(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịch vụ rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip đang được thực hiện thí điểm tại một số ngân hàng. Với hình thức này, khách hàng phải thực hiện thêm xác thực khuôn mặt, vân tay khi dùng thẻ căn cước công dân gắn chip để rút tiền tại ATM, giúp mức độ bảo mật được tăng lên nhiều lần. Dự kiến trong thời gian tới, việc triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ ngân hàng sẽ được mở rộng trên toàn hệ thống ngân hàng.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu4Phu65B4burw4Hhu7HEkG1D4but4buv4buhReG7hWctZyLhurrDiWfDieG7r+G7p0Fn4bufw7RB4buxZ+G7oOG7oOG7oFBn4buxw7VBZ+G7oeG7rXZDZ8OJw7Phu69n4buhbuG7oWfhu7lu4buKZ00w4bu4ZGdNQWfDicOBb0FnSW9nccOy4bu5Z+G7n8Oyw4HDqi/hu61p4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buscm1wZuG6v1B44buh4butZ0nDimfEkOG6usOJZ8OJ4buv4bunQWfhu5/DtEHhu7Fn4buh4buPQWfhu6Hhu4bhuqbhu6Fn4buh4bquQeG7sWdw4buVQWfhu7HDtUFn4buh4but4buvQ2dxbUHhu7FnceG7huG6qOG7oWfDieG7rUbhu6Fn4but4buvxalBZ8OJ4butdmdx4buvxrDhu7lnw4nDs+G7r2fhu7nhurLDiWdF4bqwZ0Hhu7Hhu5VBZ+G7rW9B4buxw6ln4bqh4bqm4buvZ+G7rXdB4butZ8OJ4but4buC4buhZ0Fv4buKZWfhu7Xhu61u4buh4butZ+G7rW9B4buxZ0Phu63DsuG7r2fDieG7rUbhu6Fn4but4buvxalBZ8OJ4butw7nhu7lnw4xu4buhZ8OJ4butRuG7oWfhu7Xhu63hurjhuq5BZ+G7ueG7kcOJZWdJ4buVQWfDiW3hu4pn4bu14but4buvZ3DhurxB4buxZ8OJ4butdWfhu6Hhu49BZ+G7oeG7huG6puG7oWfhu6Hhuq5B4buxZ3Dhu5VBZ+G7scO1QWfhu6Hhu63hu69DZ3HGsGfEkOG6usOJZ8OJ4buv4bunQWfDicOz4buvZ00w4bu4ZWfhu7Hhu6/hurpDZ+G7ueG7guG7oWdx4bqyZ+G7n8Oyw4Fn4bu54bubw4lnceG7huG6qOG7oWfDieG7j0Hhu7Fn4bu3w7lBZ0Hhu63hu6/hu6fhurhn4bu3xqFBw6lnUEZn4bu14buv4bulQWfDicSQw4FB4buxZ8OJ4but4bqs4buvZ+G7seG7r21BZ8OJ4bqm4buvZWdJ4buvxanhu6Fnw4nEkOG7r8awQWfhu7Xhu61t4buvZ+G7gkHhu7FncMOKQeG7sWfhu6Hhu49BZ+G7oeG7huG6puG7oWfhu6Hhuq5B4buxZ3Dhu5VBZ+G7scO1QWfhu6Hhu63hu69DZ8OJ4butbeG7imfDieG7reG7pWfDieG7rXVnQeG7seG7lUFn4butb0Hhu7FnRcO6Z3Hhu4bhuqjhu6Fn4bu54bqqZ8SQ4bqyQeG7sWfDicSQw7lBZ8OJw4FvQWfhu63FqWfDieG7reG6sEHhu7FnQeG7seG7lUFn4butb0Hhu7HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7oHJBw4lyxJBncMOJ4but4bq44bu54bufZ3Dhu63hu69wcmZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4nDrOG7i0PDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DrcOtw60vaWxscOG7iWnEqeG7i8Os4buLaMOJw6xqaWnhu7fhu4stxJDhurjDiS3DieG7r3JBLeG7n21B4buxLeG7oeG7oeG7oXAtaMOp4buzQ+G7sWZnbeG7t8OJ4bqnZuG7g+G7rkHhu6vDgeG7scSQbUPhu63hu6/hu6FF4buFZy1nIuG6usOJZ8OJ4buv4bunQWfhu5/DtEHhu7Fn4bug4bug4bugUGfhu7HDtUFn4buh4butdkNnw4nDs+G7r2fhu6Fu4buhZ+G7uW7hu4pnTTDhu7hkZ01BZ8OJw4FvQWdJb2dxw7Lhu7ln4bufw7LDgWZnw43hu69ww4nhu63huqdma2hoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdm4buJw6zhu4tmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdraGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ8Ot4buLw6zhu4lDw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw63DrcOtL2lsbHDhu4lpxKnhu4vhu4tow6zDieG7icSp4buJauG7t2otxJDhurjDiS3DieG7r3JBLeG7n21B4buxLeG7oeG7oeG7oXAtaMOp4buzQ+G7sWZnbeG7t8OJ4bqnZuG7g+G7rkHhu6vDgeG7scSQbUPhu63hu6/hu6FF4buFZy1nIuG6usOJZ8OJ4buv4bunQWfhu5/DtEHhu7Fn4bug4bug4bugUGfhu7HDtUFn4buh4butdkNnw4nDs+G7r2fhu6Fu4buhZ+G7uW7hu4pnTTDhu7hkZ01BZ8OJw4FvQWdJb2dxw7Lhu7ln4bufw7LDgWZnw43hu69ww4nhu63huqdma2hoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdmw63hu4vDrOG7iWZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkNN4bq4w4nhu63DgcSQZuG6v+G7uG3hu69n4bus4bq44buK4bunQcOqL0Phur8=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]