(vhds.baothanhhoa.vn) - Hằng năm, cứ đến dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa đã được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm thực hiện. Tấm lòng và những hành động thiết thực với người có công và thân nhân người có công đã làm dịu đi những nỗi đau còn hằn theo năm tháng. Xung quanh vấn đề này, PV Báo Thanh Hóa Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).

Tri ân đồng đội: Vẫn còn nhiều việc phải làm

Hằng năm, cứ đến dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa đã được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm thực hiện. Tấm lòng và những hành động thiết thực với người có công và thân nhân người có công đã làm dịu đi những nỗi đau còn hằn theo năm tháng. Xung quanh vấn đề này, PV Báo Thanh Hóa Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).

Tri ân đồng đội: Vẫn còn nhiều việc phải làm

Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

PV: Tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính liệt sĩ là những việc làm mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Xin ông cho biết, kết quả thực hiện công tác này trong những năm qua của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa?

Đại tá Nguyễn Hữu Thuật: Thực hiện Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 về xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tốt việc khảo sát, xác minh quy tập mộ liệt sĩ trong nước và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Thông qua công tác rà soát, khảo sát, xác minh đã tìm kiếm, quy tập được 267 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 69 hài cốt quy tập trong nước và 198 hài cốt quy tập ở Lào; bàn giao 30 hài cốt có đầy đủ thông tin cho thân nhân liệt sĩ.

Bên cạnh đó đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo các địa phương thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, đã có 23/27 đơn vị cấp huyện và 499/559 đơn vị cấp xã kết luận xong địa bàn và tiến hành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh cũng căn cứ hồ sơ điện tử về thông tin liệt sĩ và phần mềm giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trích lục, xác nhận thông tin cho 2.719 trường hợp, hướng dẫn trên 352 lượt thân nhân gia đình liệt sĩ làm thủ tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt theo đúng thủ tục; tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn hỗ trợ gia đình liệt sĩ đi tìm kiếm, di chuyển hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Chủ động phối hợp với ngành LĐ-TB&XH lấy mẫu sinh phẩm cho 237 trường hợp liệt sĩ còn thiếu thông tin khi quy tập (cả ở Lào và trong nước) phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định AND.

PV: Tuy vậy, còn rất nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt, việc tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, xin ông cho biết Bộ CHQS tỉnh có giải pháp gì trong thời gian tới?

Đại tá Nguyễn Hữu Thuật: Chiến tranh đã lùi xa, quá trình đô thị hóa nhanh nên địa hình, địa vật có nhiều sự thay đổi; những nhân chứng tuổi càng cao, trí nhớ hạn chế nên rất khó khăn cho việc xác định vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước, dẫn đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 quy tập được 200 - 250 hài cốt liệt sĩ (cả trong và ngoài nước). Phấn đấu hoàn thiện hồ sơ điện tử về kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong toàn tỉnh. Để làm được điều đó, chúng tôi tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân rà soát, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; củng cố, kiện toàn và đề cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, cơ quan chuyên môn các cấp; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chung tay đền ơn đáp nghĩa

PV: Xin ông cho biết, qua xây dựng và phối hợp, Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện công tác quy tập mộ liệt sĩ, tri ân người có công đạt kết quả như thế nào?

Ông Dương Văn Huệ: Quán triệt Chỉ thị số 24/CT-TW ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã quán triệt và phối hợp với các cấp chính quyền đoàn thể đặc biệt là hội cựu chiến binh, các đơn vị quân đội thu thập thông tin, giải mã phiên hiệu đơn vị để tìm kiếm quy tập các thông tin của liệt sĩ. Từ năm 2016 đến nay đã lấy 21 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của các tỉnh khác có mộ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh. Thực hiện xác minh và đính chính thông tin cho 17 mộ liệt sĩ; cung cấp thông tin hàng nghìn liệt sĩ cho các đơn vị Sư đoàn, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố; cung cấp 296 thông tin liệt sĩ để thực hiện đính chính thông tin trên bia mộ đối với liệt sĩ có nguyên quán tại Thanh Hóa.

Ngoài ra, trải qua các cuộc kháng chiến, Thanh Hóa có 350.141 người có công, trong đó có 4.625 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện có 111 Bà mẹ còn sống); gần 500 cán bộ lão thành cách mạng, 900 cán bộ tiền khởi nghĩa; gần 56.000 liệt sĩ, 44.000 thương binh, hơn 15.000 bệnh binh, hơn 100 Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, gần 20.000 người là nạn nhân chất độc da cam. Chính vì thế, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức tổ chức, việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

PV: Để làm tốt hơn nữa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trong thời gian tới Sở LĐ-TB&XH có kế hoạch cụ thể gì, thưa ông?

Ông Dương Văn Huệ: Trong thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai những nhiệm vụ chính là: Tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đặc biệt là Chỉ thị số 24/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TW của Ban Bí thư để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, các đơn vị trong thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng; Tập trung thực hiện các chính sách, ưu đãi của Đảng và Nhà nước khi có pháp lệnh mới để bảo đảm quyền lợi, chế độ cũng như những ưu đãi đối với người có công được tốt nhất; phối hợp với các đơn vị, cấp ủy địa phương tiếp tục giải quyết chính sách đối với những người tham gia trước đây mà chưa được xác nhận là người có công. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh 5 chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” như: Xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi tặng quà và giúp đỡ thương binh, bệnh binh... để đến cuối năm 2021, 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú và không còn hộ nghèo. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm hài cốt mộ liệt sĩ, chăm sóc các công trình tri ân liệt sĩ, mộ liệt sĩ, để từ đó nâng cao trách nhiệm đạo đức xã hội của thế hệ hôm nay với những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.

Việc chăm sóc người có công càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong hoàn cảnh các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chung tay thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

CHI ANH (thực hiện)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]