(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong 15 năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào đã trở thành cuộc vận động sâu rộng, được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH, thúc đẩy chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giữ vững QP-AN, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sức mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(VH&ĐS) Trong 15 năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào đã trở thành cuộc vận động sâu rộng, được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH, thúc đẩy chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giữ vững QP-AN, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động to lớn đến sự thành công của chương trình xây dựng NTM và ngược lạixây dựng NTM cũng góp phần thúc đẩy phong trào phát triển, những năm qua các địa phương trong tỉnh đã có những bước đi, cách làm phù hợp với bản sắc, phong tục, tập quán của từng địa phương và góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo NTM.

Ông Bùi Minh Thông - Trưởng BCĐ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: Nhận thức rõ chương trình xây dựng NTM luôn gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với tinh thần vì người dân, phục vụ người dân và do nhân dân thực hiện là chính, những năm qua BCĐ phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đã tích cực chủ động tham mưu cho BCĐ xây dựng NTM huyện có những chủ trương giải pháp thiết thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở mọi lúc, mọi nơi với các phương thức tuyên truyền phong phú, đồng thời xem đó là một trong những điều kiện cứng trong việc đánh giá thi đua và xét các danh hiệu văn hóa của cơ sở, do vậy hoạt động văn hóa đã thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nông thôn. Nhờ đó nên phong trào được thực hiện tốt, toàn huyện có 292 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện (chiếm tỷ lệ 74,1% tổng số làng, cơ quan, đơn vị của toàn huyện; 4 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn NTM, 1 thị trấn đạt danh hiệu đô thị văn minh, 83% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển rộng khắp, góp phần khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống của quê hương. Từ cuộc vận động đã giúp người dân nắm rõ tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa, có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Cũng kể từ khi thực hiện phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, TP Thanh Hóa đã trở thành điểm sáng của cả nước về phong trào xây dựng nhà văn hóa phố, thôn. Chia sẻ về kinh nghiệm, ông Hà Huy Tâm - Trưởng phòng VH-TT thành phố cho biết: Trước nhu cầu bức xúc của nhân dân về việc không có NVH để hội họp và tổ chức các hoạt động tại cộng đồng dân cư. Thành phố đã quyết nghị về việc hỗ trợ đổi đất và kinh phí xây dựng NVH phố, thôn và giao chỉ tiêu cho các phường, xã, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu và là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của phường, xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Do đó cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ việc chỉ có 4 NVH vào năm 2000 đến nay 100% phố, thôn đã có đất NVH và 99% phố, thôn đã xây dựng NVH. Bên cạnh đó thành phố cũng thực hiện tốt phong trào gắn với xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” đến tận hộ dân, điển hình là duy trì trật tự đô thị, văn minh thương mại, văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Các tiêu chí xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” gắn bó chặt chẽ với các tiêu chí của xây dựng phố, thôn văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa NTM...

Nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh như huyện Nga Sơn, Hà Trung, Yên Định, Quảng Xương, Đông Sơn... đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa thể thao với mức từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/1 TTVH-TT xã, NVH - khu thể thao thôn. Việc ban hành các cơ chế chính sách đã tạo sự khích lệ, động viên nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa trong việc huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất văn hóa...

Tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân.

Phải khẳng định rằng, 15 năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Các phong trào cụ thể như xây dựng gia đình văn hóa; làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa NTM; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng, chống các tệ nạn xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... phát triển khá sâu rộng, đã thu hút, tập hợp được sức mạnh của quần chúng nhân dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của tỉnh, tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và du khách thập phương, thực sự đã trở thành những ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, chất lượng của phong trào ở một số cơ sở chưa được duy trì và nâng cao. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2016 - 2020 của phong tràođược xác định là huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng, bền vững trong các vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa; làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa NTM; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 33-NQ/TW (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tin rằng, với những kết quả, bài học kinh nghiệm có được trong 15 năm qua sẽ là tiền đề quan trọng để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào bề rộng và chiều sâu.

Phương Anh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]