(vhds.baothanhhoa.vn) - Giải việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” là sự kiện thể thao truyền thống, quan trọng hằng năm của tỉnh Thanh Hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức. Năm nay, giải được tổ chức tại huyện Đông Sơn vào sáng ngày 4-4. Khu vực khai mạc và đường chạy nằm trên địa bàn xã Đông Tiến.
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahV4buk4bu54bq3NuG6szfhu4fhu7Lhur84OTzhu6bGry3Gr+G7tTlAOcavbTkz4buFxq8+I8avw7nhu7ThurPGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7qlQvOOG7qlVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu7d94buyPsWoVeG7tTlAOcavbTkz4buFxq8+I8avw7nhu7ThurPGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+KAnOG7pTjhu7jDs8avbcOhxq/hu4Phu4k8xq/Egzjhuqd9xq88Y+G6tzfGr3ti4bq3N+KAncav4bqv4bu2xq/hu4Nqxq/Egzkz4bq3xq/hu4U4NMav4buFOOG7suG6s8av4buF4buHZsOzMuG6t8av4buFOOG6q+G6tzfhu6DGr+G7gWbhu7LhurfGr+G7heG7h+G6peG6tzfGrzgl4bq3N8av4bq3PeG6scavPMOt4buyxq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq8+4bqzxq/hu4Lhur3Gr0094bq3xq844bq14buy4bugxq/hu4Q4NMav4buFOOG7suG6s8avbeG7tsav4bunZsav4bqvw6A8OOG7oMavw7nhu7ThurPGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7Lhu6DGr8Wp4bqz4bu24bq3xq/hu4Thurbhu6Xhu4LGr+G7t2LGr+G7pThhxq/hurA54bq3OMavbeG7tsave2XhurfGr23DoMav4buF4bu2Ocav4buF4buH4bq7xq/hur844bqrOcavOOG6u+G6v8av4buFZMavPDjhu4k8UMav4bq2PeG6scav4bq34buyw7Phu6DGrzc5QDnGr3vhu4vhurs8xq/hu4Vkxq88OOG7iTzGr+G7heG7uDnGrzhmw7Mz4bq3xq/FqeG6qeG6tzfGr+G7gmXhurfGr23hu7bhurPGr+G7g+G7tOG6tzfGr+G6tzfhu7bDs8av4buuLeG7rlDGr8SCOGbGr21qPMavxIM44buyOcav4bqx4bu4PMavbeG7tsave+G7i+G6ueG6tzfGrzw44bu4w7PGr+G6tyXhurHGr+G7heG7hzDhurfGr3vDoOG7ssavKeG7tuG6t8avbyPGr8Wp4bqp4bq3N8av4buEOTHhurdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqD7hu4U4ZuG6sSnGrz44OT59xq854bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Z4buo4buo4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7quG7quG7rC/hu6rhu6hWPuG7sOG7qljhu6pW4buoV+G7hVnhu6xZ4bqvw51Qw6Phur83xajGr+G7suG6r+G7heG7mMWo4buk4bu54bq3NuG6szfhu4fhu7Lhur84OTzhu6bGry3Gr+G7tTlAOcavbTkz4buFxq8+I8avw7nhu7ThurPGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7qsWoxq9uOT7hu4U44buYxahZ4buo4buoxajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqDnhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1nhu6jhu6jhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buq4buq4busL+G7quG7qFY+4buw4buqWOG7qlbhu6hY4buF4buqVuG7sOG7sOG6r1dQw6Phur83xajGr+G7suG6r+G7heG7mMWo4buk4bu54bq3NuG6szfhu4fhu7Lhur84OTzhu6bGry3Gr+G7tTlAOcavbTkz4buFxq8+I8avw7nhu7ThurPGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7qsWoxq9uOT7hu4U44buYxahZ4buo4buoxajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4buRZuG7hTjhurPhu4fFqFXhurDhu7I5xq/hu7dmw7My4bq3VC/hur9V

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]