(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, tăng cường kiểm soát tải trọng, xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, thời gian qua Công an huyện Yên Định đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuXvhu45M4buE4bur4bu3TOG7q0ZTV+G6vkzhu6vhu43hurpM4burW8ONTEbhu6tS4bqiTOG7hOG7q+G6quG7psagTOG7hOG7q1bhu6rhu6tKWOG7q1ZE4bur4bugU+G7ueG7q1LDgEdx4bur4bugU+G7ueG7q8SoRuG7knHhu6vhu6xH4bur4bueRsOBS+G7q0zDlEzhu4Thu6tD4buQ4bur4bqqw5RMw7ovRuG7rcO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu55hROG7t0Lhu6nDueG6tUbEgkvhu6tRR+G6vFLhu6vhuqpG4bquUuG7q+G7oFPDgEzhu6tKWOG7q8SoR0xG4burQk3hu7dMRuG7q+G7rOG6pEzhu6tSw4BHceG7q1LhuqJM4buE4bur4bqq4bumxqBM4buE4burxKhH4buAS+G7q1FN4bu5UuG7q1LDgEfhu6tSUMOTTOG7hHHhu6tW4buq4burSljhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tSUOG7psagTOG7hOG7q0bhu5rhu57hu6vhu6xH4bur4bueRsOBS+G7q+G7rMOK4burTMOUTOG7hOG7q0Phu5Dhu6vhuqrDlExx4burUkbGoEfhu6vhu4RH4bu3TOG7q+G7oFPhu7fhu6t74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4bur4buN4bq6TOG7q1vDjUxG4burQ+G6oOG7q1JQR+G7gEzhu6vEqEbhu7dH4burQ8OUTOG7hOG7q+G6qOG7kHHhu6vhuqpO4burRkfhur5T4bur4bugU8OA4bur4bqq4bu54bqq4bur4buER8OAR+G7q+G7nkbhu7nhu57hu6vhuqjDgE3hu6tDw4BL4burUlDhuqRS4burUuG7qOG7q+G7tmc5Z+G7q1JQ4bq6TOG7q0PDjeG7t+G7q+G6qEFMcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q8O9w73hu63hu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureOG7rXbhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4buv4buveS/hu63hu7XDvUJ24buteeG7sXl44buvUuG7teG7tcO9d3hK4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5d44bu1eeG7qeG7q+G7t0pS4buX4bupe+G7jkzhu4Thu6vhu7dM4burRlNX4bq+TOG7q+G7jeG6ukzhu6tbw41MRuG7q1LhuqJM4buE4bur4bqq4bumxqBM4buE4burVuG7quG7q0pY4burVkThu6vhu6BT4bu54burUsOAR3Hhu6vhu6BT4bu54burxKhG4buSceG7q+G7rEfhu6vhu55Gw4FL4burTMOUTOG7hOG7q0Phu5Dhu6vhuqrDlEzhu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bupw73DveG7reG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeOG7rXbhu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5Z1BTTOG7hOG7q1Lhu7nhu6vhurXhu4RTV+G7hkzhu6thw5RM4buE4burZuG7lExx4burW+G7kEfhu6tSUOG7puG7nEzhu4Thu6tb4buQR+G7q3tmOWfhu6st4burZ1DhuqRS4burUuG7qOG7q3vhu45M4buE4bur4bu3TOG7q0ZTV+G6vkzhu6vhu43hurpM4burW8ONTEbhu6vhuqpGTeG7q+G6qEfhurxSceG7q1JQ4bq6TOG7q0PDjeG7t+G7q+G6qEFM4burRlNX4bq+TOG7q+G6qk7hu6vEqEZNw4BM4buE4burduG7seG7q8SoS+G7q+G7oFPDleG6quG7q0rhu5Dhu6t0UlBNTOG7hOG7q0NO4bur4bqqTuG7q1JTV+G6vEzhu6vhu6BTw5Xhuqrhu6tK4buQ4burd3hx4burd8O9PuG7q+G6qkbDgVfhu6vhu6BT4bu3dXHhu6tGQUzhu4Thu6tSUOG6okvhu6vEqEvhu6tSw4xMRuG7q0rhu5By4bur4bq14buETUFH4burUOG7t3Hhu6tGU1fhur5M4bur4bqqT0zhu6vhuqpO4burduG7q0vDknHhu6vhuqjhuqBH4burxKhG4bu3R+G7q1JG4bu54bqq4bur4bqq4bu5UuG7q0pBS+G7q+G7rOG6pFLhu6tKR+G6vlPhu6tW4bqyV+G7q0Lhu6hM4buEceG7q1JQ4bq6TOG7q+G7rXjhu6tLw5Lhu6tD4bu54burUuG6pOG7nuG7q1JQU0zhu4Thu6vhuqpGw5nhu6tX4bq8U+G7q1LDgUfhu6tW4bqg4bur4buN4bq6TOG7q+G6t+G6sktyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG6tUbEgkvhu6tM4bqyTOG7hOG7q+G6quG7t03hu6tY4burUkbFqOG6quG7q1Lhu6jhu6vhu4RH4bu54bqq4bur4bqqRuG6tOG7nuG7q0ZBTEbhu6vhu55G4bu54bue4burSlPhuqRS4bur4busw4rhu6tnZ+G7tmc5Z+G7q+G6qsOZ4bu34burTOG7hOG7psagR+G7q1JG4bu3S+G7q+G7hEfhu7fhu6vhu4RH4bu3TeG7q1JG4buOTOG7hHHhu6vEqMON4bue4burUkbGoEfhu6vhu55G4bu5UuG7q0ZH4bq+TOG7q+G7rEHhu6tW4buq4burSljhu6tM4buERkfhurpL4bur4bqq4bu54bqq4burRkFMRuG7q+G7rEfhu6vhu6xH4bur4bueRsOBS+G7q+G7rMOK4burUsOAR+G7q1JQw5NM4buEceG7q8SoSOG6qkbhu6tSRuG7puG7luG6quG7q1JGVUzhu4Thu6tGQUzhu4Thu6tDw5VH4bur4bus4buWR+G7q1ZE4burUsOAR3Hhu6vhu6xH4bur4bueRsOBS+G7q+G7oFNX4burQ8ONTEbhu6vhu6zDiuG7q0zDlEzhu4Thu6tD4buQ4bur4bqqw5RM4burTEbEgkvhu6vEqEfDikvhu6vhuqpG4bq84bur4busQeG7q0pBS+G7q+G7hEfDgEvhu6tRw5Xhu6vhu6zDmuG7q1Lhu7dH4burTMOBTOG7q+G7hEfhu7dN4burUkbhu45M4buE4burUlDhurpM4burQ8ON4bu34bur4bqoQUxyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lCUkZTS+G6qOG7q0d7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vDvcO94buv4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q3jhu6144bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r+G7r+G7r3kv4but4bu1w71CduG7rXnhu7Hhu7Phu695Unnhu7Hhu6/hu63hu69K4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5fhu7Phu6144bup4bur4bu3SlLhu5fhu6l74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4bur4buN4bq6TOG7q1vDjUxG4burUuG6okzhu4Thu6vhuqrhu6bGoEzhu4Thu6tW4buq4burSljhu6tWROG7q+G7oFPhu7nhu6tSw4BHceG7q+G7oFPhu7nhu6vEqEbhu5Jx4bur4busR+G7q+G7nkbDgUvhu6tMw5RM4buE4burQ+G7kOG7q+G6qsOUTOG7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nDvcO94buv4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6l44buteOG7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nhurfhu6jhuqrhu6tK4bum4buaTOG7hOG7q3tmOWfhu6t74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4burQ+G6oOG7q1LhuqThu57hu6tSUFNM4buE4burSuG7qOG6quG7q0rhu6bhu5pM4buEceG7q1LhuqJM4buE4bur4bqq4bumxqBM4buE4burUlPDgkzhu6tSUOG7t3Hhu6vEqEfhu4BL4burUlDhu7dx4burVuG7quG7q0pY4burUlDhurpM4burUuG6tFLhu6vhuqrDgOG7q+G6quG7ueG6quG7q1JTV+G6vEzhu6vhu4RH4bu3TeG7q1JG4buOTOG7hOG7q1JQw5NM4buE4burQ0fhu4BLceG7q1LhuqThu57hu6tSUFNM4buE4bur4busQU3hu6vhuqrhu7nhuqrhu6tSU1fhurxMceG7q0PDjeG7t+G7q+G6qEFM4bur4bqqTuG7q0vDkuG7q8SoRuG7t0fhu6tSRuG7ueG6quG7q8SoRk3hu7lM4buE4burUcOATHLhu6tbw5RM4buE4burUkbGoEfhu6vEqEfhurpM4bur4bugU1fhurxS4burVuG7quG7q0pY4burTOG7hEZH4bq6S+G7q+G6quG7ueG6quG7q1JQ4bumxqBM4buE4burRuG7muG7nuG7q+G7rEfhu6vhu55Gw4FL4burSkfhurpM4bur4bugU+G7t0zhu6tD4bq8TOG7q+G7oFNX4burQ8ONTEbhu6tMw5RM4buE4burQ+G7kOG7q+G6qsOUTOG7q0Phu4Dhu6tSxq9M4buE4bur4bqo4bum4buW4bqq4bur4buER8OAS+G7q1JGR+G7gFPhu6tS4bu3R+G7q0zDgUzhu6tKR+G6ukzhu6vhu6BT4bu3TOG7q0PhurxM4burUOG7puG7mlNx4bur4bqoR+G7t+G7q1JQ4bq6TOG7q0PDjeG7t+G7q+G6qEFMcuG7q2fhuqJM4buE4bur4bqq4bumxqBM4buE4burUkbhu45M4buE4burUkdMceG7q1JTV+G6ukzhu6tSUFNXw4pM4bur4bqqRk3hu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqrhu7nhu6tMRuG6skxx4burUuG6pOG7nuG7q1JG4buA4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6tM4buERkfhurpL4bur4bqq4bu54bqq4bur4bugU1fhu6tDw41MRuG7q8SoRkfhu6tDR8OKU+G7q8SoRkfhu4BMceG7q1JG4bu3S+G7q+G7hEfhu7fhu6vhu4RH4bu3TeG7q1JG4buOTOG7hOKApsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lnRkRN4burQ05x4burUsav4burQ8OCU+G7q0zhuqJL4burQ+G6vEzhu6tM4bu3V+G7q3vhu45M4buE4bur4bu3TOG7q0ZTV+G6vkzhu6vhu43hurpM4burW8ONTEbhu6tD4bqg4burQ8OUTOG7hOG7q0pNw4FS4burUOG7t+G7q+G7oFPhurJM4burVuG7quG7q0pYceG7q0rhuqThu57hu6vhuqhH4bq6TOG7q+G6qMOATOG7q+G7s+G7tXfhu6tSUOG7psagTOG7hOG7q0bhu5rhu55x4burUsOBS+G7q+G7hEfhu7Dhu6t24buxd+G7q+G7nkbhu6bhu5RM4buE4burUkfhur5MceG7q1Lhu6bhu5bhuqrhu6vhu4RH4bq0V+G7q+G7nkbEkOG7nuG7q0rhu7lH4burVkThu6vDveG7r+G7q1JQ4bumxqBM4buE4burRuG7muG7nnLhu6tnUE1M4buE4burQ05x4bur4buEw4JM4bur4bu14buv4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6tG4bua4bue4bur4busR+G7q+G7nkbDgUvhu6vhu6BT4bu54burUsOAR3Hhu6vEqEjhuqpG4burUkbhu6bhu5bhuqrhu6tSRkFMRuG7q1JGVUzhu4Rx4burdnjhu6tSUOG7psagTOG7hOG7q0bhu5rhu57hu6vhu6xH4bur4bueRsOBS+G7q0zhu45M4buE4burQ+G7kOG7q+G6qsOUTOKApuG7q+G7nkbDgVLhu6tSR8OKTOG7q+G7hMOCTOG7q+G7rXF24burUuG7suG7q0PDlEzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nuG7tlNSRk1Q4bupw7ln4buFaOG6tTnhu6vhurcyw7ov4buew7k=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]