(vhds.baothanhhoa.vn) - Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có một ước mơ “bóng đá nước nhà được thi đấu tại sân chơi World Cup” và tham vọng “bóng đá Việt Nam phải hơn được bóng đá Thái Lan”. Ước mơ và tham vọng này được xem “nghĩa vụ dân tộc” mà các cầu thủ được giao phó nhưng những người trẻ hãy tạm gác sứ mệnh lớn lao này để hoàn thiện bản thân.
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnR14buWxqDFqEfDguG7jXTGoMOC4bumxqAt4buvR+G6vOG6uEnhu5l14buE4bua4buWxqDhurzDicWo4buVdOG7oeG7n+G6sOG7oTFV4bq8deG6tEJJdcOq4bulw7p14buL4bq8RMagdeG6oeG7r0jhu5l1MsO9xah1dOG6tuG6uuG6vEJJdeG6tOG6oOG7mnR14bq0xJB14bq6w413SXXGoOG6uuG6vERJdeG6sHlJdcag4bq6w4BJdeG7ny/hurDhu6Hhu58v4bq6w7nhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Iyw4Lhu6/hurJ04buh4bqh4bq4UeG7juG6vHXhurrDgEh1SE514bqww4xJ4bq4deG6tHZ14buL4bq8RMagdeG6oeG7r0h14bq2w4x1SE7GoHVR4buM4bq2dUjDknXigJzhurDDjEnhurh14bq0dnVJUeG7jOG6tnVJ4bq6d3XhurRRw5XhurZ1xqDhurrhurx14bq04bqg4buadcageOG6vHXhu5bDgEl14bq24bq6w5Lhurx14buJw43hu5RH4bqydTvhu5rhu5LigJ11w5l3dcag4bq64buvSHXDmeG7iEnhurh14oCc4bqww4xJ4bq4deG6tHZ14buL4bq8RMagdeG6oeG7r0h14buS4bq6eeG6vHXhurrDkkl14bq0UcOV4bq2deG6sMOMSeG6uHXhurR2deG6veG6unbhurx1w6Hhu69J4oCdxqF1ZuG7jOG6tnVIw5J1w5l3dcag4bq64buvSHXDmeG7iEnhurh1SXfFqHXhurRRw5XhurZ14bumw4JIdeKAnEnhurjhurrhu4Lhu691w5nhu5514bqyw4BJdcagTuG6tuKAnXVId3XhurZ24bq2deG6tuG6ouG7mnXGoOG6uuG7oHXhurRRw5XhurZ14bq44bq84buvw4114buS4bq6w4x1SeG6ulFJ4bq4dUnhurrDmknhurh1SeG6uFHhu47hurx1xqDhu5Thuqx14bq6w73FqHXGoHhIdeG6uHbhurZ14buWUnVIREnhurp1R+G7jEl1R+G7r8ONdUl3xah14bq0xJB14bq6w413SXXGoOG6uuG6vERJdeG6sHlJdcag4bq6w4BJxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6ssag4bq64buaSOG6sHXhurw7w4JJxqDDguG7lHR14buWxqDFqEfDguG7jXThu6ThurzhurLGoOG6uuG7mXXhu7HDusO64buS4bum4buVdeG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu5l1xrDGsMO64buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bul4bunw7rhu60v4bulw7rGsOG6ssO6w7nhu6XFqeG7seG7p+G7pcag4bur4burxrBH4bunLeG6vEjhu6/hurjDgsO6w7rDucah4buE4buS4bq4dHXhu69HxqDhu410MVXhurx14bq0Qkl1w6rhu6XDunXhu4vhurxExqB14bqh4buvSOG7mXUyw73FqHXigJzhurbhurrhurxCSXXhurThuqDhu5rigJ114bq0xJB14bq6w413SXXGoOG6uuG6vERJdeG6sHlJdcag4bq6w4BJdHXhu6ThurzhurLGoOG6uuG7jXThu7HDusO6dHXhurrDguG6vOG6uOG6usag4buNdMawxrDDunR1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I74buv4buSxqDhurzDjUl04buhw6FS4buvdcOq4bulw7p14bq04bqixah1xqB34bq8dUnhu7NJ4bq4deG6tuG7oOG7r3XhurDDjEnhurh14bq0dnXhu4vhurxExqB14bqh4buvSMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjNJxqDDguG7lOG6veG6vMagR8OCdOG7oeG7n+G6sOG7oS7DvXXGoFNJ4bq4deG6tsOMdeG6tsOA4buadeG6tuG6uuG7msWoREl1SXfFqOG7ny/hurDhu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bqh4bq6w5pJ4bq4dUh3SXXGoOG6usSQdeG6uuG6vERJdeG6oEl1xqBRw5VJ4bq4deG6tuG7oOG7r3XDquG7pcO6deG7i+G6vETGoHXhuqHhu69IdcageOG6vHXhurjhurx54bq8dcOq4bulw7p14bq24bq6w4Dhu5p1VnVH4bqiSXVJd8WodUnhu7dIdcag4buUw41J4bq4dcag4bq6d0nhurp14bq2S0nhurh14bq24bq64buaSeG6uHXhurbhu6Dhu6914bqww4xJ4bq4deG6tHZ1xqDhu5Thuqx14buL4bq8RMagdeG6oeG7r0h1xqDhu5TDjUnhurh1w7nDunVJ4buzSHXhu5jhu5rhu6/GoXXhuqHhu7NIdeG7pcO6w7nFqeG7l3XhurDhuqLhu5p1LlLhurZ14bq24bq6w4114oCc4bum4bua4bqgxqB1R+G7iuKAnXVHUuG7r3XhurbhuqLhu5p1xqDhurrhu6B14bq24bug4buvdeG6uuG7iOG6tnXDmeG6vERJdeG6sMOMSeG6uHXhurR2dTLDjXdJ4bq4deG7rknhurp1MeG6vOG7r3XDoeG7r+G6vHXhurThuqLFqHXGoHfhurx1SeG7s0nhurh1w5nhu4zhurx1SeG6usOaSeG6uHU7S0nhurh1ZeG6ulHDlUnhurjhu5d14bq94bua4bqgSXXhu65J4bq64buXdcSp4buaw4BJdeG6veG7lFHhu45J4bq44buXdeG7i+G7s0l14bq9w413SeKApnVJ4bq6UXXigJzhurLhu4pJ4bq4dcag4bq6duG6tnVHUOKAnXVHd0h1RuG6uuG7msWoSeG6unXhurR5w4114buWVHV5SHXhurR4SHXhurbhu6Dhu6914bqww4xJ4bq4deG6tHZ1xqDhu5TDjUnhurh1SVHhu4zhurbGoXU7eUh14bum4buc4bq2deG6tuG7oOG7r3VJ4bq4UeG7juG6vHXhurrDgEh1SE51xqDhurpU4bq2deG7llR1w5nhu5B1w413dUbhurrhurx14bq24bq6Uknhurh1RuG6vEJJdeG6uuG7iHXGoOG6uuG6vHXhurThuqDhu5rGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6EuQkl1SeG7s0h14bulw7rDueG7q+G7l3XDquG7pcO6deG7i+G6vETGoHXhuqHhu69IdeG6tlBJ4bq4deG6tFHDleG6tnXhurLhuq5JdeG6suG7tcagdeG6sMOU4bq8dTLDoeG7i3Uyw413SeG6uHXhu65J4bq6deG6veG7muG6oEl1xqB4w4114bq2w5JJdeG6tOG7gOG7r3XhurbhurrhuqBJdUbhurrhurx14bqwUeG7jOG6tnXhu5Thu6914buWw4BJdeG6tuG6usOS4bq8dcOq4bulw7p14buJw43hu5RH4bqydTvhu5rhu5J1LXVH4bqiSXXhurThuqLhu5p1xqDhurzhuqpJdeG6sMOMSeG6uHXhurR2dcO5w7l1SeG6uFHhu47hurx14bq24bug4buvdUlR4buM4bq2dUnhurp3deG6tFHDleG6tnXigJzhurrDisagdcag4bq6w5TigJ114bqw4bqi4buadUbhurpLSeG6uHVG4bq6w4p14bq24bug4buvdeG6uOG6vHnhurx14bq04bqg4buadcag4bqiSHXhurbhu5B1xqDhurpCdeG6uOG6vOG7jOG6vMahdeG7i3d14bq24bq64buGdeG6tOG7nEnhurh1w7l1SeG7s0h14buW4buv4bua4buXdcag4buU4bqqSXVIeUnhurp14bq04bqgxqB14bq94bq6UeG7jknhurh1O+G6usOA4buadeG7neG6veG7lOG7mknhurh1w6nhu5pM4bq24bujdUd44bq8deG6uOG6uuG6vHXhurLhuqDhu5p1SeG6usOaSeG6uHVG4buodcagw4rhurbhurp14bq24bug4buvdeG6sMOMSeG6uHXhurR2dcag4buU4bqsdUbhurrhurx1w6rhu6Xhu6d14buL4bq8RMagdeG6oeG7r0h14bq44bq8d0nhurp1SeG6uEvhurx1w5nhu4B1VnXhu5jhu5rDgEl1xqB44bq8deG6uOG6vHnhurx1w6rhu6Xhu6d14bq24bq6w4Dhu5p1Vsah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oTvDgOG7mnXhurbhurrhu5rFqERJdcag4bq6d0nhurp14bq2S0nhurh14bq24bug4buvdeG6sMOMSeG6uHXhurR2dcag4buU4bqsdeG7i+G6vETGoHXhuqHhu69IdeG6tMO9deG6tFHDleG6tnXGoOG6vELhu5J1SUzhurx1R+G7msOASXXhu5LhurrhurzhuqpJ4buXdeG6tMOAxah1R3d1xqDhurp3SeG6unXhu5jhu5p5deG6tuG7oOG7r3XGoFF14bqy4buaxah1R3dIdeG6sMOMSeG6uHXhurR2deKAnOG7psOAxah1SeG6und1xqBTdUjDjEnhurjigJ3GoXXhu4t3deG6tlJ1SMOT4bq8dUfhuqJJdeG6tuG6ouG7mnXGoOG6uuG7oHXGoOG7lOG6rHXhurjDgMWodcag4bq8Qknhurh1w5nhu69J4bq4dUnhurpRdcOZw4PFqHXGoOG6uuG6vnVJ4bq4UeG7juG6vHXhurrDgEh1SE51R3jhurx14bq0UcOV4bq2deG6suG7gOG7knXGoHjDjXXhu5Thu6914buWVHVNSXV3w411SXbDjXVJ4bq64bq8RMagdeKAnMagUcOSSeG6uHVH4buv4bq8deG6sMOMSeG6uHXhurR2dUlR4buM4bq2dUnhurp3deG6tMOAxah14buUTeG6vOKAncah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6vEjhurh14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThurw7w4JJxqDDguG7lHR14buWxqDFqEfDguG7jXThu6ThurzhurLGoOG6uuG7mXXhu7HDusO64buS4bum4buVdeG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu5l1xanGsMO64buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bul4bunw7nDui/DueG7scO54bqyw7nDuuG7rcWp4but4bunxrDGoMaw4butw7rhu7FHw7ktSOG7r+G7puG7lMOC4buW4bqyw4LDieG7r+G7mkfGoC3hu6Utw7rGoeG7hOG7kuG6uHR14buvR8ag4buNdDFV4bq8deG6tEJJdcOq4bulw7p14buL4bq8RMagdeG6oeG7r0jhu5l1MsO9xah14oCc4bq24bq64bq8Qkl14bq04bqg4bua4oCddeG6tMSQdeG6usONd0l1xqDhurrhurxESXXhurB5SXXGoOG6usOASXR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104buxw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXTFqcaww7p0dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSO+G7r+G7ksag4bq8w41JdOG7ocOhUuG7r3XDqsO54butdcagU0nhurh1R3dIdeKAnOG6tOG6vOG6qkl14bq0ecON4oCddUnhurhR4buO4bq8deG6usOASHVITsah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6sOG7oTLhu4h14bq24bq6eMWodeG6tOG6vOG6qkl14bq24buaTUnhurh1w5nhu4zhurx14oCc4bq2duG6vHXhurThuqLhu5p1SeG6uMOAxah1xqDhurrDkuKAneG7ny/hurDhu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bqh4bq4UeG7juG6vHXhurrDgEh1SE51RuG6uuG6vHXGoOG6usOCw4114bqySuG6vHXhu6V1xqDhu5TDg0l1xqDhurrhu7VJ4bq4deG6tuG7oOG7r3XDquG7pcO6deG7i+G6vETGoHXhuqHhu69Idcag4buUUeG7jOG6tnXhu67hu5rhu5bGoOG7lOG7r0fhurzhu691w5l3dcOp4buvxqDhu6/hu5R1xqDhurrhur51xqDhurrhuqDFqHXhurZ24bq2deG6tuG6ouG7mnXGoOG6uuG7oHXhurrhu4h1xqDhu5Thuqx14bq24bug4buvdeG6tuG6uuG7nEnhurh1xqDhu691xqDhurrhurx14bq04bqg4buadeG6tuG6ukFJ4bq4deG6sOG6vELGoHXhu5bDlcahdTt24bq8deKAnEnhurhLSeG6uOKAnXXhurbhu6Dhu691SeG6usOaSeG6uHVh4bq64bua4bqgxqB14buL4buzSXVh4bq64buvSeG6uOG7l3XhuqHhurjhu5rFqEVJdcOp4buaTOG6tnXhu4vhurxExqDhu5d14buL4buzSXXhur3hu5RR4buOSeG6uHXhurbDjHXGoOG6usSQdeG6tEJJdcagU3VJ4bq64bq8Q+G7mnVHxq914bqyw411SeG6ulFJ4bq4deG6tsOMdUhOxqB1xahC4buadcagTHXhu5jhu5rhu69Jdcag4buU4buISeG6uHXhurTDjHVHd3Xhurrhu4h14bq24bq6UeG7r3Xhu5Lhurp54bq8deG6tuG6uuG7gOG7mnXigJzhurh2SeG6unVJ4bu5SeG6uHXGoOG7lOG7msWoQ0l1xqDhurpLSeG6uOKAnXXDmXd14bq4dknhurp1SeG7uUnhurh1SOG7r0nhurh1w5l24bq2deG7llJ1SERJ4bq6deG6tuG7oOG7r3VJQ0l14bqww4xJ4bq4deG6tHZ1SVHhu4zhurZ1SeG6unfhu5d1RuG6uuG6vHXhurrhu4h14bq24bq6UeG7r3XhurThu6B1xqDhurrhu47hurx14bq44bq84buvSXXhurTEkHXGoMOK4bq24bq6dUfhu5rhu6x14bqweUl1R+G7gknhurrhu5d1RuG6vEnhurp1SeG6uOG6uuG6vERIxqF1O3bhurZ14bq24bqi4buadcag4bq64bugdcag4buU4bqsdeG6tlBJ4bq4deG6tuG6ulHhu6914bqw4buAdeG6tuG6uuG6vHXhu5LhurpM4bq8deG7mOG7mnZ1SeG6uuG6vEPhu5p14bqww5Thurx1SeG6usOaSeG6uHXhurrDleG7knXhurRNSeG6uHXhu5jhu5p5SeG6uHXhurZ2w4114bq64buvxah1SeG6usOaSeG6uHXDmeG6oEl14bq0Q3Xhu6bDvXXhurpO4bq84buXdcag4buaw4BJdcag4bq64bugdcag4bq6w4LDjXXhurbhurrhurxCSXXGoOG6uuG7msODxqB14bq24bug4buvdeG6uuG7muG6oEl1R+G7msWoREl1w5nhurzhuqpJdcOZd3XhurDDlOG6vHXGoOG6ukJ14bq64buIdeKAnOG6tuG6unjFqOKAneG7l3Xhurbhurp4xah14bq04bq84bqqSXXhurbhu5pNSeG6uHXhurbhurpBSeG6uHXhurDhurxCxqB14buWw5Xhu5d14bq24bq6QUnhurh14bqw4bq8QsagdUnhurjhurrhu4J1SeG6uuG6vEPhu5rGoXU74buKSXVJ4bq4UeG7juG6vHXhurrDgEh1SE514buL4bq8RMagdeG6oeG7r0h1xqDhurrDg8agdeG6tMO9deG6tsONSXVI4bu1xqB1RuG6uuG6vHXhu6bDgkh1SeG6usOaSeG6uHVJ4bq4UeG7juG6vHXGoOG7lOG6rHXhurR2dcOZd3VGQsagdeG7mOG7mnl1R3d14bq24bq64bucSeG6uHXGoOG7r3XDmVPhu6914buY4buaw4PGoHVJ4bq4w7114buldUlDSXXhurDDjEnhurh14bq0dnXhurp3SeG6uHXhurThuqLhu5p14bq24bq6w4Dhu5p1R+G7nuG6tsah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6vEjhurh14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThurw7w4JJxqDDguG7lHR14buWxqDFqEfDguG7jXThu6ThurzhurLGoOG6uuG7mXXhu7HDusO64buS4bum4buVdeG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu5l1xrDGsMO64buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bul4bunw7rhu60v4bulw7rGsOG6ssO6w7nhu6XFqeG7rcO5xanGoOG7rcO64bun4butR+G7sS3hurxI4buv4bq4w4LDusO64bunxqHhu4Thu5Lhurh0deG7r0fGoOG7jXQxVeG6vHXhurRCSXXDquG7pcO6deG7i+G6vETGoHXhuqHhu69I4buZdTLDvcWodeKAnOG6tuG6uuG6vEJJdeG6tOG6oOG7muKAnXXhurTEkHXhurrDjXdJdcag4bq64bq8REl14bqweUl1xqDhurrDgEl0deG7pOG6vOG6ssag4bq64buNdOG7scO6w7p0deG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu410xrDGsMO6dHUv4buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjvhu6/hu5LGoOG6vMONSXThu6HDquG7pcO6deG7i+G6vETGoHXhuqHhu69IdeG6tHZ1xqDhu5ThuqpJdeG6tsOSdcOq4bulw7p1w6nhu6/GoOG7r+G7lMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6sOG7oTLDvcWodcOZUcOVxqB1R+G6qkl1xqDhu5ThuqpJdcag4bq6VXXGoOG6unbhurbhurp14bufL+G6sOG7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6HhurtUdUnhurjhurrhurxE4buSdeKAnOG7mOG7muG6okl14bq04bui4bq8dXbDjXXhu5ZM4oCddeG6tuG6ukFJ4bq4deG6snfhurx1w5l3deG6tnbhurZ14bq24bqi4buadcag4bq64bugdcag4buU4bqsdeG6tuG6okl14buS4bq6eeG6vHXhurbhurrhurxCSXXhurThuqDhu5p14bq0xJB14buUw6hJdUfhu5rFqERJdUjhur5J4bq6xqF1MeG6vOG7jOG6vHXhurbhurrhu5rFqOG6qkl1SEtJdeG6tsOMdeG6tsOA4buadeG7lkfDjeG6uOG7r0nhu5l14oCcOsOMSeG6uHXhurR2deG7i+G6vETGoHXhuqHhu69IdeG6tsOMdcag4bq8Q0h1SeG7s0nhurh1SeG6ulFJ4bq4dUbhurpLSeG6uHXhurbhurrhu4Dhu5p1R+G7jEnigJ11LXXhurTEkHVJw4zhurx1w5lDdUnhurrDmknhurh14oCc4bq0w4zhu6914bq6w43hu6914buW4buMSHVJw5R14bq24bq6w4xJ4bq4dcagd0nigJ114bq24bug4buvdeG6sMOMSeG6uHXhurR2dUlR4buM4bq2dUnhurp3xqF1MuG7iHXhurTDvXXDmXjhurbhurp14buU4buvdeG6undJ4bq4dUfDjXjGoHVJ4bq44buaxajhuqpJdUnhurrDgEl1xqBTdUhS4bq2deG6tMO94bq8dUnhurhOdeG6tuG6usONdeG6tnbhurZ14bq24bqi4buadcag4bq64bugdeG6tuG6ulHhu6914bq24buvw43hu5d14buWw4BJdeG6tuG6usOS4bq8deG7i3XDocOC4buv4bq44buaw4J14bq24bq6UeG7r3XhurThu6B14bq24bq64bqgxqB1R1HDlUnhurjhu5d14bq64buvxah14buWVHXGoOG7mknhurh14bq6S3Xhu5jhu5p2dUhS4bq2dcagU3XGoOG7lOG7msWoQ0l1xqDhurpLSeG6uOKApuG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6HhuqHhurpRSeG6uHXGoHjhurx14buW4buvw411RuG6uktJ4bq4deG6tsON4bq8dUnhurrDmknhurh14bq04bq8Q+G7mnVJd8WodUnhurpRdcag4bq6VXXGoOG6unbhurbhurp14bq24bq6w411SeG6usOaSeG6uHVJ4bq4UeG7juG6vHXGoOG7lOG6rHXhu5TDqEl1R+G7msWoREnhu5d14bq0w4DFqHXhurZQSeG6uHXhurbhurrDiknhurp1R3d1xqDhurrhu47hurx14bq2w5J14bq0xJB14bq24bq64bucSeG6uHXGoOG7r3VG4bq8xJBIdeG6tuG6ulJJ4bq4dUnhu7NJ4bq4dUdU4bq2deG6sHlJdcag4bq6w4BJdeG6tuG7oOG7r3Xhurrhu4h1xqBTdcagw4BIdUfGr+G7l3XhurB5SXVH4buCSeG6uuG7l3VG4busdUnhu7NJ4bq44buXdcag4bq6duG6vHXhurROxqF14buLd3VJQuG7mnVJ4bq64bq+SXXhu5ROSeG6uHXhu5Thu6/hu5d1xqDhurpCdeG6uOG6vOG7jOG6vHXhurDDjEnhurh14bq0dnXhurbDjHVIS+G6vHXGoOG7lFHhu45J4bq4dUl3w411R3d1RuG6uktJ4bq4dUbhurrhu7XhurZ1SeG6uOG6uuG6vETGoMahdeG6vXfhurx1SeG7s0nhurh14bq24bug4buvdUnhurrDmknhurh1SeG6uFHhu47hurx1xqDhu5Thuqx14bq0UcOV4bq2deKAnOG6tEJI4oCddcOUdcag4bq64buO4bq8deG6uuG6vERJdcageOG6vHVJ4bq6UUnhurh14bq44bq8dnXGoOG7lOG7gHXhurTDiuG6tuG6unXGoOG6ulThurZ14bq24bug4buvdeG6uuG7iHVJ4bu3SHXDlHXhu5ZUdeG7kuG6unbGoHXGoOG7lOG6vMSQSXXGoOG7lMONSeG6uHXGoFHDkknhurh1R+G7r+G6vMahdeG7i3d1xqDhu5RR4buM4bq2deG6ukLGoHXhurrDvcWodeG6tuG6uuG6vEJJdeG6tOG6oOG7mnXhurTEkHXhurrDjXdJdcag4bq64bq8REl14bqweUl1xqDhurrDgEnhu5d14bumw4DFqHXhurbhurrDgEl14bq0QnXDmcOaSeG6uHXhurbhurrDveG6vHXhurTEkHXGoOG6ulThurZ14bq64bq8REl1SeG6usOaSeG6uHXigJxJ4bq44bq64buC4buvdcOZ4bue4oCddeG6uuG7r8WodeKAnOG7llJ1SERJ4bq64oCd4bubxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buS4buu4buaxqDhurrDjeG7lHThu6Hhur3hurrhu7VJ4bq4deG6oeG6uOG7msWoRUnhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSO+G7r+G7ksag4bq8w41JdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdMagw4Lhu6bGoC3hu69H4bq84bq4SeG7mXVHw4LDicag4buVdOG7oeG6oeG6uOG7mk1JdXlJ4bq64buZdeG6veG6vcSp4buL4bqh4buXdeG7i+G6o+G7i8ah4bufL+G7kuG7oQ==

Thắng Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]