(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm thực hiện hóa thông điệp “Agribank - vì tương lai xanh”, ngày 18/1, một trong chuỗi những hoạt động trên được Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Agribank chi nhánh Thanh Hóa triển khai trao tặng 10 nghìn cây xanh đến nhân dân xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqiIuG7kuG7tOG7lOG7isSQUuG7mOG6suG7iOG7mOG7lOG6slLhu5hFUuG7mOG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bqy4bu44bu0xJBT4bqyw4LhurThurJS4buS4buYxqBS4bqy4buIRjzhurIpxJBS4buY4bqy4buI4buYU+G6sinhurzhurJl4buUxJBT4bqy4buV4buY4buU4buOUuG6ssOB4buFxJBS4buS4bqy4bqv4buYRVLhu5jDgOG6oC/hu5jDguG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53DqUvEkMSo4bq24bqiZ+G7mOG7gFHhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6suG7mFTEkOG6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurJK4buU4buOw53hurLigJwi4buS4bu04buU4buKxJBS4bug4bqyLeG6siHGoOG6suG7uCbhu6xS4buS4bqyUMSQ4buU4bqyKcSQUuG7mOKAneG7t+G6slLhu5LDiTzhurLDgkMvw4Lhu7fhurJR4buo4bu44bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu4jhu5hA4buw4buU4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4bu44bu0w5NS4bqySiZX4buI4bqyZ+G7kkZS4bqy4buYw4lS4buS4bqyZ2d5w7Thu5Vn4buV4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhurIt4bqyIuG7kuG7tOG7lOG7isSQUuG7oOG6suG7iOG7mOG7lOG6slLhu5hFUuG7mOG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4bug4buYxJDhu5ThurLhu7jhu7TEkFPhurLhu7jhu4ZS4buS4bqyw4LhurThurJS4buS4buYxqBS4bqy4buIRjzhurIpxJBS4buY4bqySsOSUuG6slLhu5hGUuG6ssSoRlLhurIp4bq84bqyZeG7lMSQU+G6suG7leG7mOG7lOG7jlLhu7fhurLhu5hAPOG7jlLhurLhu4XEkFLhu5LhurLhuq/hu5hFUuG7mOG7t+G6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bu54bqgL8Od4bqi4bqgxKjhu5Qh4bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq24bu4Synhu7gtxJBQ4buU4buSUuG7s+G6suG7iEtS4bu4S+G7tOG7teG6tuG6ouG6oOG7iuG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6tOG6tOG6pC/huqxDxKjhuqrhuqThuqbhurThuqjhurThurThu7jhuqThuqpC4bqm4bqq4bqs4bqqUMOC4bu54buew53hu5LhurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgL+G7iuG6ouG6oOG7lOG6ouG7hcOU4bqy4bu44bu0xJBT4bqy4bu44buGUuG7kuG6ssOC4bq04bqyUuG7kuG7mMagUuG6suG7iEY84bqyKcSQUuG7mOG6suG7iOG7mFPhurJS4buYRlLhurLEqEZS4bqyKeG6vOG6smXhu5TEkFPhurLhu5Xhu5jhu5Thu45S4bu34bqy4buYQDzhu45S4bqy4buFxJBS4buS4bqy4bqv4buYRVLhu5jhu7nhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buZxJBA4bqy4buKQOG7quG7lOG6slDDlOG6suG7uOG7tMSQU+G6suG7uOG7hlLhu5Lhu7fhurJK4bumUuG7kuG6skrhurpT4bqySlPDiVLhurIh4buUw5NS4bu34bqy4bu44buYxJBS4buY4bqyUuG7lMOTUuG6suG7iCXEkOG6siLhu5Lhu7Thu5Thu4rEkFLhu6DhurLhu4jhu5jhu5ThurJS4buYRVLhu5jhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6siHDieG6suG7mEA84buOUuG6suG7hcSQUuG7kuG6suG6r+G7mEVS4buY4bu34bqyKeG6vOG6smXhu5TEkFPhurLhu5Xhu5jhu5Thu45S4bqy4buIPVLhu5LhurJS4buYRlLhurLEqEZS4bqySuG7msSQ4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6skrhurzhurLhu7jhu7Q74buI4bqy4bu44buUw5LDneG6slDDk1LhurJKxq/hu5ThurLhu7jhu7TGr1Lhu5LhurJR4buu4buU4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4buIRjzhurIpxJBS4buY4bqySkhA4bqy4bu44buUw5NS4bu54bqy4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurZm4bu2U2dT4bu0UcSQUOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tlHEkOG7tOG7kuG7lFIt4buKU+G7uOG7uFNR4buz4bqq4bu54bq0w53hu7jhu7VQ4buUUkst4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s1JT4bu0UcSQUOG6tuG6onXhu5Thu47hu4jhurLhu7jhu7TEkFPhurLhu7jhu4ZS4buS4bqy4buIRjzhurIpxJBS4buY4bqySsOSUuG6suG7isOJ4bqy4buIU1LhurJS4buYRlLhurLEqEZS4bqyKeG6vOG6slHhu5Thu4xS4bqyUiPhu5ThurJl4buUxJBT4bqy4buV4buY4buU4buOUuG7t+G6suG7mEA84buOUuG6suG7hcSQUuG7kuG6suG6r+G7mEVS4buY4bqySiZX4buI4bqySkVS4buY4bqy4buS4buUReG6slDDieG6slHhu6jhu7jhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6slLhu5guUuG7kuG6suG7mFPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6suG7uOG7mOG7lMOS4bu44bqy4bu44buYO+G7iOG7t+G6sj7hurJS4buS4buY4buixJDhurLhu5JUw53hurLDneG7mEhS4bqyw53hu5gl4bqyKcSQUuG7mOG6skpH4bu44bqy4bu44bu0xahS4buS4bu34bqySsav4buU4bqyUiPhu5ThurLhu7jhu7TDmuG7iOG6suG7uOG7tMOTUuG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG6sinhurzhu7nhurLEg8OTUuG6suG7iOG6uFLhu5jhurJKVOG7t+G6suG7uFvhurJQ4buO4bqy4buY4buo4bqyUuG7kuG7mMOoU+G7t+G6suG7iElS4bqyUuG7kuG7mMOoU+G6suG7iCXEkOG6sinhurzhurJl4buUxJBT4bqy4buV4buY4buU4buOUuG6suG7iFVS4bqy4buIxJBT4bu34bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7mOG7sOG6suG7uOG7tFfhurLhu4hGPOG6suG7kuG7lMWoUuG7kuG6suG7klTDneG6ssOd4buYSFLhurLhu5Lhu5Qjw53hurJS4buYRlLhurLEqEZS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIp4bq84bqySsONPOG6slHhurhS4buY4bqyw53hu5hF4bu44bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqySsav4buU4bqy4bu0OlLhu5Lhu7fhurLhu7jDilLhu5LhurLhu5Lhu5TEkOG6suG7tuG6ulLhurIpQEfhu7jhu7fhurIhJuG7rFLhurJQw5NS4bqy4bu44buYU0Xhu7jhurJS4buS4buYw6hT4bu54bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurZm4bu2U2dT4bu0UcSQUOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tlHEkOG7tOG7kuG7lFIt4buKU+G7uOG7uFNR4buz4bqy4bqqw53hu7jhu7XhurJQ4buUUkst4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6slJT4bu0UcSQUOG7teG6suG7uEsp4bu4LcSQUOG7lOG7klLhu7PhurLhu4hLUuG7uEvhu7Thu7XhurbhuqLhuqDhu5ThuqLhuqDDneG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bq04bq04bqkL+G6rEPEqOG6quG6pOG6puG6tOG6qOG6tOG6tOG7uOG6pOG6qkLhuqbhuqrhuqzhuqpQ4bqk4bu54buew53hu5LhurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqg4buU4bqi4bq34bumUuG7kuG6skrhurpT4bqySlPDiVLhurIh4buUw5NS4bqy4bu44buYxJBS4buY4bqyUuG7lMOTUuG6slDDk1LhurJKxq/hu5ThurLhu7jhu7TGr1Lhu5LhurJR4buu4buU4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4buIRjzhurIpxJBS4buY4bqySkhA4bqy4bu44buUw5NS4bu54bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurZm4bu2U2dT4bu0UcSQUOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tlHEkOG7tOG7kuG7lFIt4buKU+G7uOG7uFNR4buz4bqq4bu54bq0w53hu7jhu7VQ4buUUkst4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s1JT4bu0UcSQUOG6tuG6ouG6tyZX4buI4bqy4buK4buUw5Lhu7jhu7fhurJS4buY4buAUeG6suG7mOG7lOG7jlLhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buYVMSQ4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6skrhu5Thu47DneG6suKAnCLhu5Lhu7Thu5Thu4rEkFLhu6DhurIt4bqydcag4bqy4bu4JuG7rFLhu5LhurJQxJDhu5ThurIpxJBS4buY4oCd4bu34bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuG6suG7skDEkOG6siLhu5Lhu7Thu5Thu4rEkFLhu6DhurLhuq/hu5jhu5ThurJS4buYRVLhu5jhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6skrhurzhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurLhu5hT4bq44bu44bqySuG7qFLhu5LhurIh4buM4bqyUMOJUeG6suG7tuG6uOG7iOG7mOG6slHhu6bhu5ThurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurJS4buSxJA84bqy4bu44bq44buU4bqy4buI4bus4bqy4buyQMSQUuG6slDDiVHhurIh4buU4buO4buI4bu34bqy4buIKlLhu5LhurJS4buYJuG6slJGUuG7kuG6suG7iMSQU+G6sj7hurLhu7jhu5g/4buI4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIh4buU4buO4buI4bqy4bu44buYQOG6suG7klNR4bqy4bu0ReG7iOG6suG7uOG7mOG6uuG7lOG6slLhu5g7xJDhu7fhurLhu7gj4buU4bqyUuG7lFBTUuG7t+G6suG7tEXhu4jhurLhu7jhu5jhurrhu5ThurLhu7jhu6pS4buS4bqy4buYV8Od4bqy4bu44bq44buU4bqyUuG7mMOJ4bu34bqyUuG7rOG7lOG6slDDiVHhurIh4buU4buO4buI4bu54bqy4bq3xq9S4buS4bqy4bu44buYVuG7lOG7t+G6suG7uEA8w5NS4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bqySsOSUuG6slHDmuG7lOG6slLhu5ImVuG7lOG6ssSoRlLhurLhu5gmWFLhu5LhurI/UuG7kuG6ssOd4buYU1Lhu5LhurLhu7jhu7TDiVPhurLigJxnVOG7lOG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurIh4buu4buU4bqy4bu0ReG7iOG6suG7uOG7mOG6uuG7lOG6slLhu5g7xJDigJ3hu7nhurLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tmbhu7ZTZ1Phu7RRxJBQ4bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2UcSQ4bu04buS4buUUi3hu4pT4bu44bu4U1Hhu7Phuqrhu7nhurTDneG7uOG7tVDhu5RSSy3hu5hL4buU4buS4buY4bu44buzUlPhu7RRxJBQ4bq24bqi4buV4bu0U1Lhu5LhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buS4buUxJBS4bqy4bu44buu4buU4bu34bqy4bq3U8OJUuG6siHhu5TDk1LhurLhu7jhu5jEkFLhu5jhurJS4buUw5NS4bqyIuG7kuG7tOG7lOG7isSQUuG7oOG6suG7iOG7mOG7lOG6slLhu5hFUuG7mOG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bqy4bu2T+G6suG7uOG7lMOSw53hurLhu7gk4buI4bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4bug4buYxJDhu5ThurJS4buY4buU4buMQOG6suG7mFPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6suG7uOG7mOG7lMOS4bu44bqy4bu44buYO+G7iOG6suG7oOG7mEXhu4jhurJS4buYJuG7s+G6suG7lUA8w5NS4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bu34bqyIUlS4bqySuG7qFLhu5LhurJKU8OJUuG6siHhu5TDk1Lhu7fhurJS4buSJlbhu5ThurJQxJBT4bqySuG7qFLhu5LhurLhu7jhu5jEkFHhurLhu5Lhu5TEkOG6slLhu5LDiTzhurLhu4jDiVLhu5LhurJS4buY4buU4buMQOG6siHDiVPhurLhu4hF4buI4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4buK4bq6U+G6siHhu47hurJR4bum4buU4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bu14bqy4bug4buYQDzDklLhurLhu6Dhu5jhu5bhu4jhu5jhurIhw4nhurLhu4jhu5jhu5TEkOG6suG7tk7hurLhu4hF4buI4bqy4buS4buU4bq64buU4bqyw53hu5hFw53hu7fhurLhu7ZFUuG7kuG6suG7oOG7lMOSUuG6suG7iuG6ulPhurIh4buO4bqyUeG7puG7lOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqySuG7rFLhurIh4bua4bu14bqy4buI4buY4buUw5JS4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurJQw4lR4bqy4buI4buYU+G6suG7leG7mMOS4bqy4buS4buU4buu4buU4bqy4bu24bq44buI4buY4bqy4buY4busUuG7t+G6suG7mCZYUuG7kuG6sj9S4buS4bqy4oCcw6nDiVLhu5jhurJK4buoUuG7kuG6skrhu5rEkOG6ssOd4buYJuG7rFLhu5Lhu7fhurLhu7hF4buI4bqySuG7qFLhu5LhurLhu7hTw4lS4bqy4buISEDigJ3hurIhw4nhurLhu4hA4buo4buI4bqyIUlS4bqySuG7qFLhu5LhurLigJxn4buSJlbhu5ThurJ14buU4buO4bu44bqyZ8SQUeG6siZA4bqy4bu44buUw5NS4bqyxKg9UuG7kuG6suG7mMOJUuG7kuG6snXhu5Thu47hu7jhurJnxJBR4oCd4oCm4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDnSJA4bu44buYU+G7tOG6tuG6ouG6t8agUuG7mOG6smXhu5TEkFLhu5LhuqAvw53huqI=

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]