• Bản tin 18 giờ ngày 21 - 3: Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp
  2023-03-21 18:02:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi đất đai trong đoàn viên, thanh niên; Tháo gỡ khó khăn trong SXKD và tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp; Thanh Hóa bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm...

 • Vốn tín dụng ưu đãi - “bệ đỡ” giảm nghèo ở Như Xuân
  2022-10-26 09:41:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, các hoạt động cho vay vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Như Xuân đã tạo “bệ đỡ” cho hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 • Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo hiệu quả
  2022-09-19 15:21:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả rất quan trọng, nguồn lực tín dụng chính...

 • 20 năm đồng hành cùng người nghèo và gia đình chính sách huyện Bá Thước
  2022-07-25 10:06:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP, ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối...

 • Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn góp phần bảo đảm an sinh xã hội
  2022-07-18 12:06:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 20 năm phát triển, thông qua cơ chế hỗ trợ bằng tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Quan Sơn được tiếp cận dần với kinh tế thị trường, nâng cao đời sống, qua đó...

 • Nhiều hộ dân xã vùng biên thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động
  2022-05-30 11:44:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua tín dụng chính sách xã hội đã và đang góp phần vào việc duy trì ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, kinh doanh của bà con vùng biên Mường Lát. Đáng kể và được xem là “điểm sáng” về hiệu quả tín dụng chính sách, chính là chương...

 • Thị xã Bỉm Sơn triển khai cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ
  2022-05-17 08:48:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bỉm Sơn (NHCSXH Bỉm Sơn) đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cho vay các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

 • Huyện Cẩm Thủy phát huy hiệu quả nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi
  2022-05-11 23:32:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất và từng bước vươn lên trong cuộc sống góp phần tích cực trong thực hiện mục...

 • Tín dụng chính sách - Thổi bùng ý chí vươn lên thoát nghèo
  2022-04-05 10:34:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Phải khẳng định, hành trình thoát nghèo của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của cả hệ thống chính trị. Bằng nguồn vốn, các mô hình… đa dạng và linh hoạt, đã tạo động lực, nguồn động viên, khích lệ rất...

 • Tổ tín dụng tiết kiệm phát huy hiệu quả
  2021-12-02 20:38:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua Hội LHPN xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc luôn phát huy hiệu quả các phong trào thi đua của hội. Trong đó Tổ tín dụng tiết kiệm, tiết kiệm từ những đồng tiền lẻ hàng ngày của chị em đi chợ đã giúp chị em phụ nữ có được một thói...

Tắt [X]