(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 29-7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh Thanh Hóa thông qua nội dung phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo

Ngày 29-7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh Thanh Hóa thông qua nội dung phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong những năm qua, đồng bào công giáo cả nước đã hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBĐKCG Việt Nam phát động. Nhằm phát huy hơn nữa những thành quả ấy trong giai đoạn mới, cùng đồng bào đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam lần thứ 8 tại thành phố Đà Nẵng đã quyết định đổi tên phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” thành “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo

Ông Đặng Chí Công, Phó Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Thanh Hóa thông qua nội dung phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam cụ thể hóa phong trào này bằng các nội dung cơ bản sau:

1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư; xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất. Vận động người thân ở xa quê đóng góp xây dựng quê hương; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình, dự án và hỗ trợ từ cộng đồng để giúp các hộ nghèo cải tạo, sửa chữa nhà ở, cải thiện đời sống.

Ở nông thôn, vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ tổ chức liên kết giữa các hợp tác xã và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; phát huy nghề truyền thống của địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.

Ở đô thị, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch đô thị; phát triển, đa dạng hoá ngành nghề dịch vụ và sản xuất kinh doanh, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống; vận động Nhân dân thực hiện văn minh và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, không bán hàng không có xuất xứ theo quy định của pháp luật, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”

Vận động Nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện ứng xử văn minh; mỗi hộ gia đình có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn; cùng với Nhà nước từng bước củng cố, xây dựng và hình thành các trung tâm hoạt động cộng đồng. Đẩy mạnh và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội và sức mạnh nội lực để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận động Nhân dân tập luyện thể dục, thể thao; chủ động phòng, chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe; thực hiện sinh sản có trách nhiệm; tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động “Vì sức khỏe cộng đồng”.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ gia đình bị thiên tai, người bị nhiễm chất độc da cam - dioxin, người già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp.

Vận động Nhân dân giữ gìn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; phát huy hiệu quả các hoạt động tự quản của cộng đồng trong việc giám sát công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên thiên nhiên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, đồ dùng tiết kiệm năng lượng.

4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Vận động Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông; vận động Nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh quá quy định trong chăn nuôi; không sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực phẩm sai quy định, cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn; không tàng trữ vật liệu nổ trong gia đình; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ Nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư.

5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích tham gia góp ý với cán bộ, đảng viên, với chi bộ, chi đoàn, chi hội các đoàn thể trong các cuộc họp khu dân cư và sinh hoạt đoàn thể; giám sát chính quyền xã, phường trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tích cực đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên; đấu tranh với các phần tử lợi dụng dân chủ, có hành vi gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Đoàn kết trong đạo đức, lối sống.

Xây dựng gia đình theo tấm gương đạo đức của gia đình Thánh gia, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; biết thương yêu mọi người trong cộng đoàn giáo xứ, giáo họ.

7. Đoàn kết trong tinh thần bác ái - yêu thương

Tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện - nhân đạo; chăm sóc và giúp đỡ đối tượng chính sách, những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn, rủi ro, bất hạnh, hỗ trợ họ ổn định cuộc sống; trẻ em khuyết tật, mồ côi, lang thang cơ nhỡ, những người cô đơn không nơi nương tựa, những vùng thiên tai bão lụt.

8. Đoàn kết trong nếp sống đạo.

Tiếp tục thực hiện đường hướng Thư chung 1980 và chương trình mục vụ hằng năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam;

Thực hiện Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày qua việc chăm lo đời sống tinh thần của bản thân và gia đình, qua việc giữ lề luật đạo Thánh Chúa và của Hội Thánh, tích cực tham gia vào tổ chức hội đoàn của giáo xứ, giáo họ.

Từ những nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, UBĐKCG Việt Nam mỗi tỉnh, thành phố quy định cụ thể nội dung phong trào cho phù hợp với hoàn cảnh ở địa phương. Kết quả thực hiện các nội dung thi đua, các địa phương tiến hành tổng kết 5 năm/1 lần. UBĐKCG Việt Nam các cấp biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể là xứ, họ đạo có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện các nội dung phong trào thi đua yêu nước.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]