(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong hướng dẫn mới ban hành, người nhiễm SARS-CoV-2 được phân loại theo 4 nhóm nguy cơ (theo bảng màu đỏ, cam, vàng và xanh) và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uENF4buLVlRXVSFJLMOaw5nhu5Iow4nhurot4bq6dDw34bq64buUxahWw5rhurrhu64qw5nhuro0UOG6uuG7huG6ulbDmljhu67hurpWVTw34bq64buSJeG6ulZVIibDmeG6ulbDmsOZU+G7ruG6usO64bqhdcO6LWVXeS3hur5CL8Oaw4pDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDrOG7lknhu5jhurhDw7khV1ZV4bq6w5oiKlZV4bq64buYw5RW4bq64buuKsOZ4bq64buQSVbhurrDmsOMVsOa4bqk4bq6VlUiJsOZ4bq6VsOaw5lT4buu4bq6w7rhuqF1w7otZVd5LeG6vuG6uuG7lCI/4buS4bq6LMOaw5NW4bq64busV+G7isOZ4bq6KcOa4buWV+G6uuG7huG6ulbDmljhu67hurpWVTw34bq64buSJeG6uuG6qCnDmuG7llfhurrhu5Dhu4hWVeG6uuG7rsOMPOG6uuG7lOG7suG6pOG6uuG7kknhu67huqThuro0w4xWVeG6ujTDjOG6ujZJVsOa4bqq4bq6NMOM4bq64buUxahWw5rhurrDmiIqVlXhuro2MuG6uikh4buk4bqk4bq64buSw43hu5LDmuG6uuG7rDfhuqThurrhu5TDmVA84bq6KSHFqOG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq44buYKcOaPOG7ruG7kOG6uuG7mMOaw5nhu5jhu5bhurrDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6ukfhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4Lhu4ZGLDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+w4rhu4ZIL8OKSEjhu5jhur7DiuG6vOG6vOG7hOG7gsOKKUbhu4Lhu4bDiuG7rOG7hi0uPDct4buYw5lWw5ot4buuV8OZLTThu5Yt4buGLVbDmuG6puG7qixV4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uEXhu4tWVFdVIUksw5rDmeG7kijDieG6ui3hurp0PDfhurrhu5TFqFbDmuG6uuG7rirDmeG6ujRQ4bq64buG4bq6VsOaWOG7ruG6ulZVPDfhurrhu5Il4bq6VlUiJsOZ4bq6VsOaw5lT4buu4bq6w7rhuqF1w7otZVd5LeG6vuG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4Lhu4ZG4bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7gEhH4bq+LDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+w4rhu4ZIL8OKSEjhu5jhur7DiuG6vOG6vEbhurzhu4IpSEhHw4rhu6zDii0uPDct4buYw5lWw5ot4buuV8OZLTThu5Yt4buGLVbDmuG6puG7qixV4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uEXhu4tWVFdVIUksw5rDmeG7kijDieG6ui3hurp0PDfhurrhu5TFqFbDmuG6uuG7rirDmeG6ujRQ4bq64buG4bq6VsOaWOG7ruG6ulZVPDfhurrhu5Il4bq6VlUiJsOZ4bq6VsOaw5lT4buu4bq6w7rhuqF1w7otZVd5LeG6vuG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4BIR+G6vuG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgs4bqhPCnDmlch4bq4Q8OzScOZ4bq6w6w8N1BWQi8sQw==

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]