(vhds.baothanhhoa.vn) - Bệnh cúm có thể gây ra các biến chứng nặng nhưng tốc độ lây lan thấp hơn COVID-19. Điểm chung giữa cúm và COVID-19 là khả năng truyền nhiễm, triệu chứng, phương thức truyền và phương pháp phòng ngừa.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7RA4bqqw6rhuqfhur/huq3Dsylu4bqp4bqrYSMkLSRO4bqpM8OqJDnhuqvhurXhu40kOeG6tcOq4bqpJEHhur7hu57huqrDgS0qKCThu58+JDnhurXDquG6qSRhw7Xhur3hu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu04bu54bq1w6rhuqkkYcO14bq9JGHhu4Ek4buN4bqpw6Ik4bqtM3Ekw7MpJGE8YSQ54bqr4bq3w6okYeG6qeG7l8Oq4bqtJMOqMMOq4bqtJMOq4bqp4buVw6rhuq0k4buNaGEkw6DDrSThurszcSThurspw6ok4buN4bqpNG4k4bqp4buJw6okQeG6vuG7nuG6qsOBLSooVyTDgOG6q8Oi4bq9JGHhuqnhu4/DquG6rSThuq3huqvhu6MpJGHDteG6vSThu58+JEHhur7hu57huqrDgS0qKCThurs+JOG6ueG6qX0kw6pdw6rhuq0k4buNw7Phu49x4bqzw6okw6rhuqnhuqvhuqXhur1WJOG7jcOz4bqr4bq14buPJGHhuqnhu5fDquG6rVYkbuG6qeG7leG7icOq4bqtJOG7jeG6qeG7l2Ek4buNw7Phu49x4bqzw6ok4bufPiRu4bqp4buV4buJw6rhuq0kbuG6qTxuJG7huqnhu4fDquG6rSTDquG6rcahKVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3DoeG7jeG6qeG7j+G6vTkkw6HhuqnhuqvDoeG6oSThuqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ7Li5ucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mKjolLyo6LMOhOioqJS4mO+G7jTouLD/hurs/LSomP1duw6rhuq09JCnhurvhu43hu6Y9QOG6qsOq4bqn4bq/4bqtw7MpbuG6qeG6q2EjJC0kTuG6qTPDqiQ54bqr4bq14buNJDnhurXDquG6qSRB4bq+4bue4bqqw4EtKigk4bufPiQ54bq1w6rhuqkkYcO14bq9PSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj07Li49JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQqIT8sbnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJio6JS8qOizDoToqKiUuPy7hu40oLCos4bq7IS1h4bq/LeG6ueG6qSktw6opw6rhuq0tYSnhuqst4buN4bqp4bqr4bqhV27DquG6rT0kKeG6u+G7jeG7pj1A4bqqw6rhuqfhur/huq3Dsylu4bqp4bqrYSMkLSRO4bqpM8OqJDnhuqvhurXhu40kOeG6tcOq4bqpJEHhur7hu57huqrDgS0qKCThu58+JDnhurXDquG6qSRhw7Xhur09JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPSohPyw9JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7DueG7j+G7jeG6qeG6v8OzPeG7tE/hu48pw6rhuq0k4buMw7Phu4/DquG6reG7si9u4bu0

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]