(vhds.baothanhhoa.vn) - “Các cầu thủ của tôi đã có hiệp đấu thứ 2 đầy cố gắng và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, dù vậy may mắn đã không tới với chúng tôi. Đây là kết quả có phần đáng tiếc khi toàn đội đã chơi hết sức cố gắng”. HLV Petrovic đã phát biếu như thế sau khi Đông Á Thanh Hóa thất thủ 0-1 trước Becamex Bình Dương ở vòng 2 V.League 2022.
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmcOaZmfhu4XDouG6tTnDmUHhurZP4buq4buGXWfhu4XDom/DoXvhu6Dhu6rhu6li4bq1OeG7quG7leG7qkdh4bu24bq1YeG7qkHhuqXhu7bhu6pbJOG7qmdhaOG7tuG7qmfhu4Uo4bq14buqZ2HDoTNo4buq4bqz4bu24buN4buq4bqzKuG6tcOaL2Zn4buFw6LhurU5w5nDmi9h4busw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h0Fd4bu2feG7qMOZ4oCcxanhu7h74buqeyFo4buqZ2Hhu4vhu6p74buL4bu24buqZ2LDoeG7qlsk4buqe+G6peG7qmHDoTXhu4fhu6pbLmjhu6pnYWrhu6rhu67hu6pbIeG7jeG7qntj4buqOSrhurU54buqb0Dhu6pnI8Oi4buq4buF4bu24buq4bq1YcOhNGjhu6p74bq54buqYcSRw6Hhu6o5YcOh4buqPkDhurVR4buqfcOt4buqbyjhu43hu6rhurPhu7bhu43hu6rhurMq4bq14buqWyThu6rhurFhYuG6tTnhu6pn4bq7w6Hhu6pv4bq7w6Hhu6p7YWnhurU54buqZ2LDoVLhu6rhu6ks4buN4buq4bq3QOG7quG6sTNn4buq4buDaD3hu6p74bql4buq4buHYSHhurXhu6pb4bu44bq1OeG7qmfDoTN74buq4bqxYcOh4buqZ8OiQOG6teG7qlvEkcOh4buqWyThu6p7YeG6ucOh4buqYTNn4buqZmp74buqe2Phu6o5KuG6tTnigJ1S4buqQeG6tk/hu6rhu4ZdZ+G7hcOib8Ohe+G7qlsk4buq4buHYeG7uGfhu6o+w6EzaOG7quG6tWHEqeG7qmdhM+G7qmbhu7Zo4buq4bqxYcOh4buq4bupYuG6tTnhu6rhu5Xhu6pHYeG7tuG6tWHhu6pB4bql4bu24buqZ2EuZ+G7qmdh4buL4buq4buwLeG7rOG7qmfhu4XEqeG6u3vhu6rhu6dde+G7tuG6s13DsuG7quG7p+G6oeG6tWHhu6rGsMSp4bq54bq1OeG7quG6v+G7qm/huqfhurU54buq4buu4buqT1LhurZd4bu2OWhd4buq4buu4buw4buu4buuUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buofWdhaOG6sz7hu6rDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7suG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pYVlbhu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve33hurVSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4buu4buw4bu0L+G7rOG7tMOdfVbhu7Dhu7JX4buy4buu4buyZ1dXV1jhu7Dhurfhu7BS4bqv4buHOeG7nuG7heG7llhYWOG7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6hB4bq2T+G7quG7hl1n4buFw6Jvw6F74bug4buq4bupYuG6tTnhu6rhu5Xhu6pHYeG7tuG6tWHhu6pB4bql4bu24buqWyThu6pnYWjhu7bhu6pn4buFKOG6teG7qmdhw6EzaOG7quG6s+G7tuG7jeG7quG6syrhurXhu6jhu6rDs8OhfWdh4buW4buo4buy4buw4buw4buo4buqYV3DoTlhZ+G7luG7qFhWVuG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fFqeG7tuG7h2fDocOi4bq14buow5lB4bq2T+G7quG7hl1n4buFw6Jvw6F74buq4bqxYeG7uOG7quG6tWhjw6Hhu6pnw6Eze+G7qmbhu7Zo4buqZ+G7hSjhurXhu6pnYWjhu7bhu6pn4buFxKnhurt74buq4bunXXvhu7bhurNdw7Lhu6rhu6fhuqHhurVh4buqxrDEqeG6ueG6tTlSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0YUDhu6p7IeG6s+G7quG7g2gs4bq14buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6pGXeG7hT7DoeG7tuG7qnthw6Hhu7bhu6pmMOG7oOG7qkfhu4XEqeG6u3vhu6pn4buFKOG6teG7qlsuaOG7quG6tUDhu43hu6rhu6li4bq1OeG7quG7leG7qkdh4bu24bq1YeG7qkHhuqXhu7bhu6pbJOG7quG6sy5n4buq4bq1YcOhNGjhu6p7IWjhu6pnYeG7i+G7quG7g2jhu7bhurXhu6pn4buF4bqt4bq1OeG7qn3DouG7qj3hurVh4buqYcSp4bq/4bq1OeG7qnvhu4vhu7bhu6p94bqje2Hhu6rFqcOCT8OBxrAt4bus4bu0UuG7qkHDoTXhu4fhu6rhu6xR4buqe+G7uHvhu6p7IWjhu6pnYeG7i+G7qnthxKnhu7bhu6o+Kmfhu6rhurVh4bqj4buH4buqZ2Nn4buqb0Dhu6pbJOG7qj7huqPhu6pnYeG7i+G6tTnhu6rhurfEqeG6u8Oh4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qmfhuqHhurVh4buqYWhj4bq1OeG7quG6sWHhu7jhu6pb4bu44bq1OeG7qmfDoTN7UuG7qsWp4bu4e+G7qnshaOG7qmdh4buL4buqWyThu6p7YeG6ucOh4buqWyHhu43hu6rhurXDqeG7quG6t2x74buqb0Dhu6p7YWnhurU54buqZ2LDoeG7qlsk4buq4bu44buH4buqWz3DouG7qmHDokDhurXhu6pnw6JA4bq14buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qmHDoTXhu4fhu6rhu65Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7suG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pYVlbhu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve33hurVSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4buu4buw4bu0L+G7rOG7tMOdfVbhu7Dhu7JX4bu04busw51nw53hu7Thu7DDnVbhurfhu7BS4bqv4buHOeG7nuG7heG7luG7rFfhu7Thu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buoQeG6tk/hu6rhu4ZdZ+G7hcOib8Ohe+G7oOG7quG7qWLhurU54buq4buV4buqR2Hhu7bhurVh4buqQeG6peG7tuG7qlsk4buqZ2Fo4bu24buqZ+G7hSjhurXhu6pnYcOhM2jhu6rhurPhu7bhu43hu6rhurMq4bq14buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7suG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hYVlbhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nGsMOt4buqbyjhu41R4buqYWLhurPhu6rhurXhu7bhu43hu6rhurFhYuG6tTnhu6rhu4dhPcOh4buq4bq3QOG7quG6tTlA4buN4buq4bqz4bu24buN4buq4bqzKuG6teG7qm/hurvDoeG7quG7qWLhurU54buq4buV4buqR2Hhu7bhurVh4buqQeG6peG7tuG7quG6sWHDoeG7quG6tWHDoTRo4buqe+G6ueG7qmHEkcOh4buqPuG6o+G7qj7huqnhu6rhurfhu4Hhu6pna+G7qnvhu7h74buqb+G6o+G7qmfhu4XDoOG7quG6tWHEqeG7quG7hsOh4bq1Z8OiUeG7qk8l4bq14buqR2Eq4bq1OVHhu6pHw6Ez4bq14buqR2FA4bq1YVLhu6rhurQzaOG7qmco4bq14buqfcOs4bq1OeG7qmdjZ1Hhu6p7YWnhurU54buqZ2LDoeG7qnthKnvhu6p7YSrhurXhu6pmMeG7quG6sWFi4bq1OeG7quG7h2E9w6Hhu6pb4bql4bq14buq4bq1YSjhurXhu6pnYS5n4buqPiPDoeG7quG6v+G7qmfhu4Uo4bq14buqWy5o4buq4bq1QOG7jVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qMOhxald4bq1Z13hu4Xhu6jhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jDs8OhfWdh4bug4buq4buy4buw4buw4buHw7JQ4buqYV3DoTlhZ+G7oOG7qlhWVuG7h8OyUOG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy97feG6tVI+4bu2w6JnYeG7tuG6tWFhw6Lhu7ZSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu67hu67hu7Dhu7Qv4bus4bu0w519VuG7sOG7slfhu7RWWGfhu7RYw51XV+G6t+G7sFLhuq/hu4c54bue4buF4buW4busw53DneG7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6hB4bq2T+G7quG7hl1n4buFw6Jvw6F74bug4buq4bupYuG6tTnhu6rhu5Xhu6pHYeG7tuG6tWHhu6pB4bql4bu24buqWyThu6pnYWjhu7bhu6pn4buFKOG6teG7qmdhw6EzaOG7quG6s+G7tuG7jeG7quG6syrhurXhu6jhu6rDs8OhfWdh4buW4buo4buy4buw4buw4buo4buqYV3DoTlhZ+G7luG7qFhWVuG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fFqeG7tuG7h2fDocOi4bq14buow5nhu4bhu7Zo4bq3w6Lhu6pBXeG6teG7hcOh4buDaF3hu6p7IeG6teG7qmdhMuG6s+G7qmdh4bq9w6Hhu6o5w6Hhu7bhurXhu6pbNuG7quG6sWE64bq1OeG7qlvhuqPhurVh4buq4bqz4bqh4bq1YVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lB4bq2T+G7quG7hl1n4buFw6Jvw6F74buqe+G7ieG6tTnhu6pbJOG7qn1A4bq1YeG7quG6t+G6vcOh4buq4bqxYV3hurXhu6p7YcOi4buqZyzhurXhu6o+w6HhurVh4buq4buG4bu2aOG6t8Oi4buqQV3hurXhu4XDoeG7g2hd4buq4bqxYcOh4buqZ8OhNOG6teG7qlsjw6Lhu6rhurU5xKnhur3DoeG7quG7p+G7heG7tnrDoeG6t+G7quG6tUDhu43hu6pbJOG7qnth4bq5w6Hhu6rDsmLhurU54buqw7Lhu7jDolLhu6rFqSFo4buqZ2Hhu4vhu6rhurVA4buN4buqeyHhurXhu6rhurVhKOG6teG7qlvEqcOqe+G7qmZs4buqYcOp4buqZ+G7hcOq4buqZ2Nn4buqYeG6ueG6teG7qmdr4buqe+G7uHvhu6pbZOG6tTnhu6pbxJHDoeG7qmYx4buq4buHYeG7uGfhu6phaOG7jeG7qlvEqcOqe+G7quG6sWE94buq4bq1JeG6tTlS4buq4bq0OcOiQMOh4buq4buF4bu2UeG7quG6tDlo4buNN+G6teG7qkfhu4Xhuq3hurU54buqQcOt4bq1OeG7qnvhu4nhurU54buq4bq3QOG7qlvDoTbhurPhu6pm4bu44bq1OeG7qmfhu4Uy4bq14buqYUDhurU54buqe2LhurU54buqe+G7i+G7tuG7quG7qWLhurU54buq4buV4buqR2Hhu7bhurVh4buqQeG6peG7tuG7qmfhu4XDouG6tTnhu6phw6E14buH4buq4buu4buq4bqxYcOh4buq4bq3w6Ey4bq14buqZ8Ose+G7qnvhuqXhu6p74bu4e+G7quG7h2Hhu7bhu6pbxJFn4buq4buHYeG7uOG7quG6sWHhu7jhu6pmKnvhu6o+IuG6tVLhu6rGsMOt4buqbyjhu41R4buqW8SRw6Hhu6o+4bql4bq1OeG7qsOyauG7qkdh4bu24bq1YeG7qm884bq14buq4buHYT3DoeG7qnthLuG7h+G7quG6tWEo4bq14buq4bqzxJFn4buqZ2EuZ+G7qj4jw6Hhu6rhurU54bu24buN4buqZ+G7hTLhurXhu6pmLOG6teG7quG6tWFAUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu7Lhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWFZW4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3t94bq1Uj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7ruG7sOG7tC/hu6zhu7TDnX1W4buw4buyWOG7sOG7ruG7tGdX4buu4bus4buwWOG6t+G7sFLhuq/hu4c54bue4buF4buW4bu04buw4buu4buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qEHhurZP4buq4buGXWfhu4XDom/DoXvhu6Dhu6rhu6li4bq1OeG7quG7leG7qkdh4bu24bq1YeG7qkHhuqXhu7bhu6pbJOG7qmdhaOG7tuG7qmfhu4Uo4bq14buqZ2HDoTNo4buq4bqz4bu24buN4buq4bqzKuG6teG7qOG7qsOzw6F9Z2Hhu5bhu6jhu7Lhu7Dhu7Dhu6jhu6phXcOhOWFn4buW4buoWFZW4buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR+G7hcOi4bq1OeG7quG6sWHDoeG7qlvhuqVR4buqQeG6tk/hu6rhu6k/4bq1OeG7qkfhu4Uh4bq14buqxalhw6PhurVh4buqPjLhurXhu6rhu4dhw6Dhu7bhu6rhu6dde+G7tuG6s13DsuG7quG7p+G6oeG6tWHhu6rGsMSp4bq54bq1OeG7quG6sWE64bq1OeG7qlvhuqPhurVh4bug4buq4bupYuG6tTnhu6rhu5Xhu6pHYeG7tuG6tWHhu6pB4bql4bu24buq4buFLmfhu6rhurMj4bq1YeG7quG6szHhu6pn4buFw6LhurU54buqYcOhNeG7h+G7quG7ruG7qm9A4buqYeG6reG7qlsk4buqe+G6peG7qnvhurnhu6phxJHDoeG7qjlhw6Hhu6o+QOG6tVLhu6rFqeG7uHvhu6p7IWjhu6pnYeG7i+G7qnvhu4vhu7bhu6pnYsOh4buqWyThu6p7YeG6ucOh4buqb+G6u8Oh4buqZmzhu6pnKOG7h+G7qmfhu4Vo4bq1OeG7qnvhu7bDouG7quG6tWEuZ+G7qnthw6Lhu6pn4bq7w6Hhu6rhu4dhaWfhu6p7aGPDoeG7qnvDreG6tTnhu6pbNuG7qjnDoW7hu6pbxKnDqnvhu6pnYUDhurVh4buq4buDaD1Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7mWhnYcOi4buF4buow5nhurIj4bq1YeG7qsWpxKnhur3hurU5w5ov4buHw5k=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]