(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, trẻ mắc COVID-19 sẽ được kết thúc cách ly nếu đã cách ly, điều trị ít nhất 5-7 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30).
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7suG7uOG6qOG6veG6pcOq4bqnbyht4bqt4bqpOUAtPcOJ4bqt4bqpPeG6vTzDqj3Dsm/Doz3DoOG6uz3hurtdOT3hu7nDiuG7ouG6qEEtJSE9w6Hhu5lqOT1hbD044buDPTkpOeG6rT3hurlw4buqw50v4bqtJeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG6rMOgKGEj4buyw5Lhuq3DoMOqPeG6reG7meG7ieG6veG6pz1hN+G6vT3hurvhu4nhuqk94bq94bqtM8OyPTnhu5EoPeG7t2k9UD3DsuG6seG7rj3Dsm/Doz3hurtdOT3hu7nDiuG7ouG6qEEtJSE9w7PEgz3DoeG7mWo5PcOp4bqxw7I9w7Lhuq3hu485PTkpOeG6rT3hurlwPeG6veG6seG7jT3DoX09OSk54bqtPeG6uXDhu649w6Hhuqnhurfhu409w7JvYz3huqvDsj3hur3huq0zw7I9Oi0sPeG6veG6pzxwPeG7ozw9OeG6vz3DqeG6scOyPW7hu417PeG7oeG6ocOyPeG6veG6p+G6reG6qeG6s+G6uz0y4bq7PcOy4bqr4bq94bqtPeG6rcOqIDk94bq9aOG6veG6pz3DoWk94buj4bqpb+G7jcOzPcOy4bqtM209WOG7ucOyPeKJpT0mJFlWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI2HDsuG6reG7jeG6uzg9YeG6reG6qWHDoD3huqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0uJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9OiwlbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyoqJCEvJSEhYSYlPyYkJj/DsiolLOG6uTstYcOqLTkoOeG6rS3hurlwLcOyb8OgLcOg4bq7LSQqVmVt4bqnIz0o4bq5w7Lhu6Qj4bu44bqo4bq94bqlw6rhuqdvKG3huq3huqk5QC09w4nhuq3huqk94bq9PMOqPcOyb8OjPcOg4bq7PeG6u105PeG7ucOK4bui4bqoQS0lIT3DoeG7mWo5PWFsPTjhu4M9OSk54bqtPeG6uXDhu6ojPeG7n+G6qWHDsuG6reG7pCMuJCQjPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu6QjOiwlIz0v4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI+G6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPS4kJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD0qPy4hbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyoqJCEvJSEhYSYlPyYlJSXDsiYh4bq5Py1hw6otOSg54bqtLeG6uXAtw7Jvw6Atw6DhurstJCVWZW3huqcjPSjhurnDsuG7pCPhu7jhuqjhur3huqXDquG6p28obeG6reG6qTlALT3DieG6reG6qT3hur08w6o9w7Jvw6M9w6Dhurs94bq7XTk94bu5w4rhu6LhuqhBLSUhPcOh4buZajk9YWw9OOG7gz05KTnhuq094bq5cOG7qiM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCMqPy4hIz0v4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbcO64buNw7Lhuq3Dqm8j4buy4bq6KOG6qT3huqzhu41w4bq34bq9w50vbeG7sg==

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]