(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong luận cương tháng 10/1930 của Đảng, công tác dân vận cũng đã đặt lên vị trí hàng đầu. Nhờ dân vận khéo mà Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đứng lên giành chính quyền, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, và sau này là đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Dân vận khéo thúc đẩy xây dựng thành công NTM

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong luận cương tháng 10/1930 của Đảng, công tác dân vận cũng đã đặt lên vị trí hàng đầu. Nhờ dân vận khéo mà Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đứng lên giành chính quyền, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, và sau này là đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Dân vận khéo thúc đẩy xây dựng thành công NTMNhân dân xã Đông Thanh (Đông Sơn) hiến đất mở rộng đường xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Trong công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân xây dựng và phát triển kinh tế đem lại cuộc sống ấm no cho Nhân dân. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM với 19 tiêu chí đều liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong khi cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập. Vì thế khi thực hiện chương trình, không ít ý kiến còn hoài nghi. Nhưng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đến nay NTM đã tạo được sức bật mạnh mẽ, làm cho bộ mặt nông thôn thực sự khởi sắc. Thanh Hóa đã có 13 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành XDNTM và đang phấn đấu năm 2023 có thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM. Theo đó nhiều xã, thôn đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... Kết quả đạt được là sự đáng ghi nhận và bài học thành công là công tác dân vận khéo. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo trong XDNTM, nhất là công tác tuyên truyền luôn được đặt lên vị trí hàng đầu. Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong công tác tuyên truyền cả trực quan và gián tiếp nên người dân từ chưa hiểu đến hiểu rõ mục đích ý nghĩa của Chương trình XDNTM là đem lại lợi ích cho chính mình, từ đó tích cực tham gia đóng góp cả vật chất và tinh thần cho XDNTM. Không những thế còn vận động họ hàng, anh em, con cháu xa quê hướng về cội nguồn để có thêm nguồn lực xây dựng nhà văn hóa, những tuyến đường giao thông nông thôn khang trang, sạch, đẹp...

Vì thế có những gia đình hiến hàng trăm m2 đất mở rộng đường xây dựng thôn kiểu mẫu, có con em xa quê ủng hộ từ 1 - 3 tỷ đồng xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã và nhà văn hóa thôn... Nhờ đó các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: công sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - TDTT từ xã đến thôn đã được hoàn thiện, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ Nhân dân. Qua đó đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới của đất nước và tích cực đóng góp cả trí tuệ xây dựng và phát triển của quê hương ngày càng phồn thịnh.

Bài và ảnh: Minh Vũ {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]