(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 5/11/2021, Bộ Y tế có văn bản số 9439/BYT-DP về việc bảo đảm an toàn tiêm chủng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tuân thủ đầy đủ các quy trình về trước, trong và sau khi tiêm vaccine.
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7YjQuG6v+G6reG7geG6qcOyPG/huqtiw6Hhu409JS0lw5PDtXIl4buPw7Jk4bq/4bqrJeG7j2LhurfDqiXDoeG6q+G7meG6v+G6qSU84bq/JeG7j+G7gXvhur/hu7Qv4bqrJuG7tuG7tMOgYuG7oSXDoeG6vTzhu43hu43FqCQ8w6Hhu49i4buB4bq/LeG6vWLhur/hursk4bu24bu0w6Bi4buhJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJMOgPOG7j+G6oyThu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu24bq+4bqpe3IlLC8mJi8/Kj8mVyVBw6wlUiXhu4/hurMlw6Hhu4cl4buhIuG6vyVhW+G6vyXhu41pJSk7OikvQVLhu44tw4BPJeG7oeG6tSXhu6Fiw6LDoSVhW+G7gSXhuqFbw6olPOG6vyXhu4/hu4F74bq/JeG7j2LhurfDqiXDoeG6q+G7meG6v+G6qSXhuqnhu6NiJeG7jG0lUiXhu4/hurMlw6E+w6El4buPZeG6v+G6q1cl4buP4bqre+G6v+G6qyVv4bqraSXhu4/DsuG7ncOhJeG7j+G6q8O1w6zDoSXhu4/DssO14bq/4bqpJeG7l8Sp4bq/4bqpVyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhuqHhu4clQcOsJVIl4buP4bqzJXLhurfDtSXDoTbDtSXDoT7DoSXhuqHEqeG6vyXhu6HEkSXhu4/DtTThur8l4buP4bqr4buZJeG6oTZyJeG6oeG7mSXDoT7DoSXDs8O1ciXhu4/DsmThur/huqsl4buh4bq1JeG7j8Oy4buXasOhVyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhu6F7JeG7jTzDtSXhurvhuqtiJeG7j2LhurfDqiXhu6E8w6HDoWLhur/huqNY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCTDoOG7j+G6q8O1w6phJcOg4bqrYsOg4bqjJWLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsKixvcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL2Lhu6FYYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8v4bq/4bqjcOG7jS8/JjssLyYpKcOgPyopPy4sJuG7jzsmLi7hur0qLeG7j2LhuqPDqi3DoeG6q8O14bq/4bqpLTzhur8t4buP4buBPOG6vy0qWOG6uW/huqkkJTzhur3hu4/FqCQjQuG6v+G6reG7geG6qcOyPG/huqtiw6Hhu409JS0lw5PDtXIl4buPw7Jk4bq/4bqrJeG7j2LhurfDqiXDoeG6q+G7meG6v+G6qSU84bq/JeG7j+G7gXvhur8kJXBiw6Dhu4/huqvFqCQoKiokJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/FqCQsKiwkJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riU6KiYmb3FWJCXhu43DssOhxagkLy9i4buhWGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L+G6v+G6o3Dhu40vPyY7LC8mKSnDoD8qKT8hKizhu48hKioo4bq9IS3hu49i4bqjw6otw6HhuqvDteG6v+G6qS084bq/LeG7j+G7gTzhur8tJljhurlv4bqpJCU84bq94buPxagkI0Lhur/huq3hu4HhuqnDsjxv4bqrYsOh4buNPSUtJcOTw7VyJeG7j8OyZOG6v+G6qyXhu49i4bq3w6olw6Hhuqvhu5nhur/huqklPOG6vyXhu4/hu4F74bq/JCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkOiomJiQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bulw7Xhu4/huqvhu4HDsiThu7bDijxiJeG6qsO1cuG6teG6v+G7tC9v4bu24bu0L8OgYuG7oeG7tuG7tC/DoGLhu6Hhu7Y=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]