(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số clip có hình ảnh nhân vật tự xưng là nhân viên y tế tại các bệnh viện lớn, lương y tư vấn bệnh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thuốc chữa bệnh để bán sản phẩm.
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4bufcTJIRUnDieG7mOG7reG7kOG6uOG6uuG6sOG7lHJ0LXThu6Phu5Thu5bhu5hJSMOJ4bufOnhI4bq4dOG6ruG7r0l0w4nhurp4dEd3SXThuq7hu6/hurB04buU4buG4buVdEZQw5NIw4l04bumdOG7llB0w5rDgEh04bqu4buvSHThu5R4SHThu5DhurjDg0d04bqw4bq4VeG7rXThuq5DSOG6uHThu6Mv4buU4buW4buYSUjDieG7n+G7oy/hurjDuuG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQMeG6tOG7reG6tnPhu5/hurvhurjhurRJdDrhu6LhurB04busSHThu5ZJdkh04buW4bq4U+G6sHThu5DhurjDg0fhu5V0P010xKl04buW4bqq4buVdOG6uOG6ukNIdEjhu63hu6Z04buW4buY4bqoSHRHd0jDiXThu6R5dOG6uE3hurp04bukxqDDgOG7lnThurjhurpDSHRHTeG7lnThu5RLdOG6sEbhurrhu5B04bqww4104bq4w4pI4bq4dHhI4bq4dEjhurjDgUh0w5rhuqLhu5Z04buWU3Thu6RQSMOJdEZ2dEjhurjDgUh0w5rhurrhuqhIdOG7pnThu5bhuqp04buWd+G6unThurDhu6/hurB04bquQ0jhurh0w5rhurpDSHRGw5JI4buVdEZQw5NIw4l04bumdOG7llB0w5rDgEh04bquQ0jhurjhu5V04buSxqB4SMOJdOG6sOG7r0l04buW4bq4U+G6sHThu5DhurjDg0d04bqueEl0w5pDdOG7lFHhurB04buE4bq44buI4bq0dEZ2dOG7luG6uMagS+G6sHThurDhurhV4butdOG6rkNI4bq4dOG6skR04bqu4buvSHThu5R4SHThu5DhurjDg0fhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu59lxqDhu6Z04bqy4bq+SOG6uHThu5Z34bq6dOG7hOG6uEl4SHTDuXQs4bq6QsagdMO54bupdMOgw4nhurjhur504bqy4bq+SOG6uHTDusWpL8O5dcO64burL8OgLC06xJF04bq4UMOSSMOJdOG6tsSCSHThurDhurjhurp04buW4bq64bqq4buWdOG7luG6uOG6unThurh2SOG6uHRHTeG7lnThu5RLdOG6suG6ukLGoHThurDhu57hu610Ycag4bqi4buWdOG7rEh04buWSXZIdOG7luG6uFPhurB04buQ4bq4w4NH4buTdOKAnDnhurhKSMOJdOG7lFR04bq24buiSMOJdOG6uMOKSOG6uHR4SOG6uOG7lXThu5bhurjhurrhuqrhu5Z04bqu4bq+4buVdOG7luG7mOG7rUjDiXThu5Dhurjhu6LhurDhu5V04buW4bqoSOG7lXThu5bhurhQdOG7luG6vEh04bqw4bue4butdOG6sOG7r+G6sHThurLDk0h0w5rhur7hu5V04bqww5N04buUw5V04bumdOG7luG6quG7lXThuq7hu6/hurB04buU4buG4buVdOG6tlDhu47hurB04buU4buG4buVdEjhurjDgUh0w5rhurrhuqhIdOG7pnThu5bhuqrhu5V04buW4bq4UHThurB4R3TDk0h04bqw4bue4butdEjDiVDhu4zhurp04bquQ0jhurjhu5V04bquduG6unTDmuG6uuG6quG7lnThurDhu57hu6104bqu4buv4bqwdOG7lOG7huG7lXThurZQ4buO4bqwdOG7lOG7huG7lXRI4bq4w4FIdMOa4bq64bqoSHThu6Z04buW4bqqdOG6skR04buSxqB4SMOJdOG6sOG7r0l04buW4bq4U+G6sHThu5DhurjDg0figJ3hu5d0w6DhurhQdMOa4bqi4bum4buVdOG6rsOA4buWdOG7hMavdOG6ruG7r+G6sHThu5Thu4bhu5V0RlDDk0jDiXThu6bhu5V0SOG6uMOBSHTDmuG6uuG6qEh04bumdOG7luG6qnRIdkl04buW4bq44butR3TDieG6uuG7rXThu5LGoHhIw4l04bqw4buvSXThu5R4SHThu5DhurjDg0d04buW4bq4U+G6sHThu5DhurjDg0d04bqueEl0w5pDdOG7lFHhurB04buE4bq44buI4bq0dEZ2dMOa4bq6dOG7kOG6uHdHdOG7ksag4bumdOG6suG6vkjhurh04bqw4bue4butdOG7kOG6uOG7r+G7kHRGxqDhuqLhu5Z04bq44bq6Q0h04bq4dkjhurjhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hu6Phu5Thu5bhu5hJSMOJ4buf4buj4bq6R8OJdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhurbhu5bhurjGoEfhuq504bq24bq44bq64bq24bq0dOG6ujrhurRI4buW4bq04buYc3Thu5Thu5bhu6ZG4bq0w7Jzw5nhurrhurbhu5bhurjhu5N04burdXXhu5Dhu6Thu5l04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bhu5N0xrB14bul4buQ4buk4buZc3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6sOG6tkjhu5fhuq7hu61J4buW4bq44butSOG6uOG6uEnhu63hu5fDmkgv4bq24bq04buU4buE4buWSeG7kC9I4bq0w5nhu5Qvw7nhu6XDucO6L8O64bux4bux4bq2xanDusWpw7nGsOG7pcWp4buW4burxrB1dUbDui3hurDhu61I4bq4LeG6ruG7rUktw4nhurrhu60tR+G7rUktdcO54buX4buC4buQw4lzdOG7rUbhu5bDsnNxMkhFScOJ4buY4but4buQ4bq44bq64bqw4buUcnQtdDp4SOG6uHThuq7hu69JdMOJ4bq6eHRHd0l04bqu4buv4bqwdOG7lOG7huG7lXRGUMOTSMOJdOG7pnThu5ZQdMOaw4BIdOG6ruG7r0h04buUeEh04buQ4bq4w4NHdOG6sOG6uFXhu6104bquQ0jhurhzdMOZ4bq64bq24buW4bq4w7Jz4burdXVzdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buWw7JzxrB14bulc3Qv4buf4bujL+G7lOG7luG7mElIw4nhu5/hu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hu6Phu5Thu5bhu5hJSMOJ4buf4buj4bq6R8OJdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhuro64bq0SOG7luG6tOG7mHN04buU4buW4bumRuG6tMOyc8OZ4bq64bq24buW4bq44buTdOG7q3V14buQ4buk4buZdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buW4buTdOG7pcO6dXXhu5Dhu6Thu5lzdOG7lOG7mOG6sMOycy8v4bqw4bq2SOG7l+G6ruG7rUnhu5bhurjhu61I4bq44bq4SeG7reG7l8OaSC/hurbhurThu5Thu4Thu5ZJ4buQL0jhurTDmeG7lC/DueG7pcO5w7ovw7rhu7Hhu7HhurbFqcO6xanhu6Xhu6nhu6Xhu6nhu5bhu6vGsOG7pUbhu6st4bqw4butSOG6uC3huq7hu61JLcOJ4bq64butLUfhu61JLXXDuuG7l+G7guG7kMOJc3Thu61G4buWw7JzcTJIRUnDieG7mOG7reG7kOG6uOG6uuG6sOG7lHJ0LXQ6eEjhurh04bqu4buvSXTDieG6unh0R3dJdOG6ruG7r+G6sHThu5Thu4bhu5V0RlDDk0jDiXThu6Z04buWUHTDmsOASHThuq7hu69IdOG7lHhIdOG7kOG6uMODR3ThurDhurhV4butdOG6rkNI4bq4c3TDmeG6uuG6tuG7luG6uMOyc+G7q3V1c3ThurjhurThurrDieG6uOG7lsOyc+G7pcO6dXVzdC/hu5/hu6Mv4buU4buW4buYSUjDieG7n+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG7rMag4buW4bq4SeG7mHPhu5/hu6Phu5Thu5bhu5hJSMOJ4bufw6Hhu63hurp0Mcag4bumQkjhu6Mv4buU4buW4buYSUjDieG7n+G7oy/hu5Dhu58=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]