(vhds.baothanhhoa.vn) - Những mảng màu sáng tối, những uốn lượn tưởng như mơ hồ, hay nhịp điệu đan xen cao thấp hoàn toàn không toan tính... là đặc thù thẩm mỹ của tranh thiếu nhi.
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWI14buV4but4bq54bqk4bq0aOG7r3XhurnhuqR1w7rhu5/huqbhurnhu691w7rhurnhu5Hhu4vhu63hurnhu6914buN4buv4bq54bq84buh4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu5nDuuG7oeG6puG6uXTDuuG7i+G7r+G6ueG7k+G7p+G6qy914bq9YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurZV4buVaOG7k8OpYuG7rnXhurrhu6904bq54but4buL4buvdOG6ueG7rcOt4bqm4bq5w4Jp4buvdOG6ueG6pOG7t8O6w6Lhurnhu6914bq64buvdOG6ueG6puG7t+G7r+G6ueG7sUTEguG7r+G6ueG6pEThuq7hu6904bq54buvdUThurnhu63huqDhurl14bu5w6Lhurl1aOG7gOG6ueG7r3Xhu6fhurbhurnhu5nDunDhuqbhurnhu5lo4buv4bq54bq+4buV4buv4bq54buRaHbhurnhuqR1w7Phurbhurl1dsOt4buv4bq54bqkdsOt4buv4bq54burdeG7teG7r3ThurnhuqR2aOG7r+G6ueG6pMO54buvdeG6peG6peG6peG6ueG7scOt4bq54buZbOG7keG6ueG6pHXhuqjhurnhuqR14buP4but4bq54butR+G6ueG7kUJo4bq54bqk4bq0aOG7r3XhurnhuqR1w7rhu5/huqbhurnhu691w7rhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4buT4bqkdeG6puG7rcO04bq5w7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6ueG7heG6u+G6u+G6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buH4bq9w6rhurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rDqsOq4buHL+G6veG7heG7heG7k+G7h+G6u2fhur3hur/hurtm4bqkw6rhur/hu4dm4bux4bq/LeG7heG6peG7qeG6tnTDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqTXhu5Xhu63hurnhuqThurRo4buvdeG6ueG6pHXDuuG7n+G6puG6ueG7r3XDuuG6ueG7keG7i+G7reG6ueG7r3Xhu43hu6/hurnhurzhu6Hhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7mcO64buh4bqm4bq5dMO64buL4buv4bq54buT4bunw6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8Op4buF4bq74bq7w6nhurl14buVw7p0deG6pOG6o8Op4buH4bq9w6rDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liKOG6tGjhu6914bq54bqkdcO64buf4bqm4bq54buvdcO64bq54buZbOG7keG6ucO0w7pw4bqk4bq54bq2dXbhu6904bq54bq2deG6rOG6ueG6vOG7oeG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5nhu6HhurnhuqTDrcO64bql4bq5KEXhurnhuqThurRo4buvdeG6ueG6tnV24buvdOG6ueG7keG7i+G7r3XhurnhurLhuqbhu6Phurl1ROG6oOG7r3TDouG6ueG7rcO64buj4bqm4bq54bqk4buL4bq54buZbOG7keG6ueG7mcO6ceG7reG6ueG6vOG6qOG7r3Thurnhu63DuuG7oeG7r8Oi4bq54buZ4buf4buv4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu5nhu6HhurnhuqTDrcO64bq5w4LDuuG7r3Xhurl1dsOs4bqk4bq54buZw4PDuuG6ueG6pHVEw4Phu690w6LhurnhuqR1w7rhu5/huqbhurnhu691w7rhurnhurzhuqbDuuG6ueG7kXXhuqDDusOi4bq54buRauG7reG6ueG6pOG6tMOsw7rDouG6ueG6pOG6tHjhurnhu5F14bqgw7rhurnhu5Nv4buv4bq5dMO6aOG7r8Oi4bq5dWjhu4Dhurnhu5nhu6HhurnhuqTDrcO64bq54bqkdcODw7rhurnDgsOJ4bql4bql4bql4bq54buudUThu6904bq54bqkdeG7lXbhurnhuqThu7XDusOi4bq54buZbOG7keG6ucO0w7pw4bqk4bq54buTw7PhuqbhurnDs+G7r+G6ueG7r3XDs+G6pOG6ueG7scOt4bq54but4buL4buvdOG6ueG7meG7oeG6ueG6pMOtw7rhurnigJxE4bqi4buR4bq54but4bqg4bq54buRQmjhurnhu5Xhu63igJ3huqXhurnhu5h34bq54buxw63hurnhu6914bq64buvdOG6uUThuqLhu5Hhurnhu63huqDhurl0w7rhu4vhu6/hurnhu5Phu6fDouG6ueG6pOG6tHbhu6904bq5w4Jp4buvdOG6ueG7r3XDs+G6pOG6ueG7scOt4bq54buZRMSC4buR4bq54bq84bqmw7rhurnhu5F14bqgw7rDouG6ueG7kWjhurl1aeG6pMOi4bq54buZ4buf4buv4bq54buvdeG6uuG7r3ThurlE4bqi4buR4bq54but4bqg4bq54buZRMSC4buR4bq54buxw63hu63hurnhu690RMODw7rhurnhu7HhuqLhu6/DouG6uXVo4buA4bq54bqkdeG7n+G6uXTDuuG6osO64bq54burdeG7teG7r3Thurnhu5F44buv4bq54buRdcO64buf4buv4bq54bqk4bq0aOG7r3XDouG6ueG6tOG7ucO64bq54buZRMSC4buR4bq5w7Ro4buA4bq54buZ4buf4buv4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhurzhu6XhurnDgmh24bql4bql4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liNeG7leG7reG6ucO0xJDhu5HhurnhuqThurRo4buvdeG6ueG7kUJo4bq54buV4but4bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurnhu650eeG7keG6ucOU4buLduG6uSjhurRv4butw6Lhurl1eeG7keG6ucOCw7rhu6914bq54bux4bqi4bq24bq54bq94bq5KOG6tETDg+G7r3Thurkow7px4bqm4bq5dXnhu5Hhurnhu5jDunDhu6/hurnDlMO64buj4buv4bq54bq94bq54bqtKDvhurkodWjhu6914bq5VXdo4bqp4bq54bq84bud4bq54buRdW/hu6/hurnhu5Phuqbhu6904bq54buR4bu14bq5dMO6aXbhurnhu5FCaOG6ueG7reG7peG7r3XhurnhuqR14buN4bqk4bq54buZxqHhurbhuqXhurlV4bul4buvdeG6ueG6pETEguG7r3Thurnhu5Hhu7Xhurl0w7ppduG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7mWzhuqThurnhuq7hurnhurzhu6fhurnhuqThurTDueG6ueG6pOG6tOG6puG7r3ThurnhuqRv4butw6Lhurnhu5No4buvdOG6ueG6pGjhu4DhurnDtOG7n+G6ueG7kWnhu5Hhurnhu5F24buv4bql4bq54buQ4bu14bq5dMO6aXbhurnhur7DuuG7r3XhurnhuqRE4bqgw7rhurnhuqThurR24buvdOG6ucO0QeG6ueG6vGnhu4Dhurnhu5nDvcOi4bq54buReOG7r+G6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buR4bu14bq54buR4buN4bqm4bq5dXnhu5HhurnDgsO64buvdeG6ucO04buX4bq54buvdcO9w6LhurnhurzhuqbDuuG6ueG6pEThuqDDuuG6ueG6vOG6osO64bq54buvdeG6uuG7r3ThurnDtOG7teG7r3Thurl1dmjhurnhuqRE4bqgw7rhurnhuqR1auG7rcOi4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhurzhuq7hurnDgsOs4buRdeG6ueG7kXXhurrhurnhu5nGoeG6tuG6ueG7rWjhu6904bq54buZ4buf4buv4bq54bqkbOG7r3Thurnhu5Hhu7XDouG6ueG6vmjhurnhur5o4bq54buxw63hurnhu5HDgeG7r3ThurnhuqThurREw4Phu6904bq54bq84bqiw7rhurnhu6t14buP4bqm4bq5dcO6cOG6puG6ueG7rcOt4bq54buRaeG7keG6ueG7leG7reG6ueG7rXbhu6904bq5ROG6ouG7keG6s+G6uSjhurREw4Phu6904bq5dXnhu5HhurnhuqR1b+G7r+G6ueG6pHXDunDhu6/huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu5B44buv4bq54buV4but4bq54buw4buj4bq54buqdUThuqDhu6904bq54busaMO64bq5KOG6tGjhu690w6Lhurl1eeG7keG6ucOCw7rhu6914bq54bux4bqi4bq24bq54bq9w6Lhurko4bq0RMOD4buvdOG6uSjDunHhuqbhurl1eeG7keG6ueG7mMO6cOG7r+G6ucOUw7rhu6Phu6/hurnhur3DouG6ueG6pHVx4bq5dcO6cOG7r+G6uUThuqLhu5Hhurnhu63huqDhurnhu5FCaOG6ueG7reG7peG7r3XhurnhurLhuqZo4bq5deG7peG7r3Xhurnhu4vhu6914bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu5F1w7rhu5/hu5Hhurnhu7XhurnhuqThu7XhuqXhurnDlMSQ4buR4bq54bqk4bq0aOG7r3XhurnhurzhuqLDuuG6ueG7seG7t8O64bq5w7Thu7fhurnhu5Hhuqrhu5Hhurnhu7HDrMOi4bq5dWjDuuG6ueG7reG7i+G7r3Thurnhu5nhu43hu63hurnhu691w6zhuqThurnhuqRE4bqg4buvdOG6ueG6tnXhu4vhu6/hurnhu5F1w6zhu4Dhurnhu690aOG7r3ThurnhurzDreG6uXXhu6Xhu6914bq54buL4buvdeG6ueG7kXXDuuG7n+G7keG6ueG7teG6ueG6pOG7teG6ueG6pHVv4buv4bq54bqkdcO6cOG7r+G6ucOC4bq44bq54buT4bqq4buvdOG6ueG7r8Sp4buvdOG6ueG7sUTEguG7r3ThurnDgsOs4buRdeG6ueG7kXfhurnhuqTDrHbhurl14bul4buvdeG6ueG6pHXhu43huqThurnhu690QeG6ueG7r3R1xrDhu6914bql4bq54buudeG6uuG7r3Thurnhu5F1w7Phu63DouG6uXXhu6Xhu6914bq5dMOs4buRdeG6ueG7r3Ro4buvdMOi4bq54buZRMOD4buvdOG6ueG7sUTEguG7r+G6ueG6pHV24buLw7rhurnhu61pw7rhurnhuqThurR24buvdOG6ueG7r+G7l+G6pOG6ueG6vOG7neG6ueG7kUJo4bq54buV4butw6Lhurnhu690RMODw7rhurnhurzhu53hurnhu5F14bqm4buA4buj4buv4bq54buvdHXDunDhurbhurnhu5F34bq54bux4bud4bq54burdeG7teG7r3ThurnDtGh24bq5dMO6w4Phurnhu5Np4but4bq54bqkdeG6uOG6peG6ueG7mHfhurnhu7HDreG6ucOCw4nhurnhu690b+G7gOG6ueG6pHXhuqDhurnhurxFaOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq5w4Jp4buvdOG6ueG6vEVo4bq54butw6zhu6914bq5w7TDrHbDouG6ueG7q3XDuuG7n+G7r+G6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7seG6ouG7r+G6ueG7r3TDrOG7keG6ueG7r3XDuuG7o+G7r+G6ucO04bquw7rhurnDgsOJ4bq54bq84bu14bq54bux4buG4bq54bqk4bq0duG7r3ThurnDgmrhurbhurnhu5ls4bqk4bq54buvdUThu6904bq54buxw6zDuuG6ueG6pMOsduG6ueG7r+G7o+G7r+G6ueG7rUHhuqThurnhu5Hhu4vhu63hurnhur7huqzhu5HhurnhuqR14buP4but4bq54butR+G6ueG6pHXhu43huqThurnhu7Hhu4bhurnhuqR14bqs4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurnhu4Xhurvhurvhurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG7h+G6vcOq4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rDquG7hy/hur3hu4Xhu4Xhu5Phu4fhurtn4bq94bq/w6rhu4PhuqRm4buH4buD4bq74bux4bq9LeG7heG6peG7qeG6tnTDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqTXhu5Xhu63hurnhuqThurRo4buvdeG6ueG6pHXDuuG7n+G6puG6ueG7r3XDuuG6ueG7keG7i+G7reG6ueG7r3Xhu43hu6/hurnhurzhu6Hhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7mcO64buh4bqm4bq5dMO64buL4buv4bq54buT4bunw6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8Op4buF4bq74bq7w6nhurl14buVw7p0deG6pOG6o8Op4buH4bq9w6rDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buU4but4bq54buYw4Dhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uVXhu4vDuuG6ueG7rmjhu63DouG6ueG7seG6ouG6tuG6ueG7gcOi4bq5KOG6tETDg+G7r3Thurkow7px4bqm4bq5dXnhu5Hhurnhu5jDunDhu6/hurnDlMO64buj4buv4bq54bq94bq54bq84bqiw7rhurnhuqR14bu14buvdOG6ueG7mcO6cOG6tuG6ueKAnFThurjDuuG6ueG7r8O64buh4but4bq54bqkw7rhu6/DouG6ueG6pOG6tGh24bq5ROG6ouG7keG6ueG7reG6oOKAneG6ueG7reG7teG6ueG6pOG7i+G6ucOq4bq54buvdETDg8O64bq5w7Rp4buR4bq5w4LGsOG6ueG7rWzhu5HhurlpduG6ucO04buxduG6psOC4buV4bq54bqk4bq0auG7r3Thurnhu5lo4buvdOG6ueG7q3Vp4but4bq5w7Rw4buvdeG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buZw6zDuuG6ueG7k+G7p+G7kXXhurnhu5BWM8Oa4buSLeG6vWfhurnhu7HDreG6ueG7rUHhuqThurnhurzDueG6ueG7k+G6quG6ucOCw7rhu6914bq54buZQeG7r3Thurnhurzhu6Hhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7q3V34bq54burdcSp4buv4bq54bq8w7PhuqThurnhurzhu4vhurnhu5FCaOG6ueG7r3VE4buvdOG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7r+G6oMO64bq54bqk4bqm4buA4buf4buv4bq54buZw7Lhuqbhurnhu5F14bu34buvdOG6ueG7k+G7p+G7kXXhuqXhurnhu6514bq64buvdOG6ueG7r+G7l+G6pOG6ueG6vOG7neG6ueG7meG6oOG7r+G6uXTDuuG7i+G7r+G6ueG6tnXhu4vhu6/hurlp4buvdeG6ucOC4bqm4buA4bq54buvdHXGsOG6ueG6tMOz4bqk4bq54bqk4bq04bub4bq54buRduG7r8Oi4bq54buvdUThu6904bq54buxw6zDuuG6uXTDsuG7r+G6uXRDw7rhurnhurzDreG6ueG7k3Lhurnhu5F14bun4bqm4bql4bq5w5TEkOG7keG6ueG6pOG6tGjhu6914bq5dMO64bqs4bq24bq54buvdETDg8O64bq54bux4bqi4buv4bq54bq2dcOy4buv4bq54buvw6124bq5dcO6ceG6puG6ueG6tGvhu6904bq54bqk4bq04bub4bq54buvdcO94bq54buRQ+G7r3Thurnhu5F34bq5w4Lhuqbhu4Dhurnhu690dcaw4bq54bq0w7rhu6Phu6904bq54butw63hurnhu5nhu7XDuuG6ueG7q3XDuuG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7seG6ouG7r+G6ueG7q3V34bq54buRd+G6ueG6pHVx4bq5aeG6tuG6ueG7mWzhuqThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIo4bq04buj4buv4bq54buZb+G7gOG6ueG7kXXFqeG6ueG7scOt4bq54bq/4bq54bqkaeG7keG6ueG6tnXhu4/hu63hurnhurTDs+G6pOG6ueG6pOG6tOG7m+G6ueG7kXbhu6/hurnhu5FCaOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5Xhu63hurl1eeG7keG6ucOCw7rhu6914bq54buRQmjhurko4bq0RMOD4buvdOG6uSjDunHhuqbhurl1eeG7keG6ueG7mMO6cOG7r+G6ucOUw7rhu6Phu6/hurnhur3DouG6ueG7rcO64buj4bqm4bq54bqk4buL4bq54buR4bqmQeG7keG6ucOC4bu34buvdOG6uXXDreG7r3Thurnhu690w63hu4DhuqXhurnhu5B34bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu5nhu6HhurnhuqTDrcO64bq54buvdUThurnhurzhu53hurnhurzhu6Hhurnhu7Hhu4nhu6914bq54bqk4bqq4bq54buRQ+G7r3Thurnhu5F1RGjhurnDtGh24bq5dMO6w4Phurnhu5Ny4bq54bq84bqiw7rhurnhu5Hhu4vhurnhu6914bq64buvdOG6uXV5aOG6ucOCxrDhurnhuqR1w63hu6914bq54buTaOG7r3XDouG6ueG7r3VE4buvdOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5Xhu63hurnhu691w73hurnhu7HDrMO64bq54buRd+G6ueG6pEThurnhu5Phuqbhu4Dhurnhu6t1aeG7kcOi4bq54buRacO64bq54buvdeG7peG7r+G6ueG7q3Vp4buR4bql4bq5KOG7tcO64bq54buReOG7r+G6ueG7r3XhuqLhurnDtMSQ4buR4bq54bqk4bq0aOG7r3XhurnigJzhu5B14bqs4buvdOG6ueG7kXVp4bqm4bq54bq84buh4bq54bqkdcSp4but4bq5w5Rp4buR4oCd4bq54buRQmjhurnhu5jDgOG6ueG7qnVp4buvdeG6ueG7sMO64buvdcOi4bq54bqkdcODw7rhurnhu5nDunHhu63hurnhu6/EqeG7reG6ucOq4bq7w6rhurvDouG6ueG7leG7reG6ueG7scOt4bq5dXnhu5HhurnDgsO64buvdeG6ueG7seG6ouG6tuG6ueG7h+G7ksOi4bq5KOG6tETDg+G7r3Thurkow7px4bqm4bq5dXnhu5Hhurnhu7Dhu6PhurkzxKnhu6/hurkoaeG7reG6ueG6rSg74bq5KHVo4buvdeG6uVV3aOG6qeG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buQ4bqmQeG7keG6ueG6pHXDuuG6ueG6vOG7neG6ueG6pOG6tGjhu6914bq5w6nDlGnhu5HhurlV4bu54bq54bq84bqiw7rhurnhuqR1w7rhu5/huqbhurnhu691w7rhurkt4bq5KHXDuuG7n+G6puG6ueG7r3XDuuG6ueG6vOG6osO64bq5w5Rp4buR4bq5VeG7ueKAneG6ueG7k3bhurlVQcO64bq54buZ4bu54buvdOG6ueG7mEHDuuG6uSjhurThuqbhu6904bq5ROG6oOG7r3ThurnhuqTDgeG6ueG7kXXEkOG7keG6peG6uSh14bu14buvdOG6ueG6suG6pmjhurnhu6/hu5fhuqThurnhurzhu53hurnhu61B4buR4bq54butw6zhu5Hhurnhu690b+G7gOG6ueG6pHXhuqDDouG6uXXhu6Xhu6914bq54buL4buvdeG6ucOUaeG7keG6ueG7r3VE4bq54bq8w7Lhu6904bq54bqkdWnDuuG6ueG7k0ThuqDhu690w6LhurnDgnbDuuG6ucOCaeG7r3ThurnhurzDreG6ueG7kXXFqeG6ueG7mUTDg+G7r3ThurnhuqR14buN4bqk4bq54buZ4buN4but4bq54buv4buX4bqk4bql4bq5M8Ot4bq5deG6oOG7r+G6uXXhu5/huqThurnhu7HDreG6ueG6pOG7peG7r3Xhurnhu5Hhu4vhu63hurnhu5FCaOG6ueG7leG7reG6ueG7r3XDveG6ueG7mcOsw7rhurnhu5PDunDhu6/hurnhu5F1duG6ueG7meG7ueG7r3ThurnDtMOtduG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5Nv4buv4bq54bqkQeG7keG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bqkxanhu6914bq54but4bqm4bu34buv4bq54buTb+G7r3Thurnhu7Hhu6Phu6/hurnDlGnhu5Hhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7mXdo4bq5dXZo4bq54bqkROG6oMO64bq54bqkdWrhu63hurnhu6t1w7rhurnhurzhu6HhurnhurzDuuG7n+G7r3Thurnhu7HEqeG7r3ThuqXhurnhu5hx4bq54bq84bud4bq54buZRMSC4buR4bq54buZbOG7keG6ueG7mcO6ceG7reG6ueG6pOG6tGjhu6904bq54bq2deG6quG7keG6ueG7kUJo4bq54buRaeG7keG6ueG7k2/hu6/hurnhuqRB4buR4bq54buRd+G6ueG6pHVx4bq54buV4but4bq54buRw7Lhu6/hurnDgsOJ4bq54oCc4bqk4bq0xILhurl0w7rhuqzhurbigJ3hurnhu5FCaOG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7seG6ouG7r8Oi4bq5w4J24buvdOG6ueG6tOG7s+G6ueG6tMOt4buvdOG6ueG6pEXhu6904bq54buv4buX4bqk4bq54butbOG6pMOi4bq54bqkReG7r3ThurnDtEHhurnhurLhuqbDsuG7r+G6uWl24bq54bqk4bq0duG7r3ThurnhuqTDgeG7r3ThurnhuqR1ceG6ucO0xJDhu5HhurnhuqThurRo4buvdeG6ueG6pHXhu43huqThurnhu5Ny4bq54buRdeG7p+G6puG6peG6uVXhu6Xhu6914bq54buL4buvdeG6ucOUaeG7keG6uVXhu7nhurnhurzDreG6uSjhurThu7fhu6904bq54buY4bu54buvdOG6ueG7scOt4but4bq54bqk4bq04bqm4buvdOG6ueG6pG/hu63hurnhu6t1w7rhu5/hu6/hurnhu690RMODw7rhurnhur7hu5Xhu63hurnhu6vhu5/huqThurnhu6/hu7fDuuG6ueG7mUTEguG7keG6ucO0w7px4bqm4bq54bqkRMSC4buvdOG6ueG7kUJo4bq54bqk4bq04bqm4buA4buh4buv4bq54bqkdeG7t+G7r3ThurnhurzDreG6uXXDunDhu6/hurnhu5nDrMO64bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurnhu4Phurvhurvhurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG7gcOq4buB4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rDquG7hy/hur3hu4Xhu4Xhu5Phu4fhurtn4bq94buBw6rhur3huqTDquG7heG7h+G7heG7seG6vy3hur/hu4HhuqXhu6nhurZ0w6nhurlo4bux4bqk4bqjw6k14buV4but4bq54bqk4bq0aOG7r3XhurnhuqR1w7rhu5/huqbhurnhu691w7rhurnhu5Hhu4vhu63hurnhu6914buN4buv4bq54bq84buh4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu5nDuuG7oeG6puG6uXTDuuG7i+G7r+G6ueG7k+G7p8Op4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqeG7g+G6u+G6u8Op4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7gcOq4buBw6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG7kHfhurnhuqR1ceG6ueG6vOG7peG6ueG6suG6pmnhurnhu63DvcO64bq54butcOG6pOG6ueG6vOG6osO64bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu7F24bq54bqkdmjhu6/hurnhuqR1RMOD4buvdOG6ueG7r3TDreG7gOG6ueG7r+G7o+G7r+G6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG7q3XDuuG6ueG7kXXhuqzhu6904bq54bqkaOG6ueG7kXXFqeG6uUThuqLhu5Hhurnhu63hu6Xhu6914bq5w7Thu5fhurnhu7HDrMO64bq54buZceG6ucOC4bu34buvdOG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54bqkdWnhu6904bq54buvdMOt4buA4bq5w7PhuqbhurnhuqR14bqg4bql4bq5NeG7leG7reG6ueG6pOG6tGjhu6914bq54bqkdcO64buf4bqm4bq54buvdcO64bq54buxw63hurnhu5HhuqDhurl1QcO64bq54buZceG6ueG6pGjhurnhurLhuqZo4buA4bq54bq84buh4bq54bqy4bqmaeG6ueG7q3XEkOG6ueG7kUJo4bq54but4bul4buvdcOi4bq5dcO6ceG6puG6ueG6tOG7s+G6ueG6pHXDuuG7n+G6puG6ueG7r3XDuuG6uXXhu7Xhu63hurnhu69o4buA4bq54buvdHXGsOG6uXThu6XDouG6ueG7reG6puG7t+G7r+G6uXThu6XhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIo4bq0aOG7r3XhurnhuqR1w7rhu5/huqbhurnhu691w7rhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7r2zhu6904bq54buv4buh4bq54bq84buh4bq5w7Thu7fhurnhu5Hhuqrhu5HDouG6ueG7rcOt4bq54bqkdXZp4bqk4bq54bux4buA4bq5dXbDreG7r+G6ueG6pHbDreG7r+G6ueG7q3XDvcO64bq54buvdeG6uuG7r3ThurnhurLhuqbhu4DhurlE4bqi4buR4bq5dcOt4buv4bq54buxb+G7reG6ueG7kUJo4bq5dUHDuuG6uXV5aOG6peG6uSHDieG6ueG6pOG6puG7r3ThurnhuqThu4/hu4Dhurnhu5FCaOG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buZRMOD4buvdOG6ueG7r+G7l+G6pOG6ueG6pEThuq7hu6904bq54buvdUThurnhurzhu7Xhurnhu5nhu6fhu691w6LhurnDgsOJ4bq54bqkROG6oOG7r3ThurnhurZ14buL4buv4bq54buRQmjhurnhu63DreG6puG6ucOCauG7keG6ueG7r3Thuqbhu4Dhu6Phu6/hurnDguG6oOG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54bqkdmjhu6/hurnhuqTDueG7r3Xhurnhu5F1duG6ueG6pGjhurnhu5Hhu4vhu63hurl0w7pp4buR4bq54buZw7rhurnhurzhu6Hhurnhu5FBw7rhurnhu6904bqm4bu54buv4bq54buRQmjhurnDtOG7i+G7r+G6ueG7r8Sp4buvdMOi4bq54bq+d2jhurnhu691eGjhurnhurRo4buvdeG6uXTDuuG6osO64bq54buRQmjhurl1w7pw4buv4bq54bqkdcOJ4buR4bq54bq8w63hurnhuqRE4bqu4buvdOG6ueG6pETEguG7r3ThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIo4bq0aOG7r3XhurnhuqR1w7rhu5/huqbhurnhu691w7rhurnhuqRE4bqg4buvdOG6ueG7meG7ueG7r3ThurnhurzhuqLDuuG6ueG7r3R1cOG6ueG6pHXhuqbhu43huqThurnhu5nhu7nhurl1eWjhurnhurLhuqZo4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu5lEw4Phu6904bq54bq8w7rhu6Hhu6/hurnhu63DrOG7kXXhurnhu5nhu5Xhu6/DouG6ueG6tnVv4buv4bq54buRdcO6aOG6ueG6tGjhu6914bq5dMO64bqiw7rhurnhu5FCaOG6uXXhu6Xhu6914bq54bq8w63hurnhu63DreG6psOi4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu6/hu5fhuqThurnhu61o4bqm4bq54bqkdURow6Lhurnhu691aOG7r3Xhurnhu5F14buN4but4bq54buZ4buJ4bq54bq2deG7i+G7r+G6ueG7i+G7r3Xhurnhu5lExILhu5Hhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7keG7i+G7reG6ueG6vuG6rOG7keG6ueG7r3XDs+G6pOG6ueG6pHXDg8O64bq54buRQmjhurnhuqRv4but4bq5deG7ueG7r+G6ueG6pOG6tOG7m+G6ueG7r3XDveG6peG6ueG7rnXDuuG7oeG6puG6ueG7seG6rOG7keG6ueG6pEThuqDDuuG6ueG6vOG6psO6w6Lhurl14bu54buv4bq54buvdcO64buj4buv4bq54buvdUThu6904bq54buZ4bu1w7rhurnhu6t1w7rhurnhu7HDrMO64bq54burdcO64buf4buv4bq54buRdeG6rOG7r3ThurnhuqRo4bq5dMO64buN4bqk4bq54but4bul4buvdeG6ucO04bquw7rhurnDgsOJ4bq54bqkaXbhurnDtMOsduG6ueG6vMOt4bq54butw6zhu6914bq54but4bud4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buudeG6uuG7r3Thurnhu6/EqeG7reG6uXTDsuG7r+G6ueG7mW/hu4DhurnhurZ1duG7r3ThurnhuqThurTDrXbhurnhu5PDrOG7gOG6uXV54buR4bq54but4bu14buv4bq54butR+G6ueG6pHXhuqbhu43huqThurnhuq7hurnhu5Fp4buR4bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6ueG6pMO6ceG6puG6uXV54buR4bq54bq8w63hurkoVeG7kCHhurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7rcOs4buvdeG6ueG7reG7neG6peG6ueG7rnXDs+G6pOG6ueG7scOt4bq54bq8w6124bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu5Phu6fhurbhurl1w6jDouG6ueG7kWnhu5Hhurnhu7HhuqLhurbhurl1eeG7keG6ueG7rUfhurnhuqR14bqm4buN4bqk4bq54buZRMSC4buR4bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5Hhurnhu691w7rhu6Hhuqbhurl14bqg4buvw6Lhurl0w7rhuqzhurbhurnhu5F1duG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5Xhu63hurnhu5F34bq54butQeG6pOG6ueG7r+G6oMO64bq54buZceG6ueG6pHXDvWjhurnDgsSQ4buR4bq5w4Jp4buvdOG6ueG6pMOsduG6peG6uSjhuqbhu4Dhurnhurzhu43hu4DDouG6ueG7kUPhu6904bq54buReOG7r+G6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq5w7nhuqThurnDgsOJ4bq54bqk4bq0xKnhu6/hurnhuqThurThuq7hurnhu6t1w7rhurnigJzhu63hu7XhurnhuqTDueG6tuKAneG6uXTDuuG7teG7r3Thurl0w7rhu7fhu6904bq54buvdWjhuqbhurnhu690w63hu4Dhurnhu5HDreG7r3Thurnhu691w7rhu6HhuqbhuqXhurnhu651w7rhu6Hhuqbhurnhu5HhuqZB4buR4bq54bqkdcO64bq54buZRMSC4buR4bq54but4bqu4bq54bq0aMOi4bq5w7Thu6Phu6/hurnhu5HDrOG7r3XhurnhurzDunDhu5HhurnhuqTDrHbhurnhu5HhuqDhurl1QcO64bq54buZceG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5Xhu63hurnhuqR1ceG6uXXDunDhu6/DouG6ueG7q8O54buRdeG6ueG6pHXDueG7kXXhurnhu6t14buL4bq54buvxKnhu6904bq5w4Jp4buvdOG6ueG6pMOsduG6ueG6pHXhu6Xhurnhu5FD4buvdOG6ueG7kXjhu6/hurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu5nDuuG7oeG6puG6ueG7sXbhurnhu7Fq4buvdOG6peG6uVTDsuG7r+G6ueG7mW/hu4Dhurnhu691w7PhuqTDouG6ueG7kOG6pkHhu5HhurnhuqR1w7rhurnhurzhu53hurnhuqThurRo4buvdeG6ueKAnOG7kHXDuuG7n+G7keG6ueG7teG6ueG6pOG7teG6ueG7reG6oOG6uUThuqLhu5HigJ3hurnhu5N24bq5KHbhu4B24bqkaOG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5Hhurnhu5nhu4nhurnhuqTDrHbhurnhu5F1duG6ucOCb+G7r+G6ueG7kXXhuqDDuuG6ueG7rUfhurnhuqR14bqm4buN4bqk4bq54buRQmjhurnhuqR1w7rhu5/huqbhurnhu691w7rhurkzw7pw4bqk4bq54buuaOG7reG6ucOCw4nhurnhu6t14bquw7rhurnDgmrhu5Hhurnhu63huqLDuuG6peG6uSjhuqbhu4Dhurnhu691w7rhu6Phu6/hurnhurzhu6Xhurnhu690RMODw7rhurnhu6514buN4bqk4bq54buA4buj4bqm4bq54bqkdcO54buRdeG6ueG6pOG6tGjhu6914bq54buZ4bu54bq5dXlo4bq54buv4buj4buv4bq54burdcO64bq54bqkdWjhu63hurnhu5PDicOi4bq54buZaOG6ucOC4bu34bq54buvdeG6uuG7r3ThurnDtMOtw7rhurnhurzhu53hurnhu5FCaOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5Xhu63hurnhu5F34bq54buRdcO64buh4bqm4bq5dUThuqLhu6904bq54buZ4bu54bq5dXlo4bq54buudeG7jeG6pOG6ucOU4buL4buvw6Lhurnhu6/hu5/huqbhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7reG6puG7t+G7r+G6ueG7r3fDuuG6ueG7scOt4bq54buRaeG7keG6ueG6tnV24buvdOG6ueG7kWnhu5F14bq54bqkROG6oOG7r3Thurnhu5nhu7fDuuG6uXTDuuG7t+G7r3Thurnhu691aOG6puG6peG6uVXhuqDhu6/hurlow7rhurl14buf4bqk4bq54buvdeG6uuG7r3ThurnhuqR1w7Lhu4Dhurnhu5Hhu7Xhurnhu5PDrOG7gOG6ueG6vOG7neG6ueG7r3Xhu43hu6/hurnDtMO64buf4bqk4bq54buZRMSC4buR4bq54buZw7rhu6Hhuqbhurnhu5l34bq54buRw7Lhu6/hurnhu5F34bq54bq2dUThuqDhu6904bq54bq2dWnhurbhurnhuqThu7fhuqThurl14bqg4buv4bq54buZceG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5Xhu63hurnhu5lExILhu5HhurnhuqR1duG7i8O64bq54butacO64bq5w4Jp4buvdOG6ueG6pMOsdsOi4bq54bqkdXbhu4vDuuG6ueG7rWnDuuG6ueG6pHVx4bq5dcO6cOG7r+G6ueG7kWnDuuG6ueG6pOG7tcO64bq54buRQmjhurnhu63hu6Xhu6914bql4bq5w5Thuq7DuuG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6uXXhu5/huqTDouG6ueG7k8Os4buA4bq54buvdHVw4bq54bqkdeG6puG7jeG6pOG6ueG6pMSQ4buR4bq54buxw63hurnhu5PDrOG7gOG6ueG7kWnhu5F14bq54bqkdcSQ4buR4bq54bq8w63hurnhu6tH4bq54bqkdeG6puG7jeG6pOG6ueG7kXjhu6/hurnDgsOJ4bq5w4Jp4buvdOG6ueG6pMOsduG6ueG7scOsw7rhurnhu7HDreG6ueKAnOG7r+G7l+G6pOG6ueG6tMO64buj4buvdOKAneG6ueG7kUJo4bq54butw4DDuuG6ueG7r3REw4PDuuG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYlXhu4Dhurnhurx54buvdOG6ueG7rUHhuqThurnhu61ow7rhurnhu5lv4buA4bq54bqkdeG7tcO6w6Lhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7keG7teG6ueG7keG7jeG6puG6uXV54buR4bq54bqk4bq0eOG6ucO04buX4bq54bq+w7nhuqbhurnhu5FCaOG6ueG7r3TDreG7gOG6uXXhu7Xhu63hurnhu69o4buA4bq5w4Lhu53hurnhuqThurThuq7hurnhuqR1w63hu6914bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu691w63hurnhuqR1w7rhu5/huqThurnhu6vhu5/DouG6ueG7q8O64buf4buv4bq54bqk4bq04bqs4buR4bq5w4JE4bq54buRdeG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG7r3R1w7pw4bq2w6Lhurnhu6914bq64buvdOG6uXV5aOG6ucOCxrDhurnhuqTDrcO64bq54buvxKnhu6904bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Op4bqk4buV4bq+4bqkLWjhu7HDunThu6/hurPhurnhurTDunR14bqk4bq1w6li4bqrw4LhuqThurR24buvdGJV4buLw7rhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6qy/DguG6pOG6tHbhu690YuG6qy/hurZi


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]