(vhds.baothanhhoa.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các doanh nghiệp viễn thông thống nhất triển khai, mở rộng việc tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức cuộc gọi tới đầu số 156 từ ngày 1-11-2022.
xanDjXh2xJBOw4BVVeG7o+G7r1LDrMOMw5pO4bq44buvxrDhu7HDo8OTSMOSSVTDgFLDjcOMxJBV4butdi12MOG6qMOZdlXhu5h2eOG7teG7t3bDmsOM4buGUnbDk8ON4bqqw5N2UsONxILDk3bhuqDDk8ONdljhu4J2xJDDmeG7lsSQdknDlcOMdlThuqDEkHV2xJDDmeG7lsSQdknDlcOMdsSQ4buMdkXhuqzDmXbDjcOM4buEw5l2TuG7rMOAdsOJxILDksWpL8ONeMawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69S4bqj4bq4w4BF4buvxrBd4buWdsOsw43hu5LDk0l2w5rDjMOTdljhuqJ2w6xUw5nhu7Lhu4LDk3bDmsON4buSw5NJdsSQ4bumw5NJdsSQ4bqgxJB2RcOSw4DDk8ONdsOTScONw4zhu4RSdljDjEfDk3bDmsON4buSw5NJdsOaw43hu5jDk0l2w5PDjeG6rMOadsOaVMOMRsOTdk3DjcOAw4x1dk9QdlThu5bDk0l2WMOM4buExJB2w5rDjOG7hlJ2w5PDjeG6qsOTdlLDjcSCw5N24bqgw5PDjXZY4buCdsSQw5nhu5bEkHZJw5XDjHZU4bqgxJB1dsSQw5nhu5bEkHZJw5XDjHbEkOG7jHZF4bqsw5l2w43DjOG7hMOZdk7hu6zDgHbDicSCw5J2w5rDjeG7ksOTSXZTw5nDgHbDjeG7iMOTw412w5rDjeG7sMSQdsSQw5nhu5bEkHZJw5XDjHbDmuG7osOMdsOJ4bqow5l2VeG7mHZ44bu14bu3dsOa4busdsOTSeG6ouG7snZ4LXh4LXl3eXnDusWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsMWpw4xPSXbEkE7DgFVV4buj4buvRcOaw43DmU9EdkXDjcOMReG6uHbDjCLhurjDk8Oa4bq4VOG7r3ZVw5rhu7JO4bq44buj4buvWcOMRcOaw41zdkF3d1LDnXR2w43hurjDjEnDjcOac3bhu7V3eFLDnXThu692VVTEkOG7o+G7ry8vxJBFw5PDukTDgMOSw5rDjcOAw5PDjcONw5LDgMO6WMOTL0XhurhVTcOaw5JSL8OT4bq4WVUveXnhu7Phu7MveOG7s+G7t0V3eOG7tcO9ecO9ecOa4buz4bu5eOG7uU5BLcOaw5LDk0ktRcOAw4wteOG7teG7t8O6UsOTSeG7r3bDgE7DmuG7o+G7r+G7scOjw5NIw5JJVMOAUsONw4zEkFXhu612LXYw4bqow5l2VeG7mHZ44bu14bu3dsOaw4zhu4ZSdsOTw43huqrDk3ZSw43EgsOTduG6oMOTw412WOG7gnbEkMOZ4buWxJB2ScOVw4x2VOG6oMSQdXbEkMOZ4buWxJB2ScOVw4x2xJDhu4x2ReG6rMOZdsONw4zhu4TDmXZO4busw4B2w4nEgsOS4buvdlnDjEXDmsON4buj4buvQXd34buvdsON4bq4w4xJw43DmuG7o+G7r+G7tXd44buvdi/GsMWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsMWpw4xPSXbEkE7DgFVV4buj4buvw4wi4bq4w5PDmuG6uFThu692VcOa4buyTuG6uOG7o+G7r1nDjEXDmsONc3ZBd3dSw510dsON4bq4w4xJw43DmnN2eXd3d1LDnXThu692VVTEkOG7o+G7ry8vxJBFw5PDukTDgMOSw5rDjcOAw5PDjcONw5LDgMO6WMOTL0XhurhVTcOaw5JSL8OT4bq4WVUveXnhu7Phu7MveOG7s+G7t0V3eOG7tcO9eHd5w5rDvcO9eHhO4buzLcOaw5LDk0ktRcOAw4wteOG7teG7t8O6UsOTSeG7r3bDgE7DmuG7o+G7r+G7scOjw5NIw5JJVMOAUsONw4zEkFXhu612LXYw4bqow5l2VeG7mHZ44bu14bu3dsOaw4zhu4ZSdsOTw43huqrDk3ZSw43EgsOTduG6oMOTw412WOG7gnbEkMOZ4buWxJB2ScOVw4x2VOG6oMSQdXbEkMOZ4buWxJB2ScOVw4x2xJDhu4x2ReG6rMOZdsONw4zhu4TDmXZO4busw4B2w4nEgsOS4buvdlnDjEXDmsON4buj4buvQXd34buvdsON4bq4w4xJw43DmuG7o+G7r3l3d3fhu692L8awxakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SPcOZw5rDjcOSVOG7r8awaMOZw4DDk0l2w6xUw5nDk0nFqS9SxrA=

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]