(vhds.baothanhhoa.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin nhắc thí sinh ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng trong quá trình xét tuyển để thực hiện đúng, đủ quy trình, bảo đảm quyền lợi khi tham gia xét tuyển.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzMuG7q+G7seG7qeG7leG7mWwzNk7hu5lr4buVbOG7qeG6s8WpbW7hu4Hhu6s3OS054buwbW854burbuG7mW054buRw73hu605w4M5w4Hhu4s54buB4bq14buBOeG7k+G7oeG7gTnhu7Ftw7puOWxu4bqz4buZOeG6oGbhu7E54bux4but4bqixKnhu5k54buD4bqlbjlt4bub4buBOeG7meG6qeG7kznDoGHDoMOgMi/hu6vhu7Hhu6nhu5Xhu5lsMzIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWpTeG7heG6s+G7hzgz4bq+cTlMbuG6teG7lTnhu4d34buBOcOBw6I54buCw6Lhu5U54bux4bql4buVOeG7sW3hu5/hu5lsOeG7sW7hu5k54buZbeG6q+G7gTnhu7Ftbznhu6tu4buZbTlsbW454buZbXU54buB4bq14buBOeG7k+G7oeG7gTnhu7Ftw7puOWxu4bqz4buZOcaw4but4bqz4buZOeG7seG7qeG7m+G7mWw54bux4bup4buV4buZbDnGsOG7reG6tTnhu7Hhu6nDs+G7mW054bqgZuG7sTnhu7Hhu63huqLEqeG7mTnhu4PEqTnhu7Ft4bu34buBOW1u4buJ4buZOeG7g+G7r+G7mWxdOeG7g3g5xrDhu63huqI54bux4bupw7Phu5ltXTnhur/huqfhu5U54buD4bqn4buTOcaw4but4bqi4buL4buZOeG7kcO5bjnDtG1uOeG7sW3hurPhu5M5bG7hurM54bqgZuG7sTnhu7Hhu63huqLEqeG7mSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burITjhu4fhu7Ft4but4buT4bq/OeG7h21u4buH4buFOW7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6PDo+G6r8Wp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOg4bqh4bqjL8Oh4bq34bq34buHw6PDocSDw6HEg+G6o8SD4buxxIPhuqHDo+G6r+G7keG6sS3huqDhu4Xhu7Et4bux4but4bqi4buF4buZLeG7h+G6s24tbeG7leG7gS3DoGEiw7XFqWw4OeG6s+G7keG7sSE4Nk7hu5lr4buVbOG7qeG6s8WpbW7hu4Hhu6s3OS054buwbW854burbuG7mW054buRw73hu605w4M5w4Hhu4s54buB4bq14buBOeG7k+G7oeG7gTnhu7Ftw7puOWxu4bqz4buZOeG6oGbhu7E54bux4but4bqixKnhu5k54buD4bqlbjlt4bub4buBOeG7meG6qeG7kznDoGHDoMOgODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6PDo+G6rzg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOh4bqv4bqh4bq3xanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Ogw6DhuqHhuqMvw6Hhurfhurfhu4fDo8OhxIPDoGHhuqPEg+G7scOhw6PEg+G6seG7keG6oy3huqDhu4Xhu7Et4bux4but4bqi4buF4buZLeG7h+G6s24tbeG7leG7gS3DoGEiw7XFqWw4OeG6s+G7keG7sSE4Nk7hu5lr4buVbOG7qeG6s8WpbW7hu4Hhu6s3OS054buwbW854burbuG7mW054buRw73hu605w4M5w4Hhu4s54buB4bq14buBOeG7k+G7oeG7gTnhu7Ftw7puOWxu4bqz4buZOeG6oGbhu7E54bux4but4bqixKnhu5k54buD4bqlbjlt4bub4buBOeG7meG6qeG7kznDoGHDoMOgODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6Hhuq/huqHhurc4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6suG7reG7sW3hu5Xhu6k4M+G7kuG6s245TeG7reG6ouG7i+G7mTIvxakz

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]