(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa sắp giã biệt nên thu đẹp như chưa từng! Mấy hôm nay se lạnh, những chiếc lá sấu, lá phượng già nua kia như đang nói lời từ biệt với cành. Có lẽ chúng từng là tình thân, là bạn bè, người yêu hay là hồng nhan tri kỷ gì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng đời lá không có sự phản bội nào cả.
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdTfhu4Thu7NLxrDEqFPhu7N0L+G7guG7q3V04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDhC4buz4bqoxal14bqxU+G7s8aw4bug4bqg4bucxrDhu4bhu4TDgcaw4bqm4buE4bq8UMawSsOJSsawUOG7glHGsOG6qkThu5zGsErhu4LDmcaw4bqs4buCw5nhu7PGsFDhu6ZK4buGccaw4bqx4bq24buuxrDhu4LDksSoxrBK4buz4buuxrDhu6BCxrDhu4jhu7lK4buC4buhxrBK4buC4buoSuG7hsaw4bqs4buC4buE4bq44bqsxrDhu4jhu7XGsOG7oOG6tlHhu6HGsOG7iOG7tcaw4buc4buCw5nhu5ZK4buGxrDhu4bhu4Thu7fGsEpR4buzxrDhu4rhu4Thu7PGsErhu4LDmcaw4bqq4buzSuG7hsawSkzhu4TGsOG7iOG7lOG7hMawUOG7psaw4bqm4buE4bq8UMaw4buq4buY4buExrDhuqzhu7dK4buCcMawPEzGsOG7iEXGsOG6rOG7glJK4buGxrBQ4bumSuG7hsaw4buI4bu3xrBQR0rhu4LGsFDhu4LhurBK4buhxrDhu4jhu7fGsOG6puG7uUrGsOG6psOo4buhxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsOG7rsOJUcaw4buC4buz4buuxrDhu4jhu7fGsOG7guG7jkrhu4bGsErhu4Lhu7NKxrBQ4bue4buExrDhu4pZxrDhu4ZHxrBQw5Lhu4TGsOG6rMOaSuG7hsaw4buK4buCw5JK4buGxrDhuqbhu4ThurhQxrBK4buo4buzcMawPOG7gknGsOG6puG7hOG6uFDGsOG7nuG6okrhu4bGsOG6quG7lOG7hMaw4buI4bu1xrDhu4rhu4LDkkrhu4bGsOG6rEzGsOG7oMWoxrDhu5zhu4JBSsaw4bqmw5Xhu4TGsErhu7dLxrDhuqxBcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhuqhQ4buCUcSo4bqmxrDhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweOG7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsOG7rcO94bux4buc4bus4bufxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWpLy/huqzhuqhKcOG6puG7s0tQ4buC4buzSuG7guG7gkvhu7Nw4buqSi/huqhC4bug4buKUEvhu5wvSkLhu7Dhu6Av4bux4but4buv4buxL+G7q3h44bqoduG7q+G7rXbhu6l2dlDDvcO9eXjhu4jhu7Et4burw71ww4zhu5zhu4bFqcaw4buz4buIUOG7mcWpN+G7hOG7s0vGsMSoU+G7s8WpxrDhu7Dhu4ThuqhQ4buC4buZxal44bup4bupxanGsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4buZxanhu63DveG7scWpxrAvdeG6seG7hErhu4LGsOG7gk7hu7Phu6PGsOG6sT50L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14buF4buew5nhu5jhuqzGsMSo4bqgUMawUMOS4buExrDhuqjDmeG7lErhu4bGsErhu4LDmcaw4bqs4buCUkrhu4bGsOG6quG7s0rhu4bGsOG6qFNK4buGxrDhuqjhuqJK4buGxrDhuqrhu4TGsOG7guG7s+G7rsawxqBwcHDGsDxMxrDEqMOVUMaw4buI4bu3Ssaw4buG4buETMawSuG7gkTGsFDhu4LDlOG7hMaw4bqq4bq4Ssaw4buGw5PGsOG6rMav4buzxrDhuqzhu4JLxrDhu6DFqMawUOG7psaw4bqm4buE4bq8UOG7ocaw4bqqw4rGsOG7iOG7tcawxKjhu7lK4buCxrDhuqjhu7lKxrDhu57hu5Thu4TGsOG6quG7hHDGsOG6r+G7tcaw4bqsS0rhu4bGsOG6rEtK4buG4buhxrDhu6JRw4BKxrDhu6JRw4BKxrBQ4buC4bu3SuG7gsawxKjDlVDGsOG7qsOaxrDhuqzDkkrhu4bGsFDhu4JCS8aw4buG4buETMaw4bqqw4rGsOG7nuG7kuG7hMawxKjhurrEqMaw4busUeG7jErhu4bGsOG7nOG7guG7jHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14buF4bueS0rhu4bGsFDDkuG7hMaw4bqm4bumSuG7hsaw4buIw4lKxrDEqMOVUMaw4bugxajGsFBR4buu4bq8UMaw4bqo4buE4bq8Ucaw4buqw5LGsOG6rOG7guG7pkrhu4ZwxrAp4bq2UMaw4bqs4buC4buWUMawUMOS4buExrBQ4buC4bq24buuxrDEqEdK4buCxrBQ4buC4buzxrBQ4buCw5nhu5hQxrDhu6JR4bu1cMaw4buFw5Lhu4TGsOG7iFHDkkrGsOG6pkjGsOG6rOG7tcSoxrDhuqjhu5DGsFDhu57DmeG7mOG6rMawxKjhu7dRxrBK4bqwUcawLcaw4buG4buzxKjGsOG6rFXhu7PGsFDhu57hurLEqMaw4buIw4NK4buG4buhxrDhu4rhu4JL4bu14bqsxrDhu4jDiUrGsMSoR0rhu4LGsOG7oMWoxrBQ4buCS0Hhu4TGsMSo4bu14buExrDhu5zhu4JMSuG7hsaw4buK4buCS+G7tUrhu4bGsOG7iEJKxrBQ4bueS0rhu4bGsFDhu6ZK4buGxrBQ4buC4buYxrDhu6pB4buE4buhxrDhu6BFxrBQ4buC4bq24buuxrBKw5Xhu4TGsFDhurDEqMawxKhHSuG7gsaw4bqmR0rhu4LGsOG7rsOJSsaw4buqw5LGsOG6rFNK4buGcMaw4buFw5Lhu4TGsOG6rOG7pMaw4buq4bq04buuxrDhu55RxrDEqEdK4buCxrDhuqrhu4TGsFDhu55LSuG7hsawxKjDiUrhu4LGsMSo4buzSuG7hsaw4bqm4bqiSuG7hsaw4bugxajGsOG7nlFK4buGxrDhu57hu4RK4buCxrDhuqxV4buzxrBQ4buE4bq4UMawUOG7nuG7lOG7hOG7ocaw4bqsVeG7s8aw4bqoTUrhu4bGsErhu4bDmeG7lOG7hOG7ocaw4bqsVeG7s8aw4bqsT8aw4bqs4bqw4buuxrDhu4JL4buzxrDhu4jhu7XGsFDDjUrhu4LGsOG7iMODSuG7hnDGsCnhu5BK4buGxrDhuqrhurBRxrDhuqrhurDhu67GsErhu4bhu4JCxrBK4buCw5nGsOG6rEzGsOG7s+G7hMaw4bqqTMawSuG7guG6oOG6rMawxKhHSuG7guG7o8aw4oCc4bq34buC4buExrDEqMOD4bqsxrBQ4buC4bq4xrBK4bu34buuxrDhu6BFxrDhu6rhurbhu5zGsErhu4bDgcaw4bqq4bq24buu4oCdcMaw4buFw5Lhu4TGsOG6puG6tFDGsOG7nuG7s8aw4buI4buU4buExrBKTOG7hMawUOG7nktK4buGxrDhu6rDksawUOG7guG7pOG6rMaw4bqqw4rGsOG6puG7hOG6vErGsMSo4buESuG7gsaw4bqs4buCS8aw4bqsUcOV4bqsxrDhuqrhu4zhu4TGsFDhu4JL4bu54buExrDhu4LDmcawQUvhu6PGsOKAnOG6t+G7guG7hMaw4bugRcaw4bug4bquSsaw4bug4bu3SuG7hsaw4buC4bu34buExrDhu4hNSuG7hsawSuG6uFHGsOG6qsOZ4buW4bqsxrBK4buGw4HGsFDhu55LSuG7hsaw4bugxajGsFBR4buu4bq8UMaw4buq4buU4buExrBK4bu34buu4oCdcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXU84buC4buWUMawSuG7guG7mMaw4bue4buzxrDEqEdK4buCxrDhuqrhu7NK4buGxrDEqMOVUMawxKhHSuG7gsawUOG7nsOJSsaw4buc4buC4buMxrDhu4rhu4LDkkrhu4bGsOG6rEzGsOG7s+G7hMaw4bqsQXDGsOG7hcOS4buExrDhu4rhu4JFxrDhuqzDmeG7lOG7hOG7ocaw4bqqw5Lhu4TGsOG7iuG7guG7hMawSkzhu4TGsOG6rOG7glHhu67hurxKxrDEqMOVUMawxKhHSuG7gsaw4bqsw5pK4buGxrDhu4jhu7fGsMSow5VQxrDhuqjhu7lK4buGxrDhuqxV4buzxrDhu6DFqMaw4bugUUrhu4bGsOG7oMOZ4buYSuG7hsawSuG7gsOZxrDhu4rhu4Lhu4TGsOG7quG7hOG6uFDGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhuqzhurBRxrBQ4buC4buSxrDDmUrhu4bGsEbGsOG7guG7s+G7rsawSuG7gsODUMaw4buCw5XGsOG6rMOSxrDhu4Lhu7dK4buGxrDhu55LSuG7hsaw4buiUUHGsOG6pk1K4buGxrDhuqrhu7VK4buCxrDhu57hu5Lhu4Thu5/GsOG7quG7t8aw4bqsw5pK4buGxrDhuqzhu4LEgkrhu4bGsELGsErhu4bhu7nhu4TGsErhu6jhu7PGsOG7iuG7guG7hMaw4buz4buExrDhuqpMxrDhuqzhu4JLxrDhu57huqJK4buGxrDEqEdK4buCxrDEqOG7ksawxKjDlUrhu4bGsOG7quG7hMOKSsaw4buqw5JK4buGcHBwxrDhu4XhurZQxrDhuqxBxrDhu4bhu4Thu5TGsOG7iuG7gsOSSuG7hsawUOG7guG6tuG7rsaw4bug4buWxrDhu4LDgeG7hOG7ocaw4buK4buCw5JK4buGxrBQ4buC4bq24buuxrDEqFHDlUrGsOG7nOG7guG7hOG6ukrGsErhu6jhu7Phu6HGsMSo4bu3xrDhuqzhu4JJxrDhuqhIUcaw4bqo4bu3SuG7hsawUOG7nsOZ4buY4bqsxrDhu6DFqMawxKhLSuG7hsawxKjhu7NK4buCxrBK4bu34buuxrBQ4buCw5Lhu4RwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG6scODUMaw4buC4buOxrDhu6rhuqRKxrDDicSoxrBBxrDhu6rhu7fGsOG6pkdK4buCxrDhu67DiUrGsErhu4LDmcawxKhRw5JKxrDhuqrhu5Thu4TGsOG7quG6pErGsOG7quG6tOG7rnDGsOG7hcOS4buExrDhu4hRw5JKxrBQ4buCRuG6rOG7gsaw4bugxajGsOG7quG6oErhu4bGsOG7qsSQxrDhu67DiUrGsFDDjUrhu4LGsErhu7fhu67hu6HGsOG6puG6tlDGsOG7iFHhurRKxrBK4buG4bu34buuxrDhu4Lhu7Phu67GsOG6qsOJxKjhu6HGsOG6puG6tlDGsOG7iFHhurRKxrDhu4jhu7fGsMSoU+G7s8aw4buGR+G7ocaw4buC4buz4buuxrDhuqbhurZQxrDhu4hR4bq0SsawUOG7guG7t0rhu4LGsOG7nOG7guG7jMaww5LEqMawSuG7guG7qErhu4bGsOG6rEtKxrDhuqrDmeG7lErhu4bGsOG6qsOSSuG7hsaw4bqqUuG6rMaw4busw5LGsOG6puG7jsaw4buq4bu3xrBK4buCw5VKxrBK4buCSOG7nOG7ocawUOG7gkfGsOG6quG6sOG7rsaw4buq4bqkSsaw4buI4bu3xrDhu6DFqMaw4buExKjGsOG6oErhu4bGsOG7huG7hEFKxrDhuqhIxrDhu6rhu4xKxrDhuqjDjXB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1KcOJSsaw4buK4buE4buz4buhxrDEqOG6tuG7rsaw4bqsw5LGsOG7quG7mOG7hMaw4bqmw5XGsOG6quG7jsaw4bqmQUvGsOG7gsOVxrDEqOG7t1HGsOG7rOG7s0rhu4LGsOG6quG7s0rhu4bGsErhu4bhu47hu4TGsFBUxKjGsOG7iOG7ueG7hMaw4bqsU0rhu4bGsOG6rOG7gkNKxrDhuqzhu4LDqMaw4bqs4buC4bu1UMaw4buqSeG7s8aw4buCw6jhu6HGsOG7gk7GsFDhu57hu7NK4buCxrBQ4buCVcaw4buG4buEQeG7hMaw4buI4buzS8aw4bqsxqDhu4TGsMSow5rhu6HGsOG6qMWo4buzxrDhuqzhu4LDlOG7hMaw4bqqw4rGsErhu4bhu47hu4TGsEpM4buExrDhuqzhu4JR4buu4bq8Ssaw4buqUeG7hMaw4buqxJDGsOG7quG7mOG7hMawSuG7guG7s1Hhu6HGsFDhu4Lhu4TGsFDhu4JLQUrhu4bGsOG7nOG7guG7tcaw4buIw4lKxrDhuqzDmeG7lOG7hHDGsOG7heG7hOG6uErhu4bGsOG6rMOZ4buU4buExrDhu4bhu4RNSsawUOG7s0rGsOG6qMOZ4buUSuG7hsawSuG7gsOZxrDhu4rhu4LDkkrhu4bGsOG7qsOZ4buSSuG7hsaw4bqs4buCUlDGsOG6psOVSsaw4bqm4bq6xrDhuqxV4buzxrDhuqxRw5XhuqzGsOG7oOG7jErhu4bhu6HGsOG7iOG7t8SoxrDhu67DiVHGsOG6rEHGsMSow5VQxrDhu4rhu4JLQUrhu4bGsOG7nOG7guG7jOG7ocaw4buq4bu3xrBQw5Lhu4RwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWpUELhu6xQLeG7s+G7iOG7hOG7hkrhu6PGsOG7nuG7hOG7huG7glDhu5/FqXV04bugUOG7nktK4buGdeG7hUFKxrDhu6rDgErGsOG6rFXhu7PGsOG6r8OJxrDhurfhu4Lhu4R0L+G7oFDhu55LSuG7hnV0L+G7nHU=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]