(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, ngày 14/8, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Thanh Bình, sinh năm 1992 ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5c9dsOU4buhw4PDjEThu6HDlOG7mk7hu4ZC4buhw5Thu6nhu4ZC4buhw5Thu45Q4buhQ0vhu4bhu6FycMO0cHBw4buhUUThurThu4bhu6FD4buK4buGQuG7ocOSQ0TDguG7huG7oVHhu6nhu6FC4bu34buG4buhccOKQuG7oeG7gMWp4buhw5Thu5BV4buhw4PGsOG7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu5djxanhu5Dhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOUQ01E4buhQkTFqeG7huG7ocOUQ8SC4buC4buh4bqiSUTDteG7oeG6vuG7ucOS4buhxrDhu4bhu6HDg+G7teG7kOG7ocOU4buOxanhu4ZDw7Xhu6Hhu4ZC4bupVOG7oXF0L+G7pcO14buhJMON4buGQuG7ocWp4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Fk4bq64buGQ+G7oX1Exanhu6Hhu5NkQ8Wp4buGQ+G7oVvhu4TFqeG7meG7ocOD4but4buhw5REw4Lhu4bhu6FD4bup4buGQ+G7ocOAdsOU4buhUeG7qeG7ocOKQ8aw4buA4buhU+G6rsOU4buhw4pDQeG7huG7oeG6oOG7tcOS4buh4buGS0Thu6FP4buh4bqg4buWxanhu6HDg8OMROG7ocOU4buaTuG7hkLhu6EqeOG7hkLhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oT1F4buGQ8O14buhw5VE4buGQ+G7oeG7huG7r+G7gOG7oXHhu6fhu6dy4buhT+G7oVPhu63hu6ElROG6qOG7huG7oTbhu6bDteG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhJUThuqjhu4bhu6EkQ+G7s+G7kMO14buhw5Thurjhu4ZD4buhN0JD4bqm4buhxajhu4bhu6FR4bqk4buhQ+G7qeG7hkPhu6FRROG7ocOU4bup4buGQuG7ocOU4buOUOG7ocOU4buOxrBE4buhw5JD4bquw5Lhu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhu4DFqeG7ocOU4buQVcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzRDxrDhu4Dhu6FT4bquw5Thu6Hhu4ZLROG7oU/hu6HhuqDhu5bFqeG7ocODw4xE4buhw5RD4buaTuG7hkLhu6EqeOG7hkLhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oT1F4buGQ8O14buhJMON4buGQuG7ocWp4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Fk4bq64buGQ+G7oX1Exanhu6HDg+G7reG7ocOSQ8aww5Thu6FDROG6puG7huG7oVHhu6nhu6HDlEPhu5Dhu6FCRFDhu6FycMO0cHVw4buhUUThurThu4bhu6Hhu4DFqeG7ocOU4buQVeG7ocOUxKjhu4ZC4buhQ07DkuG7oeG7k8OUQ+G7kMOM4bqg4buh4bq+duG6oOG7meG7oVHhu6nhu6HDuXBwQuG7oeG7gMWp4buhw5Thu5BV4buhw4PGsMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9x4bunc3IvdOG7peG6onNycHNycHDDlHR04bundMO54bun4bun4bq+ccO04bq8w5JC4buf4buhL+G7lyrDjEThu6HDlOG7mk7hu4ZC4buhKnjhu4ZC4buhZEPFqeG7hkPhu6E9ReG7hkPhu6FR4bup4buh4bqgxrDhuqDhu6HDlMWp4buGQuG7oVHhu7nDlOG7ocOUQ+G7kOG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG7k+G7sOG7hkPhu6HhuqBL4buh4buM4buQxanhu4bhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HFqeG7huG7oeG6oOG7kOG7hkLhu6HhuqDhu7XDkuG7mcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2Thu47hu5pM4bqg4buhw4Phu4TDteG7ocOKQ+G7guG7seG7hkLhu6FycEPhu6Hhu4ZC4bupVOG7oeG7py/hu6UvcnBx4bunw7Xhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4zhu5DGsOG7ocOU4buOReG7hkPhu6HDlOG7kOG7t+G7huG7ocOU4buOxanhu6HDikThuqzhu4Dhu6HDleG7gsaww5Thu6HDg+G7seG7gOG7ocOA4bux4buC4buhw5Thu47hu7nDlOG7ocOU4bue4buhxahkfWThu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhw5RDw4nhu6HDlOG7juG7teG7huG7oWThurrhu4ZD4buhfUTFqcO14buhw5TEqOG7oeG6oMON4buGQuG7ocOUxrDhuqDhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOD4buIROG7oSRjfWTDteG7oSTDjeG7hkLhu6HFqeG7huG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhw4Phu63hu6HDkkPGsMOU4buhQ0Thuqbhu4bhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oeG7hsWp4buA4buhw5RDxanhu4ZD4buh4buGROG6tOG7huG7ocODROG6pOG7kOG7ocOKQ0Thuqzhu4bhu6HDg0Thu6FTxILhu6Hhu4DGsFThu6E9NGPhu6Fzw7k1cuG7oS3hu6FwdeG7pcO04buncuG7oVFE4buhw5JD4bur4buA4buh4bq+4buQ4bu5w5Thu6HFqGR9ZOG7oeG7huG6tOG7huG7ocOD4but4buh4buOxanhu6HDlMSQ4buG4buhQ0Thuqbhu5Dhu6HhuqLhu6Lhu4ZC4buhU8SC4buhw4Phuqzhu6HDikThuqzhu4Dhu6HDlOG7jsWpw7Thu6Fk4buQVOG7oeG7hkNE4bq04buGw7Xhu6HDikNE4buhw5JDxrDDlOG7oUNE4bqm4buG4buh4bq+4bue4bqg4buh4bq+4buaTuG7hkLhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HFqeG7hsO14buhw4PDjEThu6HDlOG7mk7hu4ZC4buh4buG4bupVOG7ocOD4but4buhw4BI4buhU8SC4buh4buAxrBU4buh4bq+4burRMO14buh4buO4buKROG7oeG6oEPhu6tU4buhw5Thu47DjOG7hsO04buhNEThuqzhu4Dhu6HDlOG7jsWp4buh4bqgQ0TDguG6oOG7oVPEguG7oeG7gMawVOG7ocODw4xE4buhw5Thu5pO4buGQuG7ocOASOG7oeG6vuG7q0TDteG7ocOUxKjhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlMaw4bqg4buhw4Phu63hu6HDlEPhu5Dhu6F04buhw5Thu5JE4buh4buGROG7oeG6vsON4buGQuG7oeG6oOG7hOG7oeG6oEPhu5zFqeG7oeG6oMaw4bqg4buhQ+G7q8OU4buhw5RE4buGQ+G7ocOUQ+G6rOG7oeG7gOG7qeG7kOG7ocOU4buOduG7hkLhu6Hhu5Phu4ZCQ0Thu6Hhur7hu6nhu6Hhu4DFqeG7ocOU4buQVeG7ocODxrDhu5nhu6HhuqDhu4Thu6HDlOG7jkfhu4ZC4buh4bq+4buaTuG7hkLhu6FC4bu34buG4buhc3BwQsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2PFqeG7kOG7oeG7gOG7iMOU4buhw5RDTUThu6FCRMWp4buG4buh4bq+4bu5w5Lhu6HGsOG7huG7ocOD4bu14buQ4buhw5Thu47FqeG7hkPhu6FR4bup4buh4buAT+G7oeG7juG7iOG7hkLhu6FR4buU4buhxrDhu4bDteG7oSTDjeG7hkLhu6HFqeG7huG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhZOG6uuG7hkPhu6F9RMWp4buhw4Phu63hu6FTxrDhuqDhu6HDg8OJ4buGQ+G7ocOD4buaTuG6oOG7oeG7hkLhu5pNROG7ocODROG6pOG7kOG7ocOKQ0Thuqzhu4bhu6HhuqBDRMOC4bqg4buhU8SC4buh4buAxrBU4buhc8O5NXLhu6Et4buhcHXhu6XDtOG7p3Lhu6FR4bup4buC4buhw5TDjEThu6Hhu4ZC4bupVOG7oeG7py/hu6XDteG7oeG6oEPhu5bhu6Hhu4ZD4buz4buG4buh4bqg4buWxanhu6F04buhQuG7hEThu6Hhu4DFqeG7ocOU4buQVeG7ocODxrDhu6Hhu4bhu4RE4buhw5Thu47hurThu4bhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buh4bq+4bup4buhKnjhu4ZC4buhZEPFqeG7hkPhu6E9ReG7hkPhu6FP4buhU+G7reG7oSVE4bqo4buG4buhNuG7psO14buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6ElROG6qOG7huG7oSRD4buz4buQw7Xhu6HDlOG6uOG7hkPhu6E3QkPhuqbhu6HFqOG7hsO04buhZkxE4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw5Thu6lE4buh4bq+ROG6puG7kMO14buh4bqgQ+G7nOG7hkLhu6HhuqDhu5zhu6HDlEPhu5Dhu6HDlEPhu7nDkuG7ocOD4buaTuG6oMO14buh4buGQuG7qVThu6FxdC/hu6UvcnBx4bunw7Xhu6Ekw43hu4ZC4buhxanhu4bhu6FD4buQVOG6puG7huG7oWThurrhu4ZD4buhfUTFqeG7ocOD4but4buh4buOxanhu6Hhur7huqbhu4ZD4buhw4B2w5TDteG7ocOKQ8aw4buA4buhU+G6rsOU4buhw4pDQeG7huG7oeG6oOG7tcOS4buh4buGS0Thu6FP4buh4bqg4buWxanhu6EqeOG7hkLhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oT1F4buGQ+G7oVHhu6nhu6HDg+G7reG7ocOUQ+G7kOG7oUJEUOG7oXJww7RwdXDhu6FRROG6tOG7huG7oeG7gMWp4buhw5Thu5BV4buhw5TEqOG7hkLhu6FDTsOS4buh4buTw5RD4buQw4zhuqDhu6Hhur524bqg4buZ4buhUeG7qeG7ocO5cHBC4buh4buAxanhu6HDlOG7kFXhu6HDg8aww7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7q0Thu6Ekw43hu4ZC4buhxanhu4bhu6FD4buQVOG6puG7huG7oWThurrhu4ZD4buhfUTFqcO14buhKnjhu4ZC4buhZEPFqeG7hkPhu6E9ReG7hkPhu6HDikPFqUThu6Hhu4ZD4bu54buG4buhw4Phu63hu6HDlEPhu5pN4buGQuG7oVPhu5BU4bq04buG4buh4buAxanhu4ZC4buh4buAxanhu6HDlOG7kFXhu6Hhu47FqeG7oUPhu5BU4bqm4buG4buh4bqr4buQ4bux4buGQuG7oWjhu5pL4buGQsO14buhZEPFqeG7hkPhu6Fb4buCxrDhu6HDgMaw4buGw7Thu6E3QuG7qVThu6Hhu6cv4bul4buhw4pDROG7oeG7gMWp4buGQuG7oULhu7fhu4bhu6FzcHBC4buh4buAxanhu6HDlOG7kFXhu6HDg8aw4buh4buOxanhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oVvhu4LGsOG7oUJExanhu4Lhu6FD4bup4buGQuG7ocOUQ0Xhu6HDgMOJ4buh4bq+4bue4bqg4buh4bq+4buaTuG7hkLhu6EkY31k4buh4bqgw43hu4ZC4buhxanhu4bhu6FD4buQVOG6puG7huG7oWThurrhu4ZD4buhfUTFqeG7ocOSQ8aww5Thu6FDROG6puG7huG7oeG7huG6tOG7huG7ocOD4but4buhw4BI4buhU8SC4buhUeG7qeG7oeG7gMWp4buhw5Thu5BV4buh4bq+4burROG7oeG7juG7ikThu6HDlEHhu5Dhu6HDlEPhu4LGsMOUw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXJMON4buGQuG7ocWp4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Fk4bq64buGQ+G7oX1Exanhu6HDg+G7reG7ocOA4bup4buG4buhQkTFqeG7guG7ocODw4xE4buhw5Thu5pO4buGQuG7oVHhu6nhu6HDlMWp4buGQuG7oVHhu7nDlOG7oeG6oEPhu4Lhu6HDkkNG4buGQuG7oSRjKmThu6HDlOG7iEThu6HDkkPhu6vhu4Dhu6FR4bqk4buh4buAxanhu6HDlOG7kFXhu6Ekw43hu4ZC4buhxanhu4bhu6HDlOG6uOG7hkPhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oVvhu4TFqeG7ocOD4bqs4buhw5REw4LDkuG7ocOU4buU4bqg4buhw4NE4bqk4buQ4buhw5Thu47FqeG7oVHhu5Thu6HGsOG7hsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5LFqOG7kMOUQ+G7guG7juG7n+G7l1vDtDXhu5Uvw5Lhu5c=

H.L

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]