(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ 1/8, VEC triển khai thu phí theo hình thức ETC toàn bộ trên tất cả các tuyến cao tốc của VEC quản lý thay thế cho hình thức thu phí thủ công (MTC).
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhu5RjZGI4N33hu5bhu5zhu6s3ezh9YsWo4bqpW10kY+G7ouG7oC3hu6Dhu5QvY2RiODd94buWROG7geG7oFEv4bukw5Xhu6BkW8SR4bug4bqpWyLhu6BbOOG7qDfhu6BkOOG7qDfhu6Bk4buH4bugKuG6rzd94bugKsOjXeG7oGbhurVd4bugJMavJOG7oGTEkWkhN+G7oCrDqsOiN33hu6Akxag44bugZMOjJOG7lC9bUeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu6kmxagl4bue4buWROG7geG7oFEv4bukw5Xhu6BG4buh4bud4bugZGJdPDfhu6A0W8WoXeG7oGRbxJHhu6DhuqlbIuG7oGRbJjjhu6BbIDdb4bugZFvhur8k4bug4buhROG7neG7oGQ44buoN+G7oD3huq/hu6BkYi434bugZOG7tGThu6Ak4buw4bugJMavJOG7oGTEkWkhN+G7oCTFqDjhu6Bkw6Mk4bugJOG6u8Wo4bugRuG7oeG7neG7oOG6q8SR4buwN+G7oDXDreG7oGRbxahp4bugZFsh4bugJFs44bugWyA3W+G7oGRb4bq/JOG7oGRbxJHhu6DhuqlbIuG7oGRb4bq74bugJOG6ozd94bug4buS4buzROG7neG7mMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5RdNn3hu6AkNcWoY2NM4bueXeG7nSY3ZCZi4bugJWRbxJE2PeG7oCVbXSUm4bue4bugY2RpNSZM4bueZ10lZFvhu4zhu6Dhu6RQUOG6qWjhu47hu6BbJl19W2Thu4zhu6BV4bukUuG6qWjhu47hu57hu6BjYiRM4bueLy9dZsOUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LzcmZ2MvUlJTUS9R4bum4bumJVFRVVRUUcOZZFTDmVNVNVEtZFvEkS3huqlbXS1kxJEtJTg3fS1QUsOUM+G6qX3hu57hu6DFqDVkTOG7nuG7nOG7qzd7OH1ixajhuqlbXSRj4bui4bugLeG7oEThu4Hhu6BRL+G7pMOV4bugZFvEkeG7oOG6qVsi4bugWzjhu6g34bugZDjhu6g34bugZOG7h+G7oCrhuq83feG7oCrDo13hu6Bm4bq1XeG7oCTGryThu6BkxJFpITfhu6Aqw6rDojd94bugJMWoOOG7oGTDoyThu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQUOG7nuG7oFsmXX1bZEzhu55V4bukUuG7nuG7oC/hu5bhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oCQ1xahjY0zhu55d4budJjdkJmLhu57hu6BjZGk1Jkzhu55nXSVkW+G7jOG7oOG7pFBQ4bqpaOG7juG7oFsmXX1bZOG7jOG7oFLDmlJU4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vL11mw5Q9xag4ZFvFqDdbWzjFqMOUZjcvNyZnYy9SUlNRL1Hhu6bhu6YlUVFVVFRTVGThu6ZVU1U14bumLWRbxJEt4bqpW10tZMSRLSU4N30tUFHDlDPhuql94bue4bugxag1ZEzhu57hu5zhu6s3ezh9YsWo4bqpW10kY+G7ouG7oC3hu6BE4buB4bugUS/hu6TDleG7oGRbxJHhu6DhuqlbIuG7oFs44buoN+G7oGQ44buoN+G7oGThu4fhu6Aq4bqvN33hu6Aqw6Nd4bugZuG6tV3hu6Akxq8k4bugZMSRaSE34bugKsOqw6I3feG7oCTFqDjhu6Bkw6Mk4bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueUsOaUlThu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqlqxJFkWzhi4bue4buW4buzxahd4bug4bupxJFpKDfhu5Qv4bqp4buW

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]