(vhds.baothanhhoa.vn) - Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ngày 5/10/2021 đưa ra báo cáo mới nhất về Tình hình trẻ em thế giới 2021. Báo cáo xem xét các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của trẻ em và thanh thiếu niên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã chuẩn bị bước sang năm thứ ba.
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT89KkXhu4VjZmTDtFvhu4/EkWXDo+G7kSY6LTrhu5jhu4RFw4PhurBDWTrDg+G7nzo+OuG7k8O04bq1OnPhurs64buTxJEi4buFxJE64buFZeG6peG7hTrhu5PEkeG6uTrDo2c6LDrhurHhu4M6w7Thu4llOuG7h2Yg4buFOuG7kzjhu4M64buTxJFh4buFIy/EkSw9I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPxJDhurFbxIM/PcOV4buZxrA64buFxJFlOuG6r8Sp4buFZDrhu4Zl4bql4buFOsSQZeG6qeG7jzrDleG7meG7icOjOuG7uOG7mOG7hEXDg+G6sENAOuG7hWQiw7o6KS8sOy8uOy4sOuG6r+G7o1s6w7RbOuG6o11mOsOjXWY64buDbmU64buFxJE54buTOnPhuq064buS4bq54buFxJE6xJHhurnhu4XEkTrhu5PDtOG6tTrhurHhu4M64buTxJHhuqc6ZGVuZTouOy4s4bu0OuG6ol1mOsOjXWY6deG6seG7gzp14bq34buTOsOjXcOjOnM54buFOuG6r+G6rTrhu4dl4bql4buFOsO14buZW+G7hTrhuq/huqfhu4U64buR4bufw6M64buBxJHDreG6sTrhu5M44buDOuG7k8SRYeG7hTpzIjrEkSDhu4XEkTrhu4/EkeG7lcOjOsOj4bubWzrhu5PDtOG6tTrhurHhu4M6cyI64buTxJFb4buFxJE64buTxJFl4bqn4buZOuG7hWXhuqXhu4U64buTw7Rm4buFZDrhuqPhu4llOsOjMOG7hcSROuG6ryBlOsSD4bq7w6PEkTrDg0ZTRcSCLSx9OuG6rzE6w6PEkeG7mcOg4buFOuG6o+G6uzrhuqPhu6Nuw6M64buRW+G7hWQ64buFMuG7gzrhu5PEkeG7nzrhuqNb4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PSNl4buDZDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/xIPhu5PEkeG7meG7g+G6ozrEg8SRZcSD4bqxOmXDg+G6seG7heG7k+G6scO0Pzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOns7O+G7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOiF7LOG7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLiwoLi8sKDzEgyksPDs7KDzhu5N7fSgo4buHPi3hu4XEkeG7meG7hWQt4buFZFvDui3hu4fhurEtxINb4buFxJEtw6Phu7Thu4/hu4VkPzpb4buH4buT4buwPypF4buFY2Zkw7Rb4buPxJFlw6Phu5EmOi064buY4buERcOD4bqwQ1k6w4Phu586Pjrhu5PDtOG6tTpz4bq7OuG7k8SRIuG7hcSROuG7hWXhuqXhu4U64buTxJHhurk6w6NnOiw64bqx4buDOsO04buJZTrhu4dmIOG7hTrhu5M44buDOuG7k8SRYeG7hT86dGXEg+G7k8SR4buwP3s7Oz86xJHhurFlZMSR4buT4buwPyF7LD86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTp7Ozvhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTouOzs74buPdcOdPzrhu5HDtMOj4buwPy8vw6PEg+G7heG7tOG6o1tm4buTxJFb4buFxJHEkWZb4bu0c+G7hS/Eg+G6seG7keG7geG7k2bhu48v4buF4bqxdOG7kS8uLCguLywoPMSDKSw8OzsuLOG7kz4sKC7hu4c8LeG7hcSR4buZ4buFZC3hu4VkW8O6LeG7h+G6sS3Eg1vhu4XEkS3Do+G7tOG7j+G7hWQ/Olvhu4fhu5Phu7A/KkXhu4VjZmTDtFvhu4/EkWXDo+G7kSY6LTrhu5jhu4RFw4PhurBDWTrDg+G7nzo+OuG7k8O04bq1OnPhurs64buTxJEi4buFxJE64buFZeG6peG7hTrhu5PEkeG6uTrDo2c6LDrhurHhu4M6w7Thu4llOuG7h2Yg4buFOuG7kzjhu4M64buTxJFh4buFPzp0ZcSD4buTxJHhu7A/ezs7PzrEkeG6sWVkxJHhu5Phu7A/Ljs7Oz86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/hu6nhu5nhu5PEkWbDtD89w5Xhu5lb4buFZDrhu5LDtOG7meG7hWQjL+G7jz0=

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]