(vhds.baothanhhoa.vn) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin “khủng bố” đòi nợ mặc dù không vay tiền.
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2slTeG7gOG6rOG6oMOy4but4bup4bqsw7LDlMOSw7LhuqThu5LDssOC4bqiw4PDsuG7q+G6sMOy4bqs4bqicuG6rMOyw4zDg+G6rMOtw7LhuqBDw4PDsuG7r8OD4bu54bqsw7LigJzDguG6okvhuqzhuqDDsuG7q8OJ4oCdw7Lhu69Cw4PDsuG6rOG7gsOy4butxKjDssOC4bqiReG6rOG6oMOy4buO4bub4buQw7LDjMOD4bu34bqsai/huqLhu49rakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0clduG7m+G7rcOza8Oh4bqiQuG6rOG6oMOy4bua4bqsw7LhuqzDg+G6rOG6osOy4bqm4buf4bqs4bqgw7Lhu47hu6PDskfhuqJC4bqs4bqgw63DsuG7seG6osOJ4bqs4bqgw7LDjOG6usODw7JH4bqi4buf4bqmw7LDjcOSw7Lhu61K4bqs4bqgw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LhuqzhuqDhuqLhu7nDsuG7seG7m+G6qMOyw4LhuqLhu4rhu5Dhu7XhuqzDsuG7seG7neG6qMOy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu63DueG6rMOy4bqm4bq6w4zDssONw4nDsuG7q8OD4bu54bqsw7JH4bqi4budR8Oyw5TDksOy4bqk4buSw7LDguG6osODw7Lhu6vhurDDsuG7seG7neG7scOy4buvw4nDg8Oyw4xN4buC4bqs4bqgw7LhuqBDw4PDsuG7r8OD4bu54bqsw63DsuG6rOG6onLhuqzDssOMw4PhuqzDsuKAnMOC4bqiS+G6rOG6oMOy4burw4nigJ3DsuG7r0LDg8Oy4bqs4buCw7LhuqZ04buxw7Lhu63EqMOyw4LhuqJF4bqs4bqgw7Lhu47hu5vhu5DDssOMw4Phu7fhuqzDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza2rDg+G6puG6oMOy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOz4but4bqiw4Phu612w7LDg+G7sHbhuqzDjHZJw7PDssONw4zhu5DhuqR24buBw7PDlcOD4butw4zhuqJow7Lhu5fhu43hu41Hw5Rpw7LhuqJ2w4PhuqDhuqLDjGjDsuG7keG7meG7mUfDlGnDs8Oyw41J4bux4buBw7MvL8OD4buOw6zhu6vhu5vhuqjDjOG6ouG7m+G6rOG6ouG6ouG6qOG7m8Os4buO4bqsL+G6rHbDlcONL8O1w7Xhu5Hhu5Ev4buPxqHhu5Hhu63hu5Hhu4/hu5nhu43DtMO14buPw4zhu5Phu5fhu4/hu5PhuqThu4/hu40t4bux4bqo4buOdknDtC3hu4/hu4/DrOG6tEfhuqDDs8Oy4bub4bqkw4zhu4HDsyVN4buA4bqs4bqgw7Lhu63hu6nhuqzDssOUw5LDsuG6pOG7ksOyw4LhuqLDg8Oy4bur4bqww7LhuqzhuqJy4bqsw7LDjMOD4bqsw63DsuG6oEPDg8Oy4buvw4Phu7nhuqzDsuKAnMOC4bqiS+G6rOG6oMOy4burw4nigJ3DsuG7r0LDg8Oy4bqs4buCw7Lhu63EqMOyw4LhuqJF4bqs4bqgw7Lhu47hu5vhu5DDssOMw4Phu7fhuqzDs8Oyw5XDg+G7rcOM4bqi4buBw7Phu5fhu43hu43Ds8Oy4bqidsOD4bqg4bqiw4zhu4HDs+G7keG7meG7mcOzw7Iva2ovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza2rDg+G6puG6oMOy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzw4Phu7B24bqsw4x2ScOzw7LDjcOM4buQ4bqkduG7gcOzw5XDg+G7rcOM4bqiaMOy4buX4buN4buNR8OUacOy4bqidsOD4bqg4bqiw4xow7LDteG7l8O04buNR8OUacOzw7LDjUnhu7Hhu4HDsy8vw4Phu47DrOG7q+G7m+G6qMOM4bqi4bub4bqs4bqi4bqi4bqo4bubw6zhu47huqwv4bqsdsOVw40vw7XDteG7keG7kS/hu4/GoeG7keG7reG7keG7j+G7meG7jeG7meG7k8O0w4zDteG7l+G7j+G7meG6pOG7jy3Dg+G6rMOA4bqow7Qt4buP4buPw6zhurRH4bqgw7PDsuG7m+G6pMOM4buBw7MlTeG7gOG6rOG6oMOy4but4bup4bqsw7LDlMOSw7LhuqThu5LDssOC4bqiw4PDsuG7q+G6sMOy4bqs4bqicuG6rMOyw4zDg+G6rMOtw7LhuqBDw4PDsuG7r8OD4bu54bqsw7LigJzDguG6okvhuqzhuqDDsuG7q8OJ4oCdw7Lhu69Cw4PDsuG6rOG7gsOy4butxKjDssOC4bqiReG6rOG6oMOy4buO4bub4buQw7LDjMOD4bu34bqsw7PDssOVw4Phu63DjOG6ouG7gcOz4buX4buN4buNw7PDsuG6onbDg+G6oOG6osOM4buBw7PDteG7l8O04buNw7PDsi9rai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4bua4buKw4zhuqLhuqhJw7Nrw6HhuqLhu5/huqbDsjzhu5vhuqZqL0dr

Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]