(vhds.baothanhhoa.vn) - Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên tiêu, là ngày lễ lớn của người Việt bởi đây khởi đầu cho một Năm mới với hương khí tinh nguyên của tiết trời mùa Xuân ấm lành.
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoeG7oyLhu4JC4buEQ8OVxrDhu4xExJDhuqLDlOG7n3DEkeG6pOG7kHA4Q+G7klXDguG7gnDhu5DEkMOC4buScOG7kMOV4buE4buCQ3Dhu5Dhu7Xhu4Zw4buQROG7ouG6onDhuqLGoMawcOG7gkPhu5xOxJBwZ8SQ4bqs4buQcDjGsOG7huG7ly9Ecsah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4xd4bquxrDDg+G7ocahY3jhu4Zw4buQROG7qeG7gkNwW8SQw4Lhu4JDcC1wxJHhuqThu5BwOEPhu5JVw4Lhu4Jw4buQxJDDguG7ksO0cOG7gOG7q3Dhu4JD4burVXDhu4Dhuqpw4buATeG7gnDhuqLGoMawcOG7gkPhu5xOxJBwZ8SQ4bqs4buQcOG6oMOTxJBwxILhu7VVcOG6vkTDk8SQcMSC4bu54buScOG6okThu4Rw4buGxKjhu5BwOHbhu4Zw4buGTcSQcFJNxJBwROG7nEzhu4JDcOG6vkRFcOG7kMSQ4buCRHDhu4JD4buSVcOC4buCcOG6osagxrBw4buQxJDhuqThu5Bw4buQw5VOxJBw4buG4buUxrBwaeG7kuG7teG7gnDhu7fhu4Zw4buA4bur4buCROG7keG7ly/hu4zGoeG7l8ODxJBScOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HDg+G6ruG7kMawxJDhu4DDlF9fw5Thu5Lhu4bhu4bGsMOVVXDhuqLhu4bDlC3Dg+G6rsOU4bqi4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocOD4buQROG7kuG7huG6oHDDg0TEkMOD4bqucMSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4buncXHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49ww7nDuXLhu4xUw7Xhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6osOD4buC4buR4bqgxrDhu4Thu5BExrDhu4JEROG7hMaw4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zdHHDui9yccO6w4NxcnFxxal1dOG7kMO5cnLhu4B1LXLhu5HDiuG7jOG6rkPhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buh4bujIuG7gkLhu4RDw5XGsOG7jETEkOG6osOU4bufcMSR4bqk4buQcDhD4buSVcOC4buCcOG7kMSQw4Lhu5Jw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7kOG7teG7hnDhu5BE4bui4bqicOG6osagxrBw4buCQ+G7nE7EkHBnxJDhuqzhu5BwOMaw4buG4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxceG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6HDucO5cuG7oXAvxqHhu5cvw4PEkFLGoeG7l8ODxJBScOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HDg+G6ruG7kMawxJDhu4DDlF9fw5Thu5Lhu4bhu4bGsMOVVXDhuqLhu4bDlC3Dg+G6rsOU4bqi4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4buncXHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49wcsO5xanhu6Xhu4xUw7Xhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6osOD4buC4buR4bqgxrDhu4Thu5BExrDhu4JEROG7hMaw4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zdHHDui9yccO6w4NxcnFxxanDunThu5Dhu6VxdHThu4BzLeG7p3HDuXThuqLDuuG7p8OD4bul4bqi4bquQnXDg8O64bun4bqgQuG7pcaw4buRw4rhu4zhuq5D4buhcMaw4buA4buQbeG7oeG7oyLhu4JC4buEQ8OVxrDhu4xExJDhuqLDlOG7n3DEkeG6pOG7kHA4Q+G7klXDguG7gnDhu5DEkMOC4buScOG7kMOV4buE4buCQ3Dhu5Dhu7Xhu4Zw4buQROG7ouG6onDhuqLGoMawcOG7gkPhu5xOxJBwZ8SQ4bqs4buQcDjGsOG7huG7oXBTxJDDg+G7kERt4buh4buncXHhu6FwROG6rsSQQ0Thu5Bt4buhcsO5xanhu6Xhu6FwL8ah4buXL8ODxJBSxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMav4buS4buQROG7hMOV4buhxqE4Q+G7kuG7iOG7guG7j3DEkcSRaWc44buXL+G7jMah4buXw4PEkFJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocOD4bqu4buQxrDEkOG7gMOUX1/DlOG7kuG7huG7hsaww5VVcOG6ouG7hsOULcOD4bquw5ThuqLhu6HGoeG7ly/Dg8SQUsah4buXw4PEkFJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocOD4bqu4buQxrDEkOG7gMOUX1/DlOG7kuG7huG7hsaww5VVcOG6ouG7hsOULcOD4bquw5ThuqLhu6HGoeG7ly/Dg8SQUsah

Nguồn: TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]