH0l4bqn4busw7I34busacSp4busaCNbw6BU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busw51W4bu04buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XV1ZYL1fhu67hu65d4buuV1fhu67hu7jDnVZp4bu2WFfhu7hX4bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rhu7jDnVnhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOKAnEnDoGvhu6zDsuG6oTfhuqXhu6zhu49A4bqlw6DigJ3hu6zhu4fhu6xpZ2vhur/huqXDoeG7rGnhuqE4w63hu6zDoOG6q1vhu6zDgOG6pzrhuqXDoeG7rOG7hMOg4bqn4bqlw6Hhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7DDnVbhu7Thu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7qcOgxKnhu6xpxINbw6Dhu6zhu6lk4bqlw6Hhu6wi4bqnPeG6peG7rOG6pcOgPeG7rGlna+G6v+G6pcOh4bus4bq0a+G6veG6pcOh4busScOgxIPhu6zhu4TDoMOs4busW8Og4bqn4busfeG6oTVp4busaW3hu6zhurPDoOG6oeG7rMOiZOG7rMOgw6PhuqXDoOG7rGln4bqhOOG6peG7rOG6s8OgQOG6oeG7rOG7jyHDteG7rF1u4bqlw6Hhu6wi4bqh4busw7I94bqn4busw6DhuqckaeG7rCLDqeG6pcOh4busIirhu6zhurPDoOG6veG6oeG7rF08w7Xhu6xp4bqh4bqlw6Dhu6xpw6Ap4bql4busIuG6q1vhu6xoI1vDoOG7rFvEqUDhu6xbI1vhu6wgw6Lhu6zDoOG6q1vhu6xo4bqh4bqlw6BT4busaW3hu6wi4bqt4busw6HhuqHDrOG7heG7rMOh4bqhJeG6oeG7rGliQOG7rFsm4bqlw6Hhu6xpw6As4bqlw6Hhu6xoQMOt4busw6HhuqHhur/hu6zDoOG6q1tT4busfeG6ueG7rGjDreG6pcOh4bus4bqz4bqhNeG6peG7rGnDoGxbU+G7rMOh4bqt4buF4bus4buFw6Ap4bql4bus4bqlIeG6pcOh4busW0Dhuqfhu6xbw6AoaeG7rOG6tWvhu4HhuqXDoeG7rF0kw7Xhu6zDoOG6q1vhu6xpZ+G6p+G6pcOh4bus4bqlw6A94busaWdr4bq/4bqlw6FU4bus4buxOOG7rGnDoGvhu6zDsuG6oTfhuqXhu6zDoOG6pyRp4busIsOp4bqlw6Hhu6xb4bqt4busw6DhuqE3w63hu6xmw60l4busw6Dhur3huqVT4busacOg4bq/4bqh4busw6HhuqFA4bql4busacOq4bqh4bus4bupZOG6pcOh4busIuG6pz3huqXhu6zhuqXDoD3hu6xpZ2vhur/huqXDoeG7rGgz4busaSbhuqXDoeG7rFtr4bq/4bqlw6Hhu6zDoeG6ocOq4bqh4busacOg4bqhN8Ot4busaCNbw6Dhu6xpw6Ag4bqn4busW8OgxKnhu6wiNlPhu6xbw6DEqeG7rCLhuqE4w6Lhu6zDoD3huqXDoeG7rGnDoCPhuqXDoVPhu6zDoMOtw7Xhu6wiw6nhuqXDoeG7rGlt4bus4bqlw6HDrWXhuqXhu6zhu48q4busw6DDqeG6oeG7rMOg4bqtQOG7rCIpw63hu6xpa+G7rMOiw61A4busacOgNMOi4busIinDreG7rGgjW8OgVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buuVuG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zDnVbDneG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1dWWC9X4buu4buuXeG7rldXVuG7rlZWaeG7uFnhu7Thu7ZZ4bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rhu7Lhu7Lhu7Thu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOKAnEnDoGvhu6zDsuG6oTfhuqXhu6zhu49A4bqlw6DigJ3hu6zhu4fhu6xpZ2vhur/huqXDoeG7rGnhuqE4w63hu6zDoOG6q1vhu6zDgOG6pzrhuqXDoeG7rOG7hMOg4bqn4bqlw6Hhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buuVuG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buww51Ww53hu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7pknDoCnDteG7rOG6pMOhw63DtTnhuqXhu6zhu47DrSHhuqXhu6zDgOG6qUBT4busw4DhuqE3w63hu6xpZ2vhu4fhuqXDoeG7rElna+G6v+G6pcOh4busaeG6oTjDreG7rMOg4bqrW+G7rMOA4bqnOuG6pcOh4bus4buEw6DhuqfhuqXDoeG7rFvDoOG6oUDhu6xoMlPhu6xpZ2vhur/huqXDoeG7rMOg4bqhN+G6peG7rFvhuq3hu6xpZzThuqXhu6zhu7Lhu67hu67hu6zDoOG6q1vhu6xo4bqh4bqlw6BT4bus4bqlJsOi4busV+G7rlZZ4busImvhu4Fb4busW2ThuqXDoeG7rOG6pcOgPOG6peG7rCIkaeG7rFvDoMOtPuG6peG7rEbDrcSRW+G7rMOh4bqhQOG7rMOibFvhu6wiw6nhu6xXVOG7rEnDoG5b4busw6DhuqE34bql4busw7LhuqE3W+G7rGln4bqhOOG6peG7rOG6s8OgQOG6oeG7rOKAnMOC4bq74bqh4busaWdr4bq/4bqlw6Hhu6zDoOG6q1vhu6zDosOpaeG7rMOiZOG7rMOgw6PhuqXDoOKAnVPhu6xpJOG6p+G7rCLhuqE4w6Lhu6zhuqXDoCjhuqXhu6zDsjbhu6xbJeG6pcOg4busZsOtQOG6peG7rGgj4bqlw6Hhu6wt4bus4buPQOG6pcOg4busLeG7rGgkW8Og4busLeG7rCIx4buF4busw7I94busacOgIeG6peG7rGnDoOG6oTfhuqVT4busaWdr4bq/4bqlw6Hhu6wiKuG7rGnhuqE14bql4busw6A94bqlw6Dhu6zhu48hw7Xhu6xdbuG6pcOh4busw6Jk4busw6DDo+G6pcOg4busScOga+G7rMOy4bqhN+G6peG7rOG7j0DhuqXDoFThu6xJbeG7rOG6pcOhPcO14busW+G6reG7rGnDoGvhu6zDsuG6oTfhuqXhu6zhu49A4bqlw6Dhu6xoxJHhu6zhurVr4buB4bqlw6Hhu6zDoOG6q1vhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6xpw6BAw6Lhu6zDoeG6oUDhu6wi4bqrW+G7rGgjW8Og4bus4bqlw6E9w7Xhu6xbPeG6pcOh4busImThuqXDoeG7rMOg4bq94bqlU+G7rFvDoChp4bus4bq1a+G7geG6pcOh4busIuG6q1vhu6xoI1vDoFPhu6x9I+G6p+G7rOG6pSHhuqXDoeG7rOG6tTThuqXhu6xnY+G7rGc3aVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7l8OtacOg4bqnZ+G7sOG7pklHw43huqTDgeG7rOG6tHnhu6Qv4buF4bum

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Nguyễn Hữu Ngôn - 13:24 05/04/22

 Trả lời

Nếu có được 800 đầu sách như báo nêu và giữ được phong trào thì thật tuyệt

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]