• Tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn trước thềm năm mới 2016
    2016-01-02 00:00:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Để đáp ứng với yêu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khán giả, Đoàn ca múa Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn đã xây dựng và tổ chức nhiều chương trình biểu diễn ý nghĩa tại Nhà hát Lam Sơn và lưu động phục vụ nhân dân. Đặc biệt là chương...

  • Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn Thanh Hóa
    2016-01-01 00:01:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 288/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 23/1/2003 trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị: Đoàn Ca múa nhân dân Thanh Hóa, Đoàn Kịch nói Thanh Hóa và Nhà hát Lam Sơn...

Tắt [X]