(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm lựa chọn khẩu hiệu (slogan) phù hợp, đặc trưng, ấn tượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Cuộc thi Sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng với mọi công dân Việt Nam. Báo VH&ĐS xin giới thiệu thể lệ cuộc thi này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thể lệ Cuộc thi Sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Nhằm lựa chọn khẩu hiệu (slogan) phù hợp, đặc trưng, ấn tượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Cuộc thi Sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng với mọi công dân Việt Nam. Báo VH&ĐS xin giới thiệu thể lệ cuộc thi này.

Thể lệ Cuộc thi Sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Căn cứ Kế hoạch 35/KH-BTC ngày 26/3/2018 của ban tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban tổ chức thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác slogan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

I.ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM DỰ THI

1.Đối tượng:

Tất cả công dân Việt Nam đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo (trừ các thành viên ban tổ chức, hội đồng thẩm định).

2.Số lượng tác phẩm:

Các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi có thể gửi nhiều tác phẩm, không hạn chế về số lượng.

II.THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1.Thời gian:

-Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 2/4/2018

-Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 2/4/2018 đến hết ngày 29/6/2018. (Đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).

-Thời gian chấm sơ khảo: từ ngày 2/7/2018 đến 11/8/2018

-Thời gian trưng bày lấy ý kiến nhân dân: từ ngày 12/7/2018 đến ngày 13/8/2018

-Thời gian chung khảo và trao giải: từ ngày 24/8/2018 đến ngày 11/9/2018

2.Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

Bài dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại Thường trực ban tổ chức cuộc thi: Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa –Vũng Tàu.

Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại 02543857064. Email:phongquanlyvanhoabrvt@gmail.com

III.YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI

1.Nội dung:

-Trên nền biểu tượng của tỉnh sáng tác khẩu hiệu (slogan) ngắn gọn, bảo đảm tính đặc trưng, logic, ấn tượng, phù hợp, dễ nhớ, dễ hiểu; nội dung tuyên truyền, quảng bá về Bà Rịa - Vũng Tàu.

-Thể hiện bằng 2 (hai) bản khác nhau: 1 (một) bản tiếng Việt và 1 (một) bản tiếng Anh

2.Hồsơ dự thi.

Các tác giả gửi hồ sợ dự thi bao gồm:

-Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu và phải có chữ ký của tác giả)

-Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc một nhóm tác giả đứng ra đại diện dự thi (đối với thiết kế dự thi thuộc nhiều tác giả)

-Các bài dự thi slogan được in trên tờ giấy A4. mỗi slogan kèm theo một bản thuyết minh ý tưởng tác phẩm Hình ảnh sản phẩm (in màu đúng với màu thiết kế trên máy vi tính theo mẫu đính kèm và in một mặt), thể hiện rõ ý tưởng sáng tác, ý nghĩa của slogan (trên file office word), cấu tạo màu sắc (ghi rõ mã màu của các hệ màu RGB, CMKYK, PANTONE).

1 đĩa CD chứa đựng các nội dung:

Bài dự thi định dạng file JPEG kích thước 1000*1000 pixels trở lên, độ phân giải tối thiểu là 300 dpi.

File thiết kế corel draw, illustrator

-01 phong bì nhỏ(dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, mail, số điện thoại của tác giả để ban tổ chức liên hệ khi cần thiết).

-Tất cả được đóng gói, niêm phong, có chữ ký của người dự thi, bên ngoài ghi rõ “tác phẩm tham gia cuộc thi slogan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu” và gửi đến thường trực ban tổ chức cuộc thi.

III.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Các tổ chức, cá nhân đạt giải được ban tổ chức trao giải thưởng, phần thưởng gồm: tiền thưởng, giấy chứng nhận và bằng khen của UBND tỉnh.

-1 giải nhất: 50.000.000 đồng, giấy chứng nhận, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

-10 giải khuyến khích: 10.000.000 đồng kèm giấy chứng nhận.

VI.QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI

1.Việc tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như chấp nhận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi. Người dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

2.Các tổ chức, cá nhân dự thi phải tuân thủ các quy định của thể lệ cuộc thi trong đó phải bảo đảm:

-Slogan được gửi dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả

-Slogan được giử dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin địa chúng nào ở trong và ngoài nước.

-Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các slogan tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

-Nếu slogan đạt giải nhất cuộc thi này, tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác. Việc khai thác, sử dụng slogan thuộc quyền của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

3.Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi tác phẩm dự thiđoạt giải được công bố, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

4.Trong trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả phải thông báo đến ban tổ chức bằng văn bản trước khi hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

5.Chi phí nhận giải và các khoản thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tổ chức hoặc cá nhân đạt giải chi trả.

6.Ban tổ chức sẽ tổ chức buổi lễ trao giải và mời các tổ chức, cá nhân đạt giải, các cơ quan truyền thông tham dự và đưa tin.

VII. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI

11.UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toànquyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đoạt giải.

2.Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết của tác phẩm dự thi cho phù hợp, hiệu quả hơn.

3.Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu phát hiện slogan đạt giải vi phạm bản quyền, ban tổ chức có quyền hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó.

4.Ban tổ chức không hoàn trả lại đối với những tác phẩm không đoạt giải.

VIII.HÌNH THỨC XÉT CHỌN

Xét chọn, chấm qua 3 vòng

-Vòng 1:Chấm và chọn ra 50 khẩu hiệu (slogan)

-Vòng 2: ban tổ chức sẽ tổ chức trưng bày 50 tác phẩm được ban giám khảo lựa chọn qua vòng 1 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa –Vũng Tàu giới thiệu về biểu tượng được lựa chọn để trưng bày, lấy ý kiến cán bộ, nhân dân trong toàn tỉnh, ngoài tỉnh và lấy ý kiến trên website trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Trên cơ sở bỏ phiếu chấm chọn của ban giám khảo và số phiếu bầu chọn của nhân dân, ban tổ chức lựa chọn 30 tác phẩm vào vòng 3.

-Vòng 3: Chấm và chọn ra 11 tác phẩm để trao giải (cơ cấu giải theo thứ tự thang điểm từ cao xuống thấp).

VIII. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CUỘC THI

Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi sẽ được thường xuyên cập nhật và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Bà Rịa –Vũng Tàu; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; công thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: http://baria-vungtau.gov.vn; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, địa chỉ: http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, địa chỉ: http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Thường trực ban tổ chức (Sở Văn hóa Thể thao), địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; điện thoại: 02543857064.

Để cuộc thi nhận được sự quan tâm, tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài tỉnh, ban tổ chức rất mong nhận được sự hỗ trợ đưa tin, thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên các phương tiện truyền thông của các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

BBT


BBT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]