(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kế hoạch chuẩn hóa thông tin thuê bao, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng sim rác.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaMOa4buz4buCc+G6rsSp4buz4bq2w7XEqeG7huG7s+G6puG6rsO9xKnhu4bhu7Xhuq7EqcO6w7TEqeG6ruG7s+G7oeG6rsOqxKk04buCTsSp4bulQeG6ruG7s8SpS+G7kcSpw7rDtMO64buzxKnhuqLhu7V3xILEqeG7huG6vsO1xKnhu4bhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4bu14bquxKnhu4bhu7Phu4Lhu7HEqXXDteG6sGcv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4loJsSQ4bu1xKnhu6Xhu6FO4buBxKnDmkfDusSp4bqz4bu1eOG6rsSp4buG4buz4bqm4bquw73hu4HEqVXhuqrEqTfhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4bu14bquxKlL4buRxKk34bq+4buCTuG7r+G6rsSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7peG7lcSpw7rhuqbhuq7DvcSpdeG6rMSp4bqi4butxKnhu7PhurDhu5PDuuG7s8Spw7rhu7Phu4Jz4bquxKnhu7PhurbDtcSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7huG7teG6rsSp4buG4buz4buC4buxxKl1w7XhurDhu4HEqeG6ruG7s+G7m8SCxKnDveG7teG7meG7tcSpw4rhu4JO4but4buGxKnDucOM4buGxKnhu6Xhu7V3xILEqeG7huG7ueG6ruG7s8Sp4buG4bq+4buT4bquw73EqeG7gOG7tcSCxKnhur7DtMO64buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7icO54buz4bu1w7nhu6fEqeG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW5va+G6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xta2wva+G7j27DuW5rb2tsa+G7j+G7huG7jW5uasODai3hu4Lhurxs4buH4bqg4bq8w73hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7icOa4buz4buCc+G6rsSp4buz4bq2w7XEqeG7huG7s+G6puG6rsO9xKnhu4bhu7Xhuq7EqcO6w7TEqeG6ruG7s+G7oeG6rsOqxKk04buCTsSp4bulQeG6ruG7s8SpS+G7kcSpw7rDtMO64buzxKnhuqLhu7V3xILEqeG7huG6vsO1xKnhu4bhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4bu14bquxKnhu4bhu7Phu4Lhu7HEqXXDteG6sOG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW5va+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpbeG7jWrDsuG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xta2wva+G7j27DuW5rb21tbm7hu4bDsuG7j23hu43Dg2wt4buC4bq8beG7h+G6oOG6vMO94buJxKnDtcOD4buGxJHhu4nDmuG7s+G7gnPhuq7EqeG7s+G6tsO1xKnhu4bhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4bu14bquxKnDusO0xKnhuq7hu7Phu6Hhuq7DqsSpNOG7gk7EqeG7pUHhuq7hu7PEqUvhu5HEqcO6w7TDuuG7s8Sp4bqi4bu1d8SCxKnhu4bhur7DtcSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7huG7teG6rsSp4buG4buz4buC4buxxKl1w7XhurDhu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lt4buNasOy4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5Xhu4Lhu4bhu7PhurDhur7hu4loM+G7s+G7k8SCxKk/w7XEgmcv4bq8aA==

Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]