(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ 17/01/2022, Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực pháp luật. Dưới đây là một số mức phạt phổ biến trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm mà cả doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý từ năm 2022
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahV4buk4bu54bq3NuG6szfhu4fhu7Lhur84OTzhu4Phu6bGry3Gr+G7quG7qsavbTnGr+G6vzjhu7jhurHGr+G6vzhkxq8pOTHhurfGr20yxq/huq/hu7LhurPGr3tj4bq3N+G7oMavKUDhurPGrzg5NOG6scavbeG7tsav4bqx4buJPMav4bq/OOG7uOG7hVQvOOG7qlVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu7d94buyPsWoVeG7hMSpxq/hu6pYL+G7qOG7qi/hu7Dhu6jhu7Dhu7Dhu6DGr+G6tjc4w6DGr3vDoOG6tzjGr+G7quG7sC/hu7Dhu6jhu7Dhu7Av4bq2xakt4bul4bq+xq97I8avPDhh4bq3OMav4buFOOG7iTzGrzzhurXGrzg5M2bGr+G6r2o8xq/hur844bu04bq/xq/huq9mLuG7hVDGr+G7p+G7i8OpOcavezrDs8av4bqv4bu2xq/hurFj4buFxq/hu4PhuqvGr+G6seG7iTzGr+G6vzjhu7jhu4XGr+G6vzhkxq8pOTHhurfGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G6r+G6o+G6tzjGr21qPMav4bqv4buy4bqzxq97Y+G6tzfGr23hu7bGrylA4bqzxq84OTThurHGr+G6seG7tsavPEDGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq9t4bu2xq/hurc34buL4bq5Ocav4bqv4buy4bqzxq97Y+G6tzfGrzws4bq3xq/huq/hu4tmxq/Dssav4buFxKnGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7sFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag+4buFOGbhurEpxq8+ODk+fcavOeG7pX3hurfhu4V94buHxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWobjk+4buFOOG7osavWeG7qOG7qOG6v2/hu57Grzh9OTc44buF4buixq9W4busWOG6v2/hu57FqMav4buD4buHPOG7mMWoLy88PuG6t1Ap4buy4bqz4buFOOG7suG6tzg44bqz4buyUG3hurcvPn3hu4PEg+G7heG6s+G6vy/hurd9buG7gy/hu7Dhu7Dhu6hXL+G7qsOdw50+4buw4buqVuG7rsOd4buq4buo4buF4buu4busw51X4bqvWS3hu6rhu6ot4bqxZjwt4bq/OOG7suG7hS0pOMOz4buFLeG7qOG7sFDDo+G6vzfFqMav4buy4bqv4buF4buYxajhu6Thu7nhurc24bqzN+G7h+G7suG6vzg5POG7g+G7psavLcav4buq4buqxq9tOcav4bq/OOG7uOG6scav4bq/OGTGryk5MeG6t8avbTLGr+G6r+G7suG6s8ave2Phurc34bugxq8pQOG6s8avODk04bqxxq9t4bu2xq/hurHhu4k8xq/hur844bu44buFxajGr245PuG7hTjhu5jFqFnhu6jhu6jFqMavOH05Nzjhu4Xhu5jFqFbhu6xYxajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4buRZuG7hTjhurPhu4fFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqDnhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1nhu6jhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osav4buw4buwV1fhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buw4buoVy/hu6rDncOdPuG7sOG7qlZW4buw4buu4buq4buFV1dZ4buu4bqv4buwLeG7quG7qi3hurFmPC3hur844buy4buFLSk4w7Phu4Ut4buo4buqUMOj4bq/N8Woxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqOG7pOG7ueG6tzbhurM34buH4buy4bq/ODk84buD4bumxq8txq/hu6rhu6rGr205xq/hur844bu44bqxxq/hur84ZMavKTkx4bq3xq9tMsav4bqv4buy4bqzxq97Y+G6tzfhu6DGrylA4bqzxq84OTThurHGr23hu7bGr+G6seG7iTzGr+G6vzjhu7jhu4XFqMavbjk+4buFOOG7mMWoWeG7qOG7qMWoxq84fTk3OOG7heG7mMWo4buw4buwV1fFqMavL1XhurDhu7I5xq/hu7dmw7My4bq3VC/hur9V

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]